Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi
  Döverdi sahili binlerce dalgalar, asabi.
  – Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın;
  Sakın yedek biraz ip al, mantar almadan gitme…
  Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın;
  Kayık çocuk gibidir, oynuyor mu kaydetme
  Bu dizelerdeki teşbihlerin benzetilen ögeleri aşağıdakilerin
  hangisinde verilmiştir?
  A) ağ - şimşek B) dalga - kayık C) yelken - gün
  D) ordu - çocuk E) sahil - insan
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde “Âcizlerin, zavallıların
  hasm-ı dâimi” dizesindeki gibi ünlü tekrarından kaynaklanan
  bir ahenk söz konusudur?
  A) Binlerce emel, heves beraber
  B) Ey şetâretli yolcu, gün kısadır
  C) Nısf-ı leyl işte.. pür emel nazarım
  D) Seherde seyre koyuldum semâyı sahrayı
  E) Ferdâ senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Pervne-i zerrin gibi her zhre-i zerrin
  Titrerdi zmrrd-geh-i lerzn- emende
  alard leb-i sm-i hybn- semende
  Bir eme-i billr ile bir cy-i bilrin
  Dmt siyeh berg-i ebe ebnem-i smn
  eb-nem gibi titrerdi kamer leyl zerinde
  Bir eb-pere-i hutfe bir h-y erende
  Vermiti bu nzhet-gehe bir vahet-i nermn
  h ile eb-perre v evrk ile azhr
  N-gh fsldat leb-i b- revnda
  Zr u per-h^neye kar bu evnda
  Ey drr-i yetm-i sadef-i efktim, ey yr
  Sen bir meh-i z-ruh gibi ykseliyordun
  Muzlim korunun zll iinden geliyordun
  Bu iirin nazm biimi aadakilerden hangisidir?
  A) Triyole B) Terzarima C) Sone
  D) Balad E) Serbest mstezat
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Bu şeb de cuşiş-i yâdınla ağladım durdum
  Gel ey kerime-i tarih olan güzel yurdum
  (Bu gece de seni anmanın coşkunluğu ile ağladım durdum.
  Ey tarihin kızı olan güzel yurdum, gel!)
  Ufuklarım nazarımdan nihan olup gideli,
  Bu hâkdân-ı fenanın karardı her şekli.
  (Ufukların gözümden gizlenip gideli, gözüme görünmez
  olalı bu ölümlü dünyanın her şekli karardı.)
  Gözümde kalmadı yer, gök; batar, çıkar, giderim…
  Zemine münkesirim, âsmana muğberrim.
  (Gözümde yer gök kalmadı; batar çıkar giderim. Yere kırgınım,
  göğe dargınım.)
  Gelir bu cevv-i kebûdun serairinde güler,
  Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler.
  (Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler bu mavi boşluğun
  içinde gizlenerek güler.)
  Ne rüzgârında şemîm-i cibalimizdir esen,
  Ne dalgalarda haber var bizim sevahilden.
  (Ne rüzgârında esen, dağlarımızın kokusudur ne dalgalarda
  bizim kıyılardan haber var.)
  Bu dizelerde şair aşağıdakilerin hangisine hitap etmektedir?
  A) Tarihe B) Vatana C) Kadere
  D) Tabiata E) Sevgiliye
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl
  Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim
  İnhina tavk-ı esaretten girandır boynuma
  Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim
  (Kimseden bir fayda ummam, kanat dilenmem; kendi
  boşluk, gök kubbemde kendim uçarım. Eğiliş, boynuma
  esaret halkasından ağırdır, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür
  bir şairim.)
  Bu dizeleri kaleme alan şair için aşağıdakilerden hangisi
  kesinlikle söylenir?
  A) Sabırlıdır. B) Ağırbaşlıdır. C) Kanaatkârdır.
  D) Hoşgörülüdür. E) Gururludur.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Elhn- itda mutluluk ile hzn duygusu i iedir. Bahara
  ait unsurlar saadeti, ka ait unsurlar hzn temsil
  ediyor. Galip duygu, kaybolan bir saadet duygusu veya
  melankolidir. Bu duygu, hemen hemen btn - - - - hkimdir.
  Hayali saadetler ve korkun hakikat arasndaki atma
  onlarn balca temidir. Halit Ziya, bu duyguyu mavi
  ve siyah kelimeleri ile sembolize etmi ve onun romann
  yazmt. Elhn- itya Ahmed Cemilin ka arks gzyle
  baklabilir.
  Bu parada bo braklan yere aadakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) Mill Edebiyata
  B) Fecriati topluluuna
  C) Tanzimat edebiyatna
  D) Cumhuriyet edebiyatna
  E) Servetifnun edebiyatna
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Bir ömr-i muhayyel.. hani gül-bînler içinde
  Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş;
  Bir ömr-i muhayyel.. hani göllerde, yeşil, boş
  Göllerde, o sâfiyyet-i vecdaâver içinde
  Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü muğfel
  Bir ömr-i muhayyel!
  Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Bireysel bir konu işlenmiştir.
  B) Öğreticilik ağır basmaktadır.
  C) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
  D) Hece ölçüsü tercih edilmiştir.
  E) Sosyal eleştri yapılmıştır.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Dier Servetifnuncular gibi o da sanatlar iinde musikiye
  byk nem verir. Franois Coppeenin tesirinde manzumeler
  kaleme alr. 1895te doan olu, hayatnda ve
  dnyaya bak tarznda nemli bir rol oynar. 1900-1909
  yllar arasnda yazd fakat yaymlamad iirler muhteva
  (ierik) hatta slup bakmndan ncekilerden farkldr.
  Hayatnn son yllarnda hece lsyle ve sade bir dille
  ocuklar iin yazd iirleri ermin adl eserinde toplar.
  Tarih-i Kadim, Rbab- ikeste, Halukun Defteri onun iir
  kitaplarndan birkadr.
  Bu parada sz edilen sanat aadakilerden hangisidir?
  A) Cenap ahabettin B) Tevfik Fikret
  C) Sleyman Nazif D) smail Safa
  E) Faik Ali
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • “Sâf ü râkid ... Hani akşamki tagayyür, heyecan?
  Bir çocuk ruhu kadar pür-nisyân,
  Bir çocuk ruhu kadar şimdi münevver, lekesiz
  Uyuyor mâi deniz.
  Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
  O hayâlât-ı perîşânımla
  Müteşekki, Iâim,
  Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyr etmedeyim...” dizelerinde
  olduğu gibi Tevfik Fikret önce bir hayal kurar, sonra
  yazmaya başlar. Eğer kafasında bir hayal teşekkül
  etmezse konularını resimlerden, okuduğu hikâyelerden,
  Batılı eserlerden alır. Kaynak ne olursa olsun, hareket
  noktası daima bir tablodur.
  Bu dizeler ve açıklamalardan yola çıkarak Tevfik Fikret’in
  aşağıdaki akımlardan hangisinden etkilendiği
  söylenebilir?
  A) Sürrealizm B) Sembolizm C) Parnasizm
  D) Fütürizm E) Dadaizm
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü