Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Rönesans’ın ana eğilimi otoritelerden bağımsız olmayı
  istemektir. Artık insan büyük bir organizmanın bir organı
  değildir, ağırlık merkezi kendinde olan bir küçük dünya,
  kendine göre özelliği ile bir bireydir.


  Bu açıklamadan hareketle Rönesans felsefesi için
  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Teoloji temelli bir felsefedir.

  B) Konusu insan, doğa ve evrendir.

  C) İnsan merkezli bir felsefedir.

  D) İnsanın bu dünyadaki yerinin ne olduğunu araştırır.

  E) İnsan düşüncesini kurcalayan her türlü sorunu ele
  almıştır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Hobbes’a göre insan eylemlerinin biricik ve temel amacı
  hayatın korunması ve sürdürülmesidir. Kişinin eylemleri
  ne olursa olsun, ona iyi veya kötü diyen kişinin kendisidir.
  Herkes doğa tarafından eşit yaratılmıştır. Bu eşitlikte herkesin
  kendisi için iyi olanı ve haz vereni araması gayet
  doğal bir durumdur. Kişi daima yararına olanı yapar.


  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Bir kişinin, eylemleri her zaman kendi iyiliği içindir.

  B) Her eylemde en yüksek amaç kişisel menfaatleri korumaktır.

  C) Ahlaki değerler iyi-kötü bağlamında kişiden bağımsız
  olamaz.

  D) İnsan kendini, başkalarının düşünceleri doğrultusunda
  gerçekleştirir.

  E) Mutlak iyi veya mutlak kötü diye bir şey söz konusu
  değildir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Descartes’a göre hem duyularımız hem de aklımız bizi
  yanıltabilir. Bu nedenle hayatımızda bir kez olsun her
  şeyden şüphe etmek gerekir. Bu şüphe, kendisinden kuşku
  duyulmayacak kadar apaçık bilgiye ulaşmamızı sağlayacaktır.
  Kesin bilgiye ulaşınca şüphe sona erecektir.


  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Aklımız bizi aldatabilir.

  B) Kendisinden şüphe edilmeyecek bir bilgi yoktur.

  C) Şüphe, kesin bilgiye ulaşmada bir yöntemdir.

  D) Duyular doğruluğun tanığı olamaz.

  E) Şüphe, gelip geçici bir araçtır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Newton yaptığı çalışmalar konusunda şu sözleri söyler:
  “Bilimsel öngörülerde bulunabiliyor olmamı, doğayı insanlara
  tanıtabilmemi, bilimde yeni bakış açıları getirebilmemi
  kısacası bunların her birini omuzlarında yükseldiğim kişilere
  borçluyum.”


  Newton bu sözlerinde bilimin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisini vurgulamıştır?

  A) Somutluk

  B) Nedensellik

  C) Birikimsellik

  D) Olgusallık

  E) Doğrulanabilirlik
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Descartes’a göre doğruluk, hiçbir kuşkuya ve anlaşılmazlığa
  yer vermeden, hem bize kendisini zorla kabul
  ettiren, zorunlu olarak bilincine vardığımız hem de kendisini
  diğer bilgilerden ayırdığımız bilginin özelliğidir.


  Buna göre Descartes, bilginin doğruluğunu aşağıdakilerden
  hangisine dayandırmaktadır?

  A) Yararlı olmasına

  B) Açık ve seçikliğine

  C) Gerçeklikle uygunluğuna

  D) Kendi içinde tutarlı olmasına

  E) Çoğunluk tarafından kabul edilmesine
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Felsefe tarihinde bazı düşünürlerin toplum tasarımları
  kurguladıklarını görmekteyiz. Thomas More’un
  “Ütopya”sı, Campanella’nın “Güneş Ülkesi” yeryüzünde
  gerçekleşmesi mümkün olmayan devlet tasarımları üzerine
  yazılmış eserlerdir.


  Filozofları bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce
  aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) İnsanların yaşam standardını yükseltme isteği

  B) İnsanlar arasındaki çatışmanın giderilmesi düşüncesi

  C) İdeal bir toplum düzeni kurma hayali

  D) İnsana verilen değerin artması düşüncesi

  E) İnsanların özgür olma isteği
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • deal toplum dzeni aray siyaset felsefesini her dnem
  megul etmeyi baarmtr. Bu arayla retilen topyalar
  insanl ideal topluma ulatrma amacn tarken, ynetim
  biimlerinin tahlilleri zerinden ilerlemitir. Bunu ilk
  kez sistemli biimde yapan Platon, devletini matematik
  ve akl zerine kurmu, insanla mutlu bir gelecek sunmak
  istemitir. Sonraki topyalarla birlikte Mkemmel
  yaam iinde mutlulukla zgrlk eit neme sahip olabilir
  mi? ... gibi sorular ortaya kmtr. deal dzen aray
  ile topyalarn yaratt belirsizliklerden ortaya kan distopyalar
  ise bu sorularn olumsuz cevaplarn ve oluan
  korkutucu sonularn gstermek iin yazlmtr.


  Bu paradan yola klarak aadakilerden hangisine
  ulalabilir?

  A) Distopyalar, topyalardan daha ok ilgi grmtr.

  B) topyalar, matematiksel yapya dayal bir bilimsel
  mantkla kurgulanmaldr.

  C) topyalarn gereklemesi, yneticilerin bilgili ve yetenekli
  olmasna baldr.

  D) topyalar, bugnk var olan siyasi devlet mekanizmalarn
  ortaya karmtr.

  E) deal ynetim biimi aray sonucunda topya ve distopya
  ortaya kmtr.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Machiavelli, bireyin mutluluu iin uramaz. Bu ncelik
  onun umurunda bile deildir. Btn amac aslnda sadece
  devletin bekas ve mutluluudur. nsanlar da bunun iin
  vardr. Ona gre insan bir doa gcdr, canl bir enerji
  kaynadr. Bu yzden Hristiyanln izmi olduu mtevaz,
  alakgnll insan tipine kardr. Onun zlemini
  ektii insan tipi lk a insan gibi atlgan ve retken
  olanlardr. nsan gerekirse ulvi bir ama iin devletin varln,
  kendi varlna tercih edebilmelidir. Machiavelliye
  gre iki tr insan vardr: Tarihi yaayanlar ile tarihi yapanlar.
  Malzeme olanlar ile mimar olanlar. Onun gnl
  phesiz ikincisinden yanadr.


  Bu paradan hareketle aadaki yarglardan hangisine
  ulalamaz?

  A) nsann ontolojik varl ve iradesi zerinde hibir otorite
  olamaz.

  B) Cesareti ve mcadele azmiyle birey, kapasitesini sonuna
  kadar kullanmaldr.

  C) Birey ve devlet ilikisinde, tercih bireysel olandan
  yana yaplmamaldr.

  D) Siyaset anlaynda devletin btnsellii n planda
  tutulmaldr.

  E) Bireyler, devletin devam iin kendisini feda edebilmelidir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Bazı düşünürler, toplumsal düzen bireyin gereksinimlerini
  karşılayamaz hâle geldiğinde, haksızlıkları giderecek, sorunları
  ortadan kaldıracak ideal toplum düzenleri tasarlamışlardır.
  Düşünürlerin adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar üzerine
  tasarladıkları bu devlet düzenine ütopya adı verilir.


  Buna göre ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi
  söylenebilir?

  A) Var olan devlet anlayışlarına ilişkindirler.

  B) Ahlaki değerlere daha çok önem verirler.

  C) Devlet düzenini reddeden anlayışa sahiptirler.

  D) Zaman içinde gerçekleşmeleri umut edilir.

  E) İleri teknolojiye hakim yönetimlerin oluşumu amaçlanır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Hobbes’a göre insan, doğası gereği bencil bir varlıktır ve
  tüm eylemlerinin temelinde ben sevgisi vardır. İnsanın yaşamdaki
  amacı kendini korumak ve kendi çıkarlarını gerçekleştirmektir.
  Bunun için başkalarının çıkarlarını görmezden
  gelerek yalnızca kendi iyiliği ve mutluluğu için davranır.


  Hobbes’un bu görüşlerinden hareketle aşağıdaki
  yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Evrensel bir ahlak yasası yoktur.

  B) İnsan özgürlüğü evrensel bir değerdir.

  C) Ahlaki değerler insandan ve toplumdan bağımsız
  olarak vardır.

  D) Bir eylemin değerini en çok sayıda insanın en çok
  yararı belirler.

  E) İnsanlar herkesin iyiliğini gerçekleştirmek için vardır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 F. Bacon’a göre doğru bilgiye ulaşmak için öncelikle zihnin
  ön yargılardan kurtarılması gerekir. Bu ön yargılar için
  “idol” kavramını kullanan Bacon, idolleri pencerenin önüne
  birikmiş ve gerçekleri net bir şekilde görmemize mani
  olan lekelere benzetir. Ona göre yüzyıllardır doğruluğu
  sorgulanmadan okunup ezberlenen kitapların değil, doğanın
  kitabının okunması gereklidir.


  Bu parçadan hareketle F. Bacon’un aşağıdakilerden
  hangisini eleştirdiği söylenebilir?

  A) Pozitif bilim anlayışını

  B) Özel olaylardan yola çıkılarak genel yargılara ulaşılmasını


  C) Gözlem ve deneye başvurulmasını

  D) Kesin olarak görülen dogmatik bilgilerin doğruluğunu

  E) Bilimsel şüphe ve araştırma anlayışını
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir