Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

2.Sınıf Matematik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

2.Sınıf Matematik dersi2.Sınıf Matematik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Matematik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |

2.Sınıf Matematik dersi test çözme2.Sınıf Matematik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Matematik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |

2.Sınıf Matematik testi çöz2.Sınıf Matematik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Matematik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |

2.Sınıf Matematik testi çöz2.Sınıf Matematik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Matematik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |dtdtdtd! /r /r dtdtdtd! /r- /r- dtdtdtd! Yukarıdaki balıklar akvargumlara eşit olarak kogulacaktır. Her ultvarytıma kaç balık düser? A. 2 B. 3 C. 4 35 eriğin 7 tanesini gedim. Kalan erilderi 4 arkadaşıma eşit olarak paglaştırdım. Her bir arkadaşıma kaç erik düşer? A.? B.6 C5 20+4 ı:ı u20+5 121-3 ı:ı ı:ı 2l+3 35+5 ı:ı u25+5 Yukarıdaki bölme işlemlerinden s0- nuçlurı ugnı olanlar eşleşîirileceldir. Buna göre doğru eşleştimıe nasıl olmalıdır? î7ıîîrjîğîzî Bölünen: 40 Bölen: 5 * Bölüm: 8 ı Kulun: O v 4 Tahtadu verilenlerin bölme işlemi olarak gösterilişi hangisidir? A. 40 5 B. 40 8 _40 8 _40 5 00 00 C. 30 5 _30 6 00 ZOHen art arda 4 çıkarılınca "O" kalıgor. Yukarıda verilen bllgge göre kaç here çıkarma işleml gapılmıştır? A.3 5.4 C. 5 Yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları Işlemde sembollerle gösterilen sagı- ların farkı kadar? A. 5 B. WO C. WS Aghun her gün marketten 4 gu- m u Fta ulıgor. Aýıan kaç gün sonra marketten 24 yumurta almış olur? A6 5.4 C.5 @(135 AAA Bulutlardaki işlemlerin sonuçları Huğmur dumlalarının içinde verilmiş- tir. Hangi damlanın içindeki sonuç gan- lıştır? A& B& G& n:: Barış günde 3 yumurta gemelrtedir. 1 haftada kaç yumurta gemiş olur? A, 21 B. 18 C. 12 Hangi gruptaki nesneler ildserli gruplunırm 8 grup oluşur? A-ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ B- 'YYYYYYYÄ 'VE 'VE 'VE 'VE C- 11111111 Aşağıdaki saglordan hangisi. ra- | CH3C3C> Yulmndalıi bütün limanlar aşağı- dakilerden hangisine eşit değildir? AC}C>CHD 009999 399999999 99999999 C. 00 00 99 99 99 »s24- C Yukundcıld tabloda verilen işle- me göre İ + O + Cl işleminin sonucu Itoçhr? A. 18 B. 14 C. 16 H Ağuçiaki elmalurın 3 tanesi De~ niiin önüne düşmüştür. Ağaçta kulun elmular kaç ganm elma eder? A. 8 B. 4 C. 16 Yukarıdaki çeurek pastalar eşleri ile birleştirilerek uarım pastalar oluştu- ruluuar. Kaç ganm pasîcı oluşur? A. 9 B. 15 C. 18 Blr bölme işleminde bölen 6, bö- lüm 3 ise bölünen kaçtır? A 2 B. 18 C. 'IO Asel elindeki 24 cevizi 4 arka- daşına eşit olarak poglaştıracokfır. Her arkadaşına kaç ceviz düşer? A 6 B. 20 C. 28 Grafik En Çok Sevilen Mekjve Türlerinin Kişi Sagıları Kisi Sagısı 10 9 3 7 6 5 4 3 Z 1 Megve Ü . . . .. . çılek l<ıvı elma Turierı Not Her ı, 3 öğrencigi göster~ meldedir. 2 sorugu gukarıda verileniere göre CÖZêiimi Yukarıdaki grafiğe göre çilek ve elma sevenlerin saysının eşit ol- ması için elma sevenlere kaç sem- bol daha gelmesi gereldgor? A. 2 B. 4 C. 6 Yukundald grofîltte elma ile |< Yukarıdaki paraların çegreği aşa- ğıdakilerden hangisidir? AOC B-OO C- O 00 O 00 Yukandu verilen tabloda noldu- lı yerlere sırası ile hangi sogılar gazılmalıdır? A.12r7r4 B. 771274 C. 12~4-7 Sınıfımızdaki sıraların çegreği 4 sıra eder. Sınıfımızdcı kaç sıra vardır? A. 16 B, 12 C. 8 Tab Tamomx Yarısı Çegreğı O 99 oda sembollerle gösterilen ger ere kaç balon çizi melidir? A. _12 Q _ 5 B. _ 9 Q _ 3 c. _ s Q _ 4 'j 1' ßi, Selim ganda göste- '* 4' rilen saatte Futbol “v” ı c sahasına gidigor. Sahada 3 saat kaldığını: göre saat kaçta eve dönmüşîür? A. 14:15 B. 15:15 C. 16:15 Aselin 18, kardeşinin 8 cevizi vardır. Asel kardeşine kaç ceviz verirse ikisinin oevizlerinin sagısı eşit olur? A. 5 B. 8 C. 'IO Bir cıJı 30 gün olarak düşündü- ğümüzde 4 ag kaç gün eder? A. 90 B. 120 C. 150 Yandaki musluk ganm suat ß-ı açık kalınca kovanın tomu- mını doldurugor. 6 kıwa İ doldurmak için kaç suat açık kalma- sı gerekiyor? A. 6 saat B. 12 suat C3 suuî Evdeki çiçeği 3 güne bir sulu- goruz. ilk sugu pazartesi günü verdik 4. kere suJu hangi gün veririz? A. Çarşamba B. Perşembe C. Cumartesi Tablo: Çalınan Müzik Aletleri Muzik Aleti Ogrenci Sagısı Gitar | | | Keman | Bağlama Yukarıdaki çetele tablosu bir kursta- |