Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Garip, güzel, sonra mahzun
  Işıkla yağmur beraber,
  Bir türkü ki gamlı, uzun
  Ve sen gülünce açan güller
  Bu dizelerde yer alan söz sanatları aşağıdakilerin
  hangisinde verilmiştir?
  A) Tenasüp - tezat B) Teşhis - hüsnütalil
  C) Teşbih - mübalağa D) Teşhis - tecahülüarif
  E) Hüsnütalil - mecazımürsel
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Bu topraklar ecddmn oca
  Evim kym hep bu yurdun buca
  te vatan! te Tanr kuca!
  Ata yurdun evlt bulmaz, giderim.
  Yaradann kitabn kaldrtmam
  Osmancn bayran aldrtmam
  Dmanm vatanma saldrtmam
  Tanr evi viran olmaz, giderim.
  Bu dizelere hkim olan unsur aadakilerden hangisidir?
  A) Mill geler B) Mitoloji
  C) Evrensel deerler D) Siyasi olaylar
  E) Sosyal deiiklikler
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • I. Her şey yerli yerinde, masa, sürahi, bardak,
  II. Serpilen aydınlıkta dalların arasından
  III. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
  IV. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
  Numaralanmış bu dizelerin hangilerinde imge de söz
  sanatı da yoktur?
  A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve II.
  D) II ve III. E) III ve IV.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • mrn gecesinde skn, aydnlk
  Boanan bir seldi avularndan,
  Bir masal meyvesi gibi paylatk
  Mehtab krlm dal ularndan
  Aadakilerin hangisi bu dizelerde yaplan benzetmelerin
  gelerinden biri deildir?
  A) masal meyvesi B) skn C) mehtap
  D) dal ular E) sel
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Yahya Kemal, şiirin her şeyden önce bir sanat olduğunu
  duyurmuştur. Bu sanat, onun eserlerinde sadece hayatı,
  kâinatı idrak şeklinde değil, aynı zamanda şiiri işleyiş tarzında,
  kompozisyonunda ve üslubunda da görülür. Yahya
  Kemal, şiirden estetik değeri olmayan unsurları atmış,
  faydalıya değil, güzele değer vermiştir. Tevfik Fikret, Ziya
  Gökalp, Mehmet Emin lüzumundan fazla didaktikler. Yahya
  Kemal asla böyle değildir.
  Bu açıklamalara göre aşağıdaki dizelerden hangisi
  Yahya Kemal’e ait olabilir?
  A) Aruz sizin olsun, hece bizimdir,
  Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
  Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir,
  Değildir bir mânâ üç ada muhtaç.
  B) Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre
  Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz
  Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare
  Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.
  C) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
  Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
  Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden
  Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
  D) Demezsin ki: “Bunların içlerinde kimler var?”
  Felakete düşenler senin için hep insan;
  Tehlikeler önünde “yardım” diye haykıran
  Herkes senin o büyük yüreğini yaralar.
  E) Durma git evladım açıktır yolun.
  Cenge sıvansın o bükülmez kolun;
  Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun.
  Uğrun açık olsun uğurlar ola.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum;
  Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var;
  Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar,
  Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum,
  Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
  Bora geçer, lâkin benim köpüklerim eksilmez.
  Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;
  Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
  Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;
  Aşağıdakilerden hangisi bu dizeleri yazan bir şairin
  özelliklerinden biri olamaz?
  A) Sabırlı B) Fedakâr C) İnançlı
  D) Cesur E) Merhametli
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma yoluna gittiler.
  Şiirlerini dörtlükler hâlinde yazdılar. Mâni, koşma gibi
  nazım biçimlerini kullandılar. Hece ölçüsüyle şiirler yazdılar.
  Konularını halkın yaşamından, ülkenin içinde bulunduğu
  koşullardan seçtiler. Sade bir dil kullandılar.
  “Güzel dil Türkçe bize,
  Başka dil gece bize.
  İstanbul konuşması
  En saf, en ince bize.”
  dörtlüğü bu şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır.
  Bu parçada tanıtılan şiir geleneği aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Saf şiir
  B) Toplumsal gerçekçiler
  C) I. Yeni
  D) II. Yeni
  E) Millî Edebiyat Dönemi şiiri
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Ey yüksek dağların karlı göğsünde
  Ebedî uykuya dalan yiğitler!
  Ey taçsız, nişansız kabri üstünde
  Yıldızlardan kandil yanan yiğitler!
  Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Redif kullanılmıştır.
  B) Nazım birimi dörtlüktür.
  C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
  D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  E) Çapraz kafiye düzeniyle yazılmıştır.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Uyu yavrum, gözlerinde uyku var,
  Sen büyürsen düşmanlara korku var,
  Baban şehit, yüreğinde oku var.
  Bu ok vatan kaygısıdır, ninni!
  Borcun evlat saygısıdır, ninni!
  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Sade dil kullanılmıştır.
  B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Millî ve dinî ögelere yer verilmiştir.
  D) Söyleyici, anne; hitap edilen kişi ise bebeğidir.
  E) Duygudan uzak durulmuş, düşünce ön plana çıkarılmıştır.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • I
  Ey ana topra, ey Anadolu,
  Ald nnde terakki yolu.
  Hamdolsun her yann bereket dolu,
  Cennette bir yeil meydan gibisin.
  II
  Ne oldu ocukluum?
  Kelerinde nefes nefes kotuum
  Odalar?
  Ortalarnda tahta at koturduum
  Geni sofalar?
  Sofalarda gizli yuvalarm, gizli yerlerim
  Hani benim kurun askerlerim?
  Bir oda iinde kurduum ehir,
  Getiim nehir?
  Numaralanm metinlerle ilgili aadakilerden hangisi
  sylenebilir?
  A) I. metinde telmih sanatna yer verilmitir.
  B) II. metinde toplumsal bir tema ilenmitir.
  C) I. metinde hece ls kullanlmtr.
  D) II. metin divan iiri geleneinden izler tamaktadr.
  E) Her iki metinde de anlalmas g, ar bir dil kullanlmtr.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11
 • 1 Büyük hayranlık duyduğunu her zaman belirttiği Yahya
  Kemal’den etkilendiği söylenebilir. Gizemcilik ve ölüm
  temalarını işlemesi yönünden, Necip Fazıl ve Dıranas’la
  yakınlığı vardır. Bazı şiirlerinde, Dağlarca’da daha belirgin
  bulduğumuz sezgici ögelere rastlanır. Fransız şiirinden
  etkilenmiş olduğu; çarpıcı, tuhaf, bazen soyut benzetmelerinden
  anlaşılır. Ulusal kültür köklerimizin, yitirilmiş
  bir ulusal kimlik arayışının başlıca tema olarak işlendiği
  romanları ve edebiyatımız üstüne inceleme yazıları da
  kendi türlerinin önemli yapıtlarındandır. Musiki, zaman ve
  rüya, eserlerinde sıklıkla kullandığı motiflerdir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Haşim B) Ahmet Hamdi Tanpınar
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Ziya Gökalp
  E) Nazım Hikmet
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü