Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • (I) Bursa’da bir ahbabı görmek ve bir müddet edebiyattan
  başka mevzularda konuşmak için yola çıkmıştım. (II) Yalova’da
  bir kamyoncuyla anlaşıp Orhangazi’ye gelmiştim.
  (III) Bu küçük kasabaya inerken uzaktan gördüğüm İznik
  Gölü beni garip bir cazibe ile kendine çekti. (IV) Hiç sebep
  yokken otobüsü kaçırıp burada kaldım. (V) Bu davranış,
  benim gibiler için bir tür kahramanlıktı.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?
  A) I. cümlede iyelik eki kullanılmamıştır.
  B) II. cümlede birden çok özel isim vardır.
  C) III. cümlede hâl eki almış isim vardır.
  D) IV. cümlede somut isme yer verilmiştir.
  E) V. cümlede bir isim, çoğul eki almıştır.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2

 • Doğa seslerine benzer seslerle yapılan taklidî kelimelere
  “yansıma” adı verilmektedir.
  Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan
  türemiş isim kullanılmamıştır?
  A) Çok yaşamayı diliyor |siperlerin içinde |birbirlerine askerler |hapşırık sesi |beklemeden |
  B) Acının hası |Gönül yükü |Hükmü kara bir suskunluk |Uçurum arsızı |Güz yorgunu |Hüzzam bir hışırtı |
  C) çaputtan bebek |tahtadan araba |elmalı şeker |birkaç bilye çamurda |baktım gözlerim daldı |fırıldak bile vardı |
  D) Bir vızıltı geziniyor karanlıkta | Tanıyorum o can sıkıcı sesi |Kâh kulağımda kâh burnumda |Sonbaharın arsız sinekleri |
  E) ama inan ki |çok oldu geçeli, bitti |çelimsiz ufacık |çıtkırıldım bir ahtı benimki |
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3

 • Ünlü besteci Beethoven yirmili yaşlarının sonlarına doğru
  işitme sorunları yaşamaya başlamıştı. Bu sorunlar :

  I ilerleyince neredeyse hiçbir şey duyamaz hâle gelen
  Beethoven, sesleri piyanosuna tutturduğu metal bir çu-
  II buğu ısırarak kemik titreşimi yoluyla duymaya çalışırdı.
  III Bu yöntemde piyanoda oluşan titreşimler, demir çubuktan
  geçerek dişlere ulaşıyor ve buradan kafatası aracılığıyla
  IV doğrudan iç kulağa iletiliyordu.
  V Bu parçadaki altı çizili isimler yapı bakımından eşleştirildiğinde
  hangisi dışarıda kalır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem topluluk ismi hem de soyut ve özel isim vardır?
  A) yarın akşam gelin dedim ya |yırtık pırtık gelin zarar yok |üç işimin biri barış |biri dünya |biri de sizsiniz dedim ya |
  B) Tepebaşı’ndan Pera’ya girerken |Küçük bir alandan geçeceksiniz |Geçmeyin! |Sağda bir ufak dükkân vardır, benimdir |
  C) Trenin kalkmasına daha on dakika var, |Vagonlardan uzatmış başlarını yolcular |Bakıyorlar arkada kalacak olanlara, |“Tez geliriz” diyorlar gözleri dolanlara |
  D) Türkmen kiliminden çıkmış güneşe |Bir orman uğultusu |Bir yitik ağlama |Ve bitmez tükenmez bir sevgidir Ruhi Su |
  E) Âşık olan gölde dönderir yüzer |Yetmiş iki millet Hak deyip gezer |Bugün pîrim bana eylersin nazar |Cümlesi Mevla’nın kuludur kulu|
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
  isim değildir?
  A) Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış.
  B) Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz.
  C) Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar.
  D) İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi.
  E) Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6

 • Okuyorum. Boş kaldıkça dükkânımda, geceleri evimde
  hep okuyorum. Fransızca, anlayabildiğim kadar Yunanca,
  elime geçtiği kadar Türkçe… Daima okuyorum. Dediklerim
  hep sevdiğim bilim insanlarının, yazarların görüşleri.
  Bu parçadaki sözcüklerle ilgili,
  I. “yazarların” sözcüğü çoğul şahıs iyelik eki ile çekimlenmiştir.
  II. “Yunanca” sözcüğü türemiş bir özel isimdir.
  III. “dükkânımda” sözcüğü iki farklı türde çekim eki almıştır.
  IV. “görüşleri” sözcüğü soyut bir cins isimdir.
  yargılarından hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve III.
  D) II ve IV. E) III ve IV.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7

 • Misafirperverliğin, dostluğun ve muhabbetin sembolü
  olan çay; üşüdüğümüzde, yorulduğumuzda, sıcacık bir
  dost sohbeti aradığımızda hep yanı başımızdadır. Kullanımı
  son derece yaygın, yediden yetmişe herkesin, günün
  her saatinde içtiği bu şifalı bitki, gündelik hayatımızın
  vazgeçilmez zevkleri arasında. Bir dizi karakterinin dediği
  gibi “Çay varsa umut var demektir.”
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Birleşik isim
  B) Özel isim
  C) Çoğul isim
  D) Türemiş isim
  E) Ek fiil almış isim
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü
  isim görevinde kullanılmıştır?
  A) Yağışın akşama doğru etkisini artırması bekleniyor.
  B) Doğru işi yapmak işleri doğru yapmaktan daha önemlidir.
  C) Doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil.
  D) Bunları daha sonra ele almak bence daha doğru.
  E) İki tarafından dere geçen yoldan köye doğru yürüdüm.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9

 • I. Günlerce aradıktan sonra nihayet buldum.
  II. Beni soracak olursan, uğraşıyoruz işte.
  III. Daha ne iyilikler yapılabilir ki onun için
  Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim kullanılmamıştır?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10

 • I. Ne gezersin Şam’ ı Şarkı
  Yok mu sende hiçbir korku
  Terk edersin evi barkı
  Beni boşa yorma gönül
  II. Uzun ince bir yoldayım
  Gidiyorum gündüz gece
  III. Tutam yar elinden tutam
  Çıkam dağlara dağlara
  Olam bir yaralı bülbül
  İnem bağlara bağlara
  IV. Karlı dağların başında
  Salkım salkım olan bulut
  Saçın çözüp benim için
  Yaşın yaşın ağlar mısın
  Numaralanmış dizelerin hangilerinde altı çizili ikilemeler
  isim görevindedir?
  A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III.
  D) II ve IV. E) III ve IV.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz

9.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Edebiyat dersi9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat dersi test çözme9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?