Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr
  olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana
  kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir
  çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!”
  (Meryem suresi, 5 ve ayetler)

  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın bu duayı
  yapmasının nedenidir?

  A) Bakıma muhtaç olması

  B) Allah’tan çocuk istemesi

  C) Hz. Yakub’u çok sevmesi

  D) Yalnız kalmaktan korkması
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • Hz. Zekeriya’yla ilgili

  I. Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.

  II. Medine’deki mabette çok ibadet etmiştir.

  III. İnsanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırmıştır.

  öncüllerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II.

  C) I ve III. C) II ve III.

  “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik;
  eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde
  yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar,
  bize karşı derin saygı içindeydiler.”
  (Enbiya 90. ayet)

  Bu ayette sözü edilen peygamber aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Hz. Muhammed B) Hz. Davud

  C) Hz. Musa D) Hz. Zekeriya
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • ”Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz
  çocukken hikmet verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve
  ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi.
  Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi.”
  (Meryem suresi, 12-1 ayetler)

  Bu ayetlerde Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine
  değinilmemiştir?

  A) Hayırlı bir evlat olmasına

  B) Yumuşak kalpli olmasına

  C) Kardeşleriyle iyi geçinmesine

  D) Kötülüklerden uzak durmasına
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • “O (Zekeriya), mabette durmuş namaz kılarken melekler
  ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini tasdik edici,
  efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak
  Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.”
  (Âl-i İmrân suresi, 3 ayet)

  Bu ayet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Hz. Zekeriya’ya bir müjde verdiği

  B) Hz. Yahya’nın güzel ahlakını övdüğü

  C) Hz. Zekeriya’nın duasına cevap olduğu

  D) Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediği
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı