Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1
 • I. Orta tabakanın genişlemesi


  II. Toplumsal bütünleşme

  III. Toplumsal çözülme

  IV. Ekonomik büyüme

  Verilenlerden hangileri toplumsal gelişmeyle birlikte
  görülmez?

  A) Yalnız I.

  B) Yalnız II.

  C) Yalnız III.

  D) II ve III.

  E) III ve IV.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2
 • Bir toplumun gelişmişliği, sadece ekonomik alandaki başarı
  ya da kazanımları ile ölçülemez. Bilimsel çalışmalar
  ve teknolojik birikim de tek başına toplumu gelişmiş yapmaz.
  Toplumsal yaşam bir bütün ise, o bütünü oluşturan
  parçaların ne durumda olduğuna bakmak gerekir.


  Bu parçada toplumsal gelişmişlik hangi çerçevede
  değerlendirilmektedir?

  A) İnsanları mutlu eden alanların varlığı

  B) Uluslararası yarışmalarda başarı seviyesi

  C) Toplumsal unsurların birlikte oluşturduğu düzey

  D) Bilim ve teknolojinin her alanda kullanılma becerisi

  E) Toplumun dışa bağımlılık düzeyi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3
 • Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin unsurlarından
  değildir?


  A) Ekonomik faaliyetlerin tam istihdamı sağlayacak şekilde
  gelişmesi

  B) Kişisel hak ve özgürlükler alanının korunması

  C) Eleştirel ve yenilikçi bakış açısının gelişmesi

  D) Orta tabakanın genişlemesi

  E) Kişi başına düşen millî gelirin azalması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 4
 • Bir toplumu oluşturan maddi ve manevi unsurların birbirini
  tamamlayacak biçimde uyumlu bir yapı oluşturması
  durumudur. Bu sayede toplum varlığını, birliğini ve işleyişini
  sürdürmektedir.


  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumsal yapı

  B) Toplumsal gelişme

  C) Toplumsal çözülme

  D) Toplumsal bütünleşme

  E) Toplumsal değişme
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5
 • Toplum nitelemesi eitli grup, kurum ve kurulularn btnselliini
  ifade eder. Fakat sz konusu btnselliin sorunlar
  karsndaki dayankll, ayr bir deerlendirmeyi gerektirir.
  nsanlar bir arada tutan gerekeler, birlikte yaama arzusu,
  ortak deerler gibi yaam unsurlar, bir toplumun gerek
  varlk gcn ve gelimilik seviyesini gsterir.


  Bu parada deerlendirilen konu aadakilerden
  hangisinde doru ifade edilmitir?

  A) Toplumsal deime ve gelime ilikisi

  B) Toplumsal btnleme ve gelime ilikisi

  C) Toplumsal gelimiliin unsurlar

  D) Toplum olma ve toplumsal sorun ilikisi

  E) Toplumsal birlikteliin sebepleri
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6
 • Bir toplumda farklı düşünce ve yaşam tarzlarına sahip
  insanlar olsa da, ortak ideallerin varlığının sürdürülmesi
  esastır. Zira ortak ideallerin önüne geçmeyen farklılıklar,
  toplumsal zenginliğin kaynağını oluşturur.


  Bu açıklamada aşağıdaki unsurlardan hangisine dikkat
  çekilmektedir?

  A) Hukukun üstünlüğü

  B) Sosyal değişme hızı

  C) Milli birlik bilinci

  D) Sivil toplum kuruluşları

  E) Eğitim düzeyi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • Dil, sadece kullanılan kelimelerden oluşmaz; kelimelerle
  birlikte o kelimelerin insan yaşamındaki duygu ve davranış
  karşılığını da içerir. Eğer bir toplum, dil üzerinden
  kültürünü bir bütünlük içerisinde yapılandırmış ise geleceğe
  doğru aktarabilme gücünü de yakalamış demektir.


  Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Toplumsal bütünlüğün sağlanmasında dil önemli bir
  faktördür.

  B) Dil öğrenimi bir toplum için eğitimin esasıdır.

  C) Toplum için kültür dilden önce gelir.

  D) Toplumlar dillere göre farklılaşır.

  E) Dil kültür aktarımı için gereklidir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8
 • Toplumsal dayanışma, toplumun bir aradalığını sağlayan
  önemli bir unsurudur. Toplumsal bir varlık olarak insan
  neyin bilinip uygulanmaya değer olduğunu, sosyal ve bireysel
  yaşamın anlam ve amacını öğrenerek toplumsal
  dayanışma sürecine de katılmış olur.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmaya
  en çok katkı sağlayan unsurlardan biridir?

  A) Kentleşme oranının ivme kazanması

  B) Alım gücü arasındaki farkın azalması

  C) Ekonomik zenginliğin giderek artması

  D) Teknik iş bölümünün gelişmesi

  E) Ortak değer ve kültür unsurlarının korunması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 9
 • Bir toplumun sosyal dokusunda görülen yıpranmalar, o
  toplum için birer zayıflık göstergesidir. Örneğin göçlerle
  oluşan sosyal çatışmalar, toplumun yaşam tarzlarında
  görülen tutarsızlıklar, maddi kültür ögelerine uygun manevi
  kültür ögelerinin bir bütün meydana getirecek şekilde
  birbirini tamamlayamaması.. Böyle bir durumda toplum,
  işleyen bir bütün olma özelliğini kaybeder.


  Bu parçada sözü edilen olumsuzlukların nedeni aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Kuşaklar arası kültür çatışmasının yaşanması

  B) Kırsal nüfusun kentlere göç etmesi

  C) Teknolojinin yaygınlaşması

  D) Toplumsal alışkanlıkların değiştirilememesi

  E) Toplumsal çözülmenin başlaması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 10
 • Toplumsal yaşamda maddi kültür unsurları ile manevi kültür
  unsurları arasında dengesizliğin yaşanması toplumda
  kurallara uymayı zayıflatır. Bu durum toplumu bir arada
  tutan ve onu kendi içinde bütünleştiren birtakım bağların
  zayıflamasına ve toplumsal bütünlükte çatlakların oluşmasına
  sebep olabilir.


  Parçada hakkında açıklama yapılan kavram aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Toplumsal yapı

  B) Toplumsal gelişme

  C) Toplumsal değişme

  D) Toplumsal çözülme

  E) Toplumsal sapma
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11
 • 1 Toplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de
  sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmeyle
  birlikte görülmez?

  A) İlişkilerin rekabet ve yarışmaya dayanması

  B) Orta tabakanın genişlemesi

  C) Farklılıkların hoşgörü ile karşılanması

  D) Uzun süreli işsizlik yaşanması

  E) Yönetimin demokratikleşmesi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12
 • 1 Durkheim intiharlarla ilgili yapmış olduğu çalışmasında
  anomik hâl ve buna bağlı olarak artan intiharları, birey
  ile toplum arasındaki kopukluk ve toplumsal çözülmenin
  giderek gelişmesi olarak açıklar. Bu durum yeni çağdaş
  toplumun evrensel bunalımıdır.


  Buna göre toplumsal çözülme kavramı;

  I. Toplumun unsurları arasındaki bağ zayıflar.

  II. Toplumsal kurumlar görevini yapamaz hâle gelir.

  III. Toplumsal grupların geleneklere bağlılığı artar.

  durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) I ve III. E) I, II ve III.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı