Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1
 • Haz, bir güdünün insana doyum sağlamasıyla veya insanın
  belli bir hedefe erişmesiyle ortaya çıkan mutluluk
  hissidir. Bize haz veren nesne ve durumlar, kişiden kişiye
  ve zamanla değişebilmektedir.


  Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler
  niteliktedir?

  A) Kişiyi en çok birincil güdüler mutlu eder.

  B) Psikolojik süreçler ve haz arasında bağlantı yoktur.

  C) Her kişinin hedefine ulaştığında yaşayacağı haz aynıdır.

  D) Çocukluk döneminde sosyal güdüler çevrenin kontrolündedir.


  E) Çocukken haz veren şeyler, yaşımız ilerledikçe değerini
  yitirebilir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • nsanlarn yaadklar olaylara gre deien haz, korku,
  kayg, fke gibi duygular bulunmaktadr. Bu duygular her
  eyden nce farknda olunan ve hissedilen bireysel yaantlardr.
  Bunlar olumlu ya da olumsuz nitelikte olabilir.
  Duygularn davranlarmza yn verdii zamanlarda,
  insan akl ve mantk yetilerini ikinci plana itebilmektedir.


  Paradan yola karak duygularla ilgili aadaki yarglardan
  hangisine ulalamaz?

  A) Duygular deiebilir.

  B) nsan duygularnn farkndadr.

  C) Fizyolojik sreler duygularn nedenidir.

  D) Duygular, kiinin iinde bulunduu koullardan etkilenebilir.


  E) Duygularmz akl ve mantk ilkeleriyle uyum halinde
  olmayabilir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3
 • Bilin, insann kendisinden ve evresinden haberdar olmas
  halidir. Normal bilin durumu, bireyin kendi duyumlarnn,
  dncelerinin ve kendi ald kararlarnn farknda
  olmasdr.


  Buna gre aadakilerden hangisi normal bilin duruma
  rnektir?

  A) Uyku srasnda insanlarn alamas

  B) Hipnoz srasnda duygularn varln korumas

  C) nsann uyku ile uyanklk arasnda bazen rya grlmesi


  D) Randevuya ge kalmamak iin uyumadan nce saatin
  kurulmas

  E) Meditasyon durumunda, kiinin bedeni zerinde ruhsal
  denetim kurabilmesi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 4
 • Dikkat eitlerinden birisi olan aktif dikkat durumunda birey,
  dikkatini datan evresel uyaranlara ramen belli bir
  uyarcya odaklanabilir. Bu konuda sorun yaayan bireylerin
  dikkat dzeyleri, hedef uyarc dndaki uyaranlar
  tarafndan olumsuz etkilenmektedir.


  Buna gre aadakilerden hangisi aktif dikkate ilikin
  bir rnek olamaz?

  A) Mzik dinlerken rencinin test zmesi

  B) Bireyin grltl bir ortamda kitap okumas

  C) Ani fren sesiyle irkilen rencinin, dersi brakp o blgeye
  ynelmesi

  D) rencinin snav esnasnda dardaki inaat sesine
  ramen ders almas

  E) Bireyin televizyon akken arkadayla telefonda
  konumas
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • Dikkat arttıkça öğrenme hem daha kolay gerçekleşmekte
  hem de bilginin kalıcılığı artmaktadır. Eğitim sürecinde
  dikkat geliştirme adına çeşitli oyunlar üretilmiştir. Örneğin
  3 yaşındaki çocuklara bir resim gösterilerek gözleri kapalı
  bir şekilde o resmi anlatması istenebilirken; 5 yaşındaki
  çocuklara ise bir geometrik şekil gösterilerek, gözü kapalı
  olarak parmağıyla havaya o şekli çizmesi istenebilir.


  Bu egzersizlerin yaş gruplarına göre farklı seçilmesinin
  temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dikkat geliştirilirken zihinsel gelişim yaşına uygun uygulamaların
  seçilmesi

  B) Bireylerin hoşuna giden örneklerin tercih edilmesi

  C) Cinsiyete uygun farklı örneklerin kullanılması

  D) Dikkat seviyesinin kültüre göre değişmesi

  E) Öğrenmeye hazırlık için örnekler kullanılması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6
 • Pasif dikkat sürecindeki birey, kendisine yönelen uyarana
  yönelik ekstra bir çaba göstermez. Çok parlak bir ışık, ani
  bir gürültü durumunda kişi istemsiz olarak uyarana dikkat
  eder. Diğer dikkat türü olan aktif dikkatte ise kişi istemli
  bir şekilde uyarana odaklanmakta, psikolojik ve fiziksel
  ekstra bir çaba harcamaktadır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
  farklı bir dikkat türüne örnektir?

  A) Ambulans sireni duyan kişinin dikkat kesilmesi

  B) Kapının zili üç kez çalmasına rağmen kitap okumaya
  devam edilmesi

  C) Yerde parlayan bozuk paranın gözümüzü kamaştırması

  D) Yüksek bir ses duyulduğunda dikkatin o tarafa yöneltilmesi


  E) Karanlıkta gördüğümüz küçük bir ışığın dikkatimizi
  çekmesi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Derste öğrencinin başını sıraya yaslayıp, dışarıya dalgın
  dalgın baktığını gören öğretmen, ses tonunu yükselterek
  öğrenciyi uyarmıştır. Beklediği tepkiyi alamayınca, öğrenciye
  yüksek sesle “kalk ayağa bakalım” deyip, bilemeyeceğinden
  emin bir tarzda; en son anlattığı konuyla ilgili
  bir soru sormuştur. Fakat öğrenci sanki en başından beri
  konuyu dinlemiş gibi duraksamaksızın cevap vermiştir.


  Buna göre öğrencinin o anki durumu aşağıdakilerden
  hangisi ile açıklanabilir?

  A) Bilinç ve bilinçsizlik durumu kategorik olmayıp ani ge
  çişler olabilir.

  B) Bilinçaltı geçmiş yaşantılardan oluşan bir yapıdır.

  C) Meditasyon süresince birey bedenine hakim olabilir.

  D) Dalgınlık durumunda bilinçaltı süreçler yaşanmaktadır.

  E) Uyku süresince bilinç farkındalığa sahip değildir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8

 • • Sözle, bakışla veya yardımcı nesneler kullanılarak telkin
  yoluyla kişinin dış uyaranların farkına varmaksızın
  farklı bir bilinç hâline erişmesi durumu


  • Kişinin bilinçaltındaki doyum bulamamış düşüncelerinin,
  korkularının ya da isteklerinin uyku sırasında bilinç
  alanına çıkması durumu
  • Kişinin derin düşünmesini sağlayan, iç huzuru, dingin
  bilinç hâllerini elde etmesi ve öz varlığına ulaşması için
  kullanılan bir bilinç odaklama hâli


  Verilen bilinç durumlarıyla ilgili kavramlar aşağıdakilerden
  hangisinde doğru biçimde sıralanmıştır?

  A) Uyku – Dikkat – Meditasyon

  B) Meditasyon – Uyku – Hipnoz

  C) Hipnoz – Rüya – Meditasyon

  D) Rüya – Hipnoz – Meditasyon

  E) Hipnoz – Uyku – Rüya
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9
 • Psikoloji bireyin davranışını, sosyal psikoloji toplum içindeki
  bireyin davranışını incelemektedir. Sosyoloji ise sosyal
  psikolojiden farklı olarak toplumsal yapı ve kültür gibi
  konuları ele alırken birey odaklı değil de toplum odaklı
  çalışmaktadır.


  Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi daha çok
  sosyal psikolojinin ilgi alanına girmektedir?

  A) Toplumsal değişimin aile üzerindeki etkisi

  B) Küreselleşmenin temelindeki dinamikler

  C) Zihinsel gelişimin öğrenme üzerindeki etkisi

  D) Toplumlar arası kültür alışverişleri

  E) Sosyal çevre değişiminin birey davranışına etkisi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • Aşağıdaki sorulardan hangisi sosyal psikolojinin inceleme
  alanına girer?


  A) Kitle iletişim araçlarındaki şiddet içerikleri bireylerin
  davranışını nasıl etkiler?

  B) Küreselleşmenin toplumlara etkileri nelerdir?

  C) Sosyo-ekonomik altyapının öğrenmeye etkisi var mıdır?

  D) Heyecanların fizyolojik temelleri nedir?

  E) Geleneklerin toplum içindeki yeri nedir?
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11
 • 1 Birisi rk bir tahtaya basp dnce; nne baksayd
  da basmasayd. diyen birinin, bu durum kendi bana
  geldiinde Bu tahtann burada ne ii var. eklinde tepki
  verdii grlmektedir.


  Bu rnekteki tepki deiimi aadakilerden hangisi
  ile aklanabilir?

  A) nsan yalnzken farkl, toplum iinde farkl tutum sergileyebilir.


  B) Sosyal etki, davran belirleyen ve ynlendiren temel
  kriterlerden biridir.

  C) Sosyal ilikileri objektif bakmdan deerlendirmemiz
  mmkndr.

  D) nsann, bir olay kendisi yaadnda verdii tepki ile
  bakas yaadnda verdii tepki farkl olabilir.

  E) n yarglarmz, davranlarmz zerinde etkilidir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı