Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Hayatımda bu kadar çok lokomotifi bir arada görmedim.
  (II) Meğer ne çok çeşidi varmış! (III) Ben eskiden onların
  hepsini birbirinin eşi, benzeri sanırdım. (IV) Bir silindir,
  bir baca, bol bol duman ve yüzü gözü simsiyah insanlar.
  (V) Ayrıca muntazam aralıklarla çıkan gürültülü bir homurtu…
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde
  tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması
  kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Douyor 'mrme'(I) bir yirmi sekiz ya gnei
  Bir ku okar gibi sen 'salarm'(II) okarken
  Koklarm 'ellerini'(III) 'glleri'(IV) koklar gibi ben
  'Avucundan'(V) alrm k gn bir yaz atei
  Bu dizelerde alt izili szcklerden hangisi tamlayan
  dm isim tamlamasna rnek olamaz?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Belki rüyalarındır bu 'taze açmış güller'(I)
  Bu 'yumuşak aydınlık'(II) 'dalların tepesinde'(III)
  Bitmeyen aşk türküsü 'kumruların sesinde'(IV)
  'Rüyası ömrümüzün'(V) çünkü eşyaya siner
  Bu dizelerde numaralanmış bölümlerin hangileri isim
  tamlamasıdır?
  A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III.
  D) III ve IV. E) III, IV ve V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim
  tamlaması vardır?
  A) Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor.
  B) Edebiyat, hayat ile ilgili olduğundan bilim ve teknolojiden
  de söz etmelidir.
  C) Çoğumuz, bilimin tadını çıkarmak için gereken azıcık
  çabayı dahi göstermiyoruz.
  D) İnsanın insandan esirgediği insaniyet, binlerce insanın
  açlıktan ölmesine yol açıyor.
  E) Unutulmamalı ki özünü unutan, ondan uzaklaşan,
  kendini kaybeder.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan isim tamlamasının
  tamlayanı cümle biçimindedir?
  A) Kayak merkezlerine binlerce turist geliyor.
  B) Uludağ, Bursa’nın otuz altı kilometre güneyindedir.
  C) Gül; sevginin, zarafetin, masumiyetin sembolüdür.
  D) Hikâye “Ve ardından ne oldu?” sorusuna cevaptır.
  E) Kış sporlarının kalbi şimdi Erzurum’da atıyor.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş
  isim tamlaması vardır?
  A) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok, fikir önem kazanmıştır.
  B) Nazımda ve nesirde tasvir bu edebiyatın esasını teşkil
  eder.
  C) Bu şairlerin ihmal ettiği ahenk, Şahabettin'de önemli
  bir yer tutar.
  D) Namık Kemal’deki soyut fikirler Akif’te somut bir şekil
  almıştır.
  E) Eski edebiyatımızda bu kadar geniş yazılmış bir manzume
  yoktur.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
  A) İnsan şimdi yüz yıl önceye göre daha kısa bir süre
  içinde dünyayı dolaşabiliyor.
  B) Bir gemi kaptanı, bulunduğu yeri ancak enlem ve
  boylamını biliyorsa belirleyebilir.
  C) Bilim, tutarlılık ölçütüne bağlı bir sınama ve yanılma
  sürecidir.
  D) Hidrojen tamamen tüketildiğinde Güneş de soğuyarak
  bir demir yığınına dönüşecek.
  E) Dünya'nın yapısı ve bileşenleri hakkında kesin bir görüş
  ortaya koymak oldukça zordur.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8

 • 'Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l-Memâlik adlı meşhur eserinde'(I)
  bir dörtlüğünü kaydettiği türkü şöyledir:
  ' "Deniz üstünde'(II) yürürüz
  Öcümüz komaz alırız
  Düşmanı arar buluruz
  Bize Hayreddinli derler"
  Barbaros’a bağlı,
  'Akdeniz’deki büyük zaferlere iştirak eden Türk denizcilerinin ruhunu''(III)
  bu dizeler ne güzel dile getiriyor.

  Bu parçada numaralanmış isim tamlamalarının türü
  sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Belirtili - belirtisiz - belirtili
  B) Belirtili - belirtisiz - zincirleme
  C) Belirtisiz - belirtili - zincirleme
  D) Zincirleme - belirtili - belirtisiz
  E) Zincirleme - belirtili - belirtili
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Hüseyin Rahmi anlatıyor:
  “Yusuf Razi Bey bana bir gün, sen sinema makinesi gibisin,
  demişti. Hakikaten öyleyimdir. Kırk senelik olaylar
  daha dün gibi aklımdadır. Geceleri geçmiş senelerin âdetlerini,
  usullerini, hadiselerini gözümün önünden geçirir, koltuğumda
  veya yatağımda kendi kendime eğlenirim.”
  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği vardır?
  A) Tamlananın düştüğü belirtili isim tamlaması
  B) Tamlananın birden fazla olduğu belirtili isim tamlaması
  C) Tamlayan ile tamlananın yer değiştirdiği belirtili isim
  tamlaması
  D) Tamlayanı cümle hâlinde olan belirtisiz isim tamlaması
  E) Tamlayanı ile tamlananı arasına birden fazla sözcüğün
  girdiği belirtili isim tamlaması
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • Az yiyerek bir ya da iki ayda 'birka kilo'(I) verile-
  bilir. Ne yazk ki 'ou insan'(II), vermeleri gereken kilo mik-
  tar 10 veya 20 olana dek 'ciddi bir perhize'(III) balamyor.
  'Bu aamaya'(IV) gelindiinde de bir hekime ya da bir 'beslen-
  me uzmanna'(V) bavurmaktan baka yapacak bir ey
  kalmam oluyor.
  Bu parada numaralanm blmlerin hangisi isim
  tamlamasdr?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11
 • 1 Türk halk edebiyatı ile 'divan edebiyatı'(I), yüzyıllar boyunca
  birbirine komşu nehirler gibi uzanmıştır.
  'Tanzimat edebiyatı yazarları'(II), ikisi de Türk kültürünün
  bağrından akan bu iki nehir arasında bir kanal açmaya çalışırlar.
  Nesirde bunu kısmen başarırlar. Şiirde de bazı denemeler yapılırken
  araya 'Servetifünun edebiyatı ve estetiği'(III) girer.
  Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangileri belirtisiz
  isim tamlamasıdır?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve III. E) II ve III.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir