Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1
 • Kişiselliğin herkesle paylaşıldığı internet ortamında yaşamak,
  örnek almak, örnek alınmak, yargılamak ve yargılanmak
  gibi birçok boyutu ile oluşan yeni bir sosyal
  dünyada olmak demektir. İnsan yaşamını ilgi pazarına
  taşıyan bu dünyanın iletişim mimarları, insanı kendi tercih
  hakkı ile nasıl avlayacaklarını doğrusu iyi bilmekteler.


  Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan
  hangisine ulaşılabilir?

  A) Kitle iletişim araçları insanların hayatını kolaylaştırır.
  B) Toplumsallaşmanın yeni unsurları kitle iletişim araçları
  ile oluşmaktadır.
  C) Kitle iletişim araçları yalnızca bilinçli kişilerin kullanımına
  açılmalıdır.
  D) İnsanoğlu zararlı yönleri olsa da kitle iletişim araçlarını
  kullanmak zorundadır.
  E) İnsanların kitle iletişim araçlarını kullanma şekli, olumsuz
  durumlar oluşturabilir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2
 • Geleneksel toplumlar modern toplum tipine doru evrilen
  bir toplumsal deiim sreci yaarlar. Bat Avrupa toplumlar
  da Rnesans ve Reform srecinin oluturduu
  deiim ile sanayileme zerinden meyvelerini vermeye
  balar; sosyal, siyasi ve ekonomik alanlar btn hcreleri
  ile bu yeniliki deiimden pay alr.


  Bu parada zerinde durulan kavram aadakilerden
  hangisidir?

  A) lerleme

  B) Gelime

  C) Modernleme

  D) Deime

  E) Kreselleme
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3
 • Modernizmin demokratikleşme boyutunu tetikleyen en
  önemli etkenlerden biri, eleştirel düşüncenin ön plana
  çıkmasıdır. Geleneksel toplum yapısını dönüştürüp, yenileşmenin
  önünün açılabilmesi için en iyi yöntem, elbette
  ki toplumun ikna edilmesidir.


  Paragraftan modernleşme ile ilgili aşağıdaki yargılardan
  hangisine ulaşılamaz?

  A) Modernizm süreci öncelikle insanların zihin dünyasında
  kabul görmelidir.
  B) Modernizmin önünü açan unsurlardan biri de eleştirel
  düşüncedir.
  C) Eleştirel düşünce olmadan yenileşme hareketleri topluma
  ait kılınamaz.
  D) Modernleşme süreci her toplum için kaçınılmaz bir olgudur.
  E) Geleneksel toplumun değişim süreci eleştirel düşünme
  ile sağlanmalıdır.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 4
 • Gelişmiş toplumların modernizm üzerinden elde ettiği zenginlik,
  diğer toplumlar üzerinde büyüleyici bir etki oluşturmuştur.
  Bundan dolayıdır ki; toplumlar eksikliklerini ve sorunlarını
  ifade ederken ölçü olarak gelişmiş toplumları kullanırlar.


  Verilen paragrafta modernizmin hangi tür etkisinden
  söz edilmektedir?

  A) Hızlı değişimi

  B) Uygulanabilirliği

  C) Çözümleme niteliği

  D) Faydacı özelliği

  E) Maddi gücü
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5
 • Küreselleşme farklı ülkeler ve bölgeler arasındaki, toplumsal,
  kültürel, ekonomik ve teknolojik ilişkilerin dünya çapında
  yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan bağımlılık durumudur.


  Bu açıklamada küreselleşmenin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Etkisini tüm toplumlarda görmek mümkündür.

  B) Küreselleşme Batı toplumlarının tekelindedir.

  C) Tüm toplumları aynı oranda etkilemektedir.

  D) Ortaya çıktığı topluma özgü bir durumdur.

  E) Gelişim alanı belirli toplumlarla sınırlıdır.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6
 • Modernleşme ile dünya genelinde toplumların üretim
  ve tüketim alışkanlıklarının giderek birbirine benzemesinin
  sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  A) Toplumsal hareketliliğin giderek artması

  B) Toplumsal çatışmaların giderek azalması

  C) Ortak yaşam alanlarının giderek çoğalması

  D) Toplumsal yaşam biçimlerinin birbirine benzemesi

  E) Toplumsal çözülmenin ortaya çıkması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • Gemi yllarda genetik yaps deitirilmi ve kimyasal
  gbrelerle gda retimine duyulan ilgi, bugn tam tersine
  dnm durumdadr. zellikle organik nitelemesi ile kendini
  gsteren bu tepki; terk edilmek istenen geleneksel gdalar
  ayrcalkl hale getirmektedir. nk modernlemenin
  gda rnleri zerinde oluturduu olumsuz etki, byk
  oranda hastalk oluturma riski tamaktadr.


  Paradan karlabilecek sonu aadakilerden hangisidir?


  A) Her bilimsel alma bir gelimedir.

  B) Yeni oluumlarn kalcln sonular belirler.

  C) Modernleme sreci baz skntlarla birlikte yaanr.

  D) Yeni sorunlar, yeni bilimsel gelimelerin nn aar.

  E) Organik rn yetitirmek olduka zahmetli bir itir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8
 • Modernleşmenin temelinde sanayileşme yatar. Modernleşme,
  tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi ifade eden yapısal
  ve kurumsal dönüşümlerin gerçekleştiği bir süreçtir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi modernleşmenin
  bir göstergesi olamaz?

  A) Haberleşme teknolojisinin gelişmesi

  B) Kentleşme ve alt yapı hizmetlerinin artması

  C) Eleştirel ve yenilikçi bakış açısının egemen olması

  D) Geleneksel geniş aile yapısının varlığını koruması

  E) Çalışma hayatında nitelikli iş gücünün artması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 9
 • Modernleşme ve küreselleşme birbirlerinden ayrı düşünülemeyecek
  kadar önemli iki olgudur. Çünkü küreselleşme,
  modernleşmenin dünyayı sarıp sarmalayan etkisinin
  bir sonucudur.


  Açıklamadan çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Küreselleşme her toplumun etkilendiği olumlu bir süreçtir.

  B) Küreselleşmenin altyapısını modernleşme oluşturur.

  C) Küreselleşme ileri modernleşmenin göstergesidir.

  D) Bilimsel gelişmeler küreselleşmeyi ortaya çıkarır.

  E) Gelişmişliğin bir göstergesi de küreselleşmedir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 10

 • I. Nüfus dağılımı

  II. Sermaye piyasaları

  III. Sanayi piyasaları

  IV. Bilgi ve iletişim teknolojileri

  V. Enerji piyasası

  Yukarıda belirtilen alanların hangilerinde küreselleşme
  görülmektedir?

  A) Yalnız I.

  B) Yalnız IV.

  C) I ve IV.

  D) I, II, III ve IV.

  E) II, III, IV ve V.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile beraber ortaya
  çıkan değişmelerden birisi değildir?


  A) Sivil toplum kuruluşlarının etkisinin artması

  B) Kapitalist piyasa ekonomisinin güçlenmesi

  C) Toplumsal hareketliliğin azalması

  D) Ekonomik ortaklıkların artması

  E) Kültürler arası etkileşimin artması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12
 • 1 Küreselleşme, ulusal sınırları aşan ve dünya çapında
  değişimlere yol açan bir süreçtir. Bu durum teknolojide,
  ekonomide, siyasette, kültür ve çevre alanındaki gelişme
  ve değişimlerde zaman ve mekân sınırı tanımadan toplumları
  etkiler ve birbirine bağlar.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye
  bir örnek olamaz?

  A) Karadeniz bölgesindeki yayla turizmine ilginin artması
  B) Dünya borsalarındaki düşüşlerin, ülkemizdeki borsayı
  da etkilenmesi
  C) Yunanistan’daki ekonomik krizin Avrupa Birliği ülkelerini
  de etkilemesi
  D) Uluslararası çevre örgütlerinin nükleer enerji karşıtı
  protesto yapmaları
  E) İnternet üzerinden dünyaca ünlü yıldızların konser
  programlarını takip edilmesi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı