Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • Lâiklik, aynı ülkede yaşayan farklı inançlara sahip insanların sahip oldukları inanç biçimlerinin gereklerini özgürce yaşayabilmelerini amaçlar
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi laiklik için söylenemez?
  A) Laiklik insanların birbirlerine hoşgörülü olmasını gerektirir
  B) Laikliğin temelini taassup anlayışı oluşturmaktadır
  C) Laiklik inanç özgürlüğü olarak da değerlendirilebilir
  D) Laikliğin hâkim olduğu bir ülkede insanlar inançlarından dolayı sıkıntılara maruz kalmazlar
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • “Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar.” (Fatır Suresi 28)
  Yukarıda verilen ayet mealinde bilginin ve öğrenmenin hangi yönüne dikkat çekildiği söylenebilir?
  A) Allah korkusunun her şeyden önemli olduğu
  B) Saygı ve sevginin herkeste bulunması gerektiği
  C) Öğrenmenin Allah’a olan bağlılığı artırdığı
  D) Allah’a karşı gelmenin büyük günah olduğu
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • Yaygın olan birçok batıl inanışın kaynağı cehalettir İnsanların dini alanda duyduğu her sözü doğru olarak kabul etmesi, dinlediği her efsaneye inanması batıl inançların ortaya çıkmasına ve çoğalmasına neden olmuştur Oysa Kuran’da Allah kullarından araştırmalarını, sorgulamalarını, gerçekliğine kanaat getirdiğinde ise üzerine düşünmelerini istemektedir
  Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Toplumlarda İslâmca kabul edilebilir batıl inançların bulunduğu
  B) Batıl inançların birçoğunun bilgisizlikten kaynaklandığı
  C) Batıl inançların İslâm inancına uygun düşmediği
  D) Allah’ın insanlardan gerçeği aramalarını istediği
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • Allah Kuran’da geçen birçok ayette dünyadaki hiçbir şeyin amaçsız olarak yaratılmadığını bildirir İnsanlardan yeryüzünde yaratılmış sayısız nimetler üzerinde düşünmelerini ve bunlardan azami derecede faydalanmalarını istemektedir Ayrıca bu nimetlerin şükrünün davranış ve ibadetlerle gösterilmesini emreder
  Aşağıda verilen davranış biçimlerinden hangisi Allah’ın insana vermiş olduğu nimet ve imkânların şükrü olarak kabul edilemez?
  A) Elde edilen helal kazancın bir kısmı ile yoksulları da sevindirme
  B) İslâm’ın emrettiği ibadetleri azami derecede yerine getirmeye gayret etme
  C) Sahip olunan imkânları sorumsuzca harcama
  D) Allah’ın istek ve beklentilerine uygun bir yaşam sürme
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • Kuran’da insanların bilgi edinebileceği yollar vahiy, akıl ve duyu organları olarak açıklanmış ve bunların arasında sıkı bir ilişki olduğuna dikkat çekilmiştir
  Aşağıdakilerden hangisi Kuran’a göre bilgi edinme yolları için yapılabilecek doğru bir yorum değildir?
  A) Bilgi edinme yollarından en önemlisi duyu organlarıdır
  B) Vahyi doğru anlamak için de, dış dünyaya ilişkin gözlemleri değerlendirebilmek için de akla ihtiyaç vardır
  C) Kuran dünyadaki dengelere örnekler vererek duyuların önemine dikkat çeker
  D) Vahiy akıl sağlığı yerinde olan insanlara hitap eder
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • Öğretmen : Sevgili çocuklar yaşadığımız toplumda taassubu ortadan kaldırmak adına ne tür önlemler alabiliriz?
  Öğretmenin sorusuna öğrencilerden hangisinin verdiği cevap uygun olmaz?
  A) İnsanlar arasında hoşgörüyü yaygınlaştırabiliriz
  B) Dinimizi temel kaynaklarından öğrenmeli ve öğretmeliyiz
  C) Düşüncelerimizi insanlara kolayca kabul ettirmenin yollarını bulmalıyız
  D) Toplum olarak eğitim, öğretim ve bilimsel gelişmelere açık olmalıyız
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8
 • Aşağıda ayetler ve dikkat çektiği hususlar eşleştirilmiştir. Buna göre hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?
  A) Kul hakkı -> “Birbirinizin mallarını haksız şekilde yiyip tüketmeyin”
  (Bakara Suresi 188)
  B) Hoşgörü -> “Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur”
  (Nisa Suresi 110)
  C) Tevazu -> “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez.” (Lokman Suresi 18)
  D) Dürüstlük -> “Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir “
  (Nahl Suresi 19)
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9
 • “Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam ona da öyle inanıyorum. İslâm bilince ters, ilerlemeye engel hiçbir şeyi kapsamıyor.” (Atatürkçülük C.3 s. 234)
  Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün İslâmiyet ile ilgili sözlerine kanıt olarak gösterilemez?
  A) Akıl, mantık ve düşünmeye önem vermesi
  B) Yoksul ve kimsesizleri koruyup kollamaya teşvik etmesi
  C) Kuran’ın insanlara ilk emrinin “Oku” olması
  D) Bilimsel çalışmalar yaparak dünyayı keşfetmeyi emretmesi
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı