Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Felsefenin ele aldığı “varlık” kavramı ile bilimin kullandığı
  “varlık” kavramı aynı anlama gelmez. Felsefe için varlık,
  her şeyden önce bir şüphe konusudur. Oysa bilim için
  varlık, gündelik yaşam dilinin ifade ettiği her bir somut
  nesneden başka bir şey değildir.

  Buna göre bilimin varlığa yaklaşımı için aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?

  A) Varlığın nasıl olması gerektiğini araştırır.
  B) Yeni varlık türleri tasarlar.
  C) Varlığı maddi olarak görür ve inceler.
  D) Varlıkları düşünsel ve gerçek olarak sınıflar.
  E) Varlıkları değerli ve değersiz olarak ayırır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Günlük yaşamın sorgulayıcı olmayan akışı içerisinde varlık
  kavramı pek fazla dikkat çekmez. Fakat ihtiyaç duyulan
  bir nesnenin var olup olmadığı dikkat çeker. Oysaki bir
  filozof için var olmanın ne olduğunu düşünmek yaşamanın
  doğrudan kendisidir.

  Buna göre felsefenin varlığa yaklaşım tarzı için aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?

  A) Felsefe güncel olmayan varlıklara yönelir.
  B) Felsefe varlık olmanın ne olduğunu sorun edinir.
  C) Felsefe varlık olmanın işlevselliğini sorgular.
  D) Felsefe neyin var olması gerektiğini sorgular.
  E) Felsefe yaşamsal ihtiyaçlar için varlığın değerini sorgular.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3

 • Bilimler ele aldıkları nesnenin nasıl, ne şekilde var olduğuyla
  ilgilenmez. Bilimler için herhangi bir şeyin var olup
  olmamasının dışında, kendi başına bir varlık olması sorunu
  yoktur, yani bilimler varlığın kendisini sorun edinmezler.
  Bu bir felsefe sorunudur. Felsefe varlığı kendisine
  konu edinerek “varlık nedir?” diye sorar.

  Buna göre felsefe ve bilimin varlığa yaklaşımlarındaki
  farklılık için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Felsefe varlığın kendisini sorun edinir.
  B) Bilim, deney ve gözlem konusu olan varlık alanıyla ilgilenir.
  C) Bilim olgusal alanla sınırlandırılmış bir etkinliktir.
  D) Bilim varlığın var olduğu konusunda bir ön kabule dayanır.
  E) Felsefe varlığı parçalara ayırarak ele alır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Felsefe tarihi ierisinde filozoflar var olan tanmlamak
  iin varln gerisinde, ona temel olan bir ey aramlardr.
  Herakleitos varln ilk nedenine ate derken,
  Demokritos var olann temelinde atomlar olduunu sylemitir.
  Platon da ise deien dnyann varlk sebebi deimeyen,
  maddi olmayan ideadr.

  Buna gre aadaki yarglardan hangisine ulalabilir?

  A) Varlk en son eydir.
  B) Var olan her ey gerektir.
  C) Var olanlarn gerisinde genel bir ilke vardr.
  D) Varlk, felsefenin konusu dnda kalmaktadr.
  E) Varl anlamak iin olgusal dnyay incelemek yeterlidir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Bir felsefe öğretmeni, derse başlamadan önce kürsüde
  bulunan sandalyeyi eline alıp öğrencilere, “Bu sandalyenin
  var olduğunu kim kanıtlayacak?” diye sorar. Bunun
  üzerine öğrencilerden biri öğretmenine şöyle bir soru yöneltir:
  Hangi sandalyenin?

  Bu parçaya göre felsefenin, varlığa bakış açısı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Varlığı tarzlara ayırması
  B) Varlıktan şüphe etmesi
  C) Olgusal varlık alanını sorgulaması
  D) Varlığın var olduğunu kabul etmesi
  E) Görünen nesneler üzerinde araştırma yapması
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6

 • • Varlık nedir?


  • Var olanların ana maddesi nedir?

  • Görünenlerin arkasında görünmeyen bir şey var mıdır?

  • Çoklukta birlik mi vardır?

  • Değişmelerin arkasında değişmeyen bir şey var mı?

  Verilen sorulara ilişkin aşağıdakilerden hangisi
  söylenemez?

  A) Soruların bazıları nelik ve anlam sorularıdır.
  B) Ontolojinin temel sorularıdır.
  C) Tüm sorulara bilim de cevap aramaktadır.
  D) Sorulara verilen cevaplar farklılık gösterir.
  E) Tarihte ilk felsefeyi başlatan sorulardır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Kaos var oluşa izin vermez. Kaos var olmanın değil, olamamanın
  karşılığıdır.

  Bu ifade aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap
  niteliğindedir?

  A) Kaç türlü dünya vardır?
  B) Dünyada yaşanan kaosun sebebi nedir?
  C) Evrende dünyanın yeri nedir?
  D) Evrende düzen var mıdır?
  E) Kaos evreni nasıl etkiler?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8

 • I. Gerekten bir eyler var m?

  II. Varlk ka tarzdadr?

  III. Varln ana maddesi nedir?

  IV. Gerek varlk nedir?

  V. Dnyann ekli ve hareketleri nasldr?

  Verilen sorulardan hangileri felsefenin varlkla ilgili
  temel sorularndan deildir?

  A) Yalnz I.
  B) Yalnz II.
  C) Yalnz V.
  D) I ve II.
  E) III ve V.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Evrenin işleyişi makine gibidir, hiçbir sapmaya izin vermez.
  Bütün gücü determinist yapısından kaynaklanır.
  Evrende neler nasıl var olabiliyorsa öyle olur ve oluş süreçleri
  asla değişmez.

  Evrenin varlığını bu şekilde yorumlayan bir yaklaşım
  için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

  A) Evrende her şeyin bir amacı vardır.
  B) Evrenin oluş yapısı değiştirilemez.
  C) Evrende özgürlükten söz edilemez.
  D) Her şey neden sonuç ilişkisine bağlıdır.
  E) Evrende değişmeyen bir düzen yapısı vardır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10

 • Descartes’e göre ruhun öz niteliği düşünmedir. Maddenin
  temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile madde birbirinden
  özce farklı olan ve birbiriyle uzlaşamayan iki cevherdir.

  Buna göre Descartes’in düalizmi ile ilgili aşağıdaki
  yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Maddenin öz niteliği düşüncedir.
  B) Ruh-madde aynı niteliklere sahiptir.
  C) Asıl varlık ruhtur.
  D) Maddenin varlığı ruha bağlıdır.
  E) Varlığın ruh ve madde olarak ayrı iki yönü vardır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Varlık felsefesi, olgusal ya da zihinsel tüm varlıkları, daha
  doğrusu bir bütün olarak ‘varlık’ı inceler. Varlığından ya
  da yokluğundan, niçin ve nasıl var olduğundan ve var olanın
  ne olduğundan emin olmaya çalışır.

  Buna göre varlık felsefesi için aşağıdakilerden hangisi
  söylenemez?

  A) Varlığın belli bir tarzıyla sınırlı olmadığı
  B) Varlığın var olduğundan kuşku duymadığı
  C) Varoluşun kaynağı hakkında düşündüğü
  D) Varlığın kendisini konu edindiği
  E) Varlığın yapısını anlamaya çalıştığı
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?