Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

6.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi6.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan

6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi test çözme6.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan

6.Sınıf Sosyal Bilgiler testi çöz6.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan

6.Sınıf Sosyal Bilgiler testi çöz6.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan Semih Bey, gün boyu doktor rolünu üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Buna göre sosyal roller; I. zaman içinde değişebilir, II. bazıları sonradan kazanılır, III. kişilere bazı sorumluluklar getirir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B) I ve III. C)IIveI|I. D)I,I|ve|II. Aşağıdakilerden hangi lk rencisi Bahadır'ın evde ala biri mama? A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek B) Odasını temiz ve düzenli tutmak C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak retim altıncı sınıf öğ- ceği sorumluluklardan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay- ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu- ruz. Dargın olduklarımızla barışırız. Buna göre aş ğıdakilerden hang toplumsal birliğe katkılarından b hayramların değ r? A) Akrabalık bağlarını güçlendirir. B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır. C) İsral ve savurganlığı artırır. D) Komşuluk ilişkilerini gelişlirir. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım. Meine göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üst- len ollerden biri A) Evlat olmak B) Şoför olmak C) Baba olmak D) Yönetici olmak İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokuldnda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş- Ianmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı- kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim- di onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar. B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdellerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Din B) Tarih c) Dil D) Ahlak Külturel ögelerimizden biri de dugunlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün- lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir. B) D C) Dugünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır. 'nler ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanır. D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi susyal yardımlaşma ve da- yanışmanın sonuçlarından biri ggğijgıp? A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. B) Birlik ve beraberlik duyguları artar. C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık arlar. D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacakşın." Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Dayanışma D) Tarih Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. B) İletişimdeki hataları azaltır. C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar. D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Aşağıdakilerden hangi vil toplum örgütlerinin ku- ruluş amaçlarından değ ıldır! A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak D) Toplumu bilinçlendirmek Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer- den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara- basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: "Git şuradan dilenci!" dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür dileyip teşekkür etli. Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karşımızdaki kişiyi sınıflandırma B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık C) Cinsiyet ayrımcılığı D) Empati kuramama Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üsilenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek alarak gösteri e ıır? A) Ben birokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci- Ierimi çok seviyorum. B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum. C) 6. sını! öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum. D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya- pıyorum. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi e ' im alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri deği A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı C) Darüşşafaka D) Kızılay Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için uyumak istediğimi, bu yüzden küiüphaneye gitmesini söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerin yasal hakkını kullanması B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi C) Sorumlulukların yerine getirilmesi D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaşiır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hang yapması beklenmez? A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek Dersinde “Gruplar ve Ruller" konusunu işleyen sosyal bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla- rın sahip ulduğu bazı rollerin duğuştan bazılarının ise sonradan kazanıldığını" söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan rollere örnek olarak göster ilir? A) Evlat olmak B) Öğretmen olmak C) Öğrenci olmak D) Yönetici olmak Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir- birlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıda erden hangisi dayanışmaya ör- nek olarak gösteri e ı ? A) Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması C) Özgür Bey'in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış- ları da yapması D) Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması Aşağıdakilerden hangisi G. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki surumluluklarından hıri ngaugm A) Okulu temiz tutmak B) Okul eşyalarına zarar vermemek C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak ÖzIem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmışiı. Hastane biriktirdiği çöplerini rekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra ÖzIem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A) Eğitim Hakkı B) Barınma Hakkı C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı D) Sağlıklı beslenme hakkı Aldığı u unun bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir. Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sorunu görmezden gelmiştir. B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C) sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D) Sorunun çö münde yanlış biryöntem uygulamıştır. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A) Evlat olmak B) Kız yada erkek olmak C) Kardeş olmak D) Öğretmen olmak Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuwelli olması öncelikle aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabi- Ienler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirle- ri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir made- nini eriterek yol açiılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanrna göre Türk- ler ile ilgili aşağıdakilerden hangi ne ulaşılamaz? A) Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. B) Verimli ovalara göç etmişlerdir. C) Madencilikle uğraşmışlardır. D) Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri de” ildir? A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir mal- zemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî inançlarının etkisi B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Göçebe yaşam sürmeleri D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları Ilk Türk Davıaııarinda, devleti yönelen kağanlar önemli karariarı meclise dariışarak aıırıardı. Kurultayı bey beyle- rinin kalı gı gibi kağanın eşi hatun d: katılırdı. Kurultay› da siyasi asker! ve ekonomik kararıar alınırdı_ Buna göre kuruıiay ile ilg aşağıdakilerden hangisi SÖ! IIENIOZ? A) Devlet yönetiminde kadının da söz sa E) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu c.) Hakanın devlel işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu D) Törelerde değişiklik yapılamadığı Iduğu Aşağıdakilerden hangısı Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Ona Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hang r? A) Devletin ”Hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı B) En yakın komşuları Çin'in kuwelli olması C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları Tanrı buyurduğu için, talihim ve kısmeiim olduğu için, öle- cek halkı diriliip besledim, sır- tı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul halkı zengin ettim. Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan'ın bu ifa- deleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Sosyal devlet anlayışının hâkim olduğunun B) Türklerin İpek Yolu'na hâkim olduğunun C) Türklerin boylar hâlinde yaşadığının D) Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir' A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden hirıdir? A) Gök Tanrı inancına sahip olmaları B) Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri C) Tarım faaliyetlerine önem vermeleri D) Alı evcilleştirip tekerleği kullanmaları I. Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması Il. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yöneiilmesi III. Hükümdarın iörelere uymak zorunda olması IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) II ve III. D) III ve IV. Türkler, Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç elmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanı- t r? A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar Yapılan araştırmalar sonucu Orla Asya'da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı" olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motilleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Türkler halı ihraç etmişlerdir. B) Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. C) Orta Asya'ya dokuma sanatını Türkler getirmişiir. D) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır. Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benim- semesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etki- si olduğu sö lenemez? A) Türklerin daha çevik ve atik olmasında B) Eşyaların kolay taşınır yapılmasında C) Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında D) Hayvancılık ile uğraşılmasında Aşağıdakilerden hangi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir! A) savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması B) Ordunun paralı askerlerden oluşturulması C) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi D) Ordu-millet anlayışının olması İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi- lerden hang doğru değildir! A) Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. B) Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği gele- neksel Türk sanailarındandır. C) Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömül- dükleri mezarlara balbal denir. D) İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Babam Teoman'ın verdiği en bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerle- rimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donaitım. Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Ok ve yay başlıca silahlarındandır. B) Gün müz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır. C) Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur. D) Turan taktiğini kullanmışlardır. Eski Türklerin yönetim sistemi ile len bilgilerden hangisi doğru de“ıldır? i aşağıda veri- A) Hükümdarın tanrıdan kut alması B) Halkın yönetimde söz sahibi olması C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması İpek Yolu doğuda Çin'i, Asya üzerinden Anadolu ve Av- rupa'ya bağlayan tarihî keNan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu" adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etki- Ieşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangi vabına ulaşılamaz? nin ce- A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştıf? B) İpek Yolu'nda daha çok hangi ürün taşınmakiadıf? C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mele Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gös- terir? A) Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması C) İpek Yolu'nu kontrol altına alması D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettir- miştir. C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişler- dir. D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Orta Asya Türk ioplumlarında askerlik bir meslek ol- maktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir ya- şam biçimi olarak gö dü. Diğer toplumlar Türkler için "Ordu Millet" tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ılg aşağı- dakilerden hangisi sö lenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nin özel- liklerinden biri de“ildir? A) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi B) Devlet örgütlenmesinin oluşturulması C) Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi D) Devlete ait resmî para kullanılması Hz. Ömer Dönemi'nde; o Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması, o Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden han- gisınin etkili olduğu söylenebilir? A) Sınırların genişlemesinin B) Medine'nin başkent olmasının C) Feiihlerin duraklamasının D) Toplumsal dayanışmanın artmasının Hz. Osman Dönemi'nde; I. Kıbrıs'ın feihedilmesi, Il. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, III. İran'ın feihinin tamamlanması gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Yalnızlll. D) lvelll. Aşağıdakilerden hangısı ”Hz. Muhammed'in 622 yılın- da Mekke'den Medine'ye hicret etme” nedenleri arasın- dadır? A) Mekke'de can güvenliğ n tehdit edilmesi B) Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi C) Medine'de sadece müslümanların yaşıyor olması D) Medine şehrinde ticaretin canlı olması Emeviler Dönemfndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanala dönüşlürüldüğünün gös- lergesidir? A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri B) Muaviye'nin oğlu Yezid'i halile ilan etmesi C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları D) Müslümanlara karşı ırkçı biryaklaşım içinde olmaları Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun uluşmasında; I. Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri, II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları, III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulü- nü kolaylaştıran etkenlerden b değildir? A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik D) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i benim- sediklen sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? A) İkili devlet teşkilatını kullanmaları B) Abbasi Halilesini baskılara karşı korumaları C) Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları D) Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engelle- meleri Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler ara- sındaki farklardan birıdır? A) İslam devletidir. B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. C) Devlel hizmetinde Türklere görev vermişlerdir. D) İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını geniş- Iettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleş- mesini sağladım. Buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangis dil? A) Anadolu'da ticareti canlandırmak B) Anadolu'yu bilim merkezi hâline getirmek C) Abbasi Devleti'ne yardım etmek D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut'un eg m ve bilime önem verdiğini gösterir? A) Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi B) Âlim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması C) Hindistan'a seferler düzenlemesi D) Abbasi Halifesi'nden “Sultan” unvanını alması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletı nın ticarete önem verdiklerinin göstergesidir? A) Medreseler açmaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Moğollara karşı mücadele etmeleri D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barui Avrupa'ya götürülmüşiür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatla ilerlemeler ya- şanmasına B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylik- leri tekrar ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Anadolu da Türk birliğinin bozulduğunun B) Anadolu'nun Türkleşmeye başladığının C) Merkezi otoritenin güçlendiğinin D) Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğunun Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yulu için söylenemez? A) İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur. Miyııleilon Soluk Kmkiye göre eczanenin bulunduğu coğratî knnum ile ilgılı aşağıdakilerden hangisı yanlıştır? A) Manavın kuzeyindedir. B) Çocuk parkının doğusundadır. C) Süpemıarkelin güneyindedir. D) Devlet hastanesinin batısındadır. Bir yerin mutlak (matematik) konum özelli eri paralel ve meridyen dereceleri dikkale alınarak belirlenir. Buna göre Türkiye'nin aşağıda özelliklerinden han- gisi mutlak konum ıle A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması D) Güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması o Yağışların fazJa olması pirinç üretimini kolaylaştırır. o Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır. Yukanda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden han- gisidir! A) Ekvatoral iklim B) Musoniklimi C) Akdeniz iklimi D) Kutup iklimi Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kılalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçil ve boğazlara, licaret ve suyollanna, önemli madenlere ve kemlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şe- killeri gibi özellikleri oyerin göreceli (Özel) konumunu belirler. Buna göre aşağıdakilerden hang celi konumunun sonuçlarından I› A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması D) Güneyden kuzeye sıcaklık değerlerinin azalması Meridyen ve paraleller ile ı gı ı, aşağıda verilen bı lerden hangisi yanlıştır? A) Başlangıç meridyeni GreenwicHten geçmekledir. B) Ekvator Dünya'yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır. C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser. Türkiye 36° - 42' kuzey paralelleri arasında yer a . Bu b' giden hareketle Türkiye'nin konumu ile ılg hangisi ö lenemeı? A) Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır. B) Türkiye'nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur. C) Türkiye'nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur. D) Türkiye Güney Kutup Noktasfna, Kuzey Kulup Nokta- sı'ndan daha yakındır. Sonraki 2 suruyu aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız. n. ır ırzrsrırııırwıs-ırırırwırıı-uu n vscım 43° - 44° Doğu meridyeni ile 38° - 39” Kuzey para- lelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisıdir? A) Van C) İzmir B) Ankara D) Konya u- ı:- Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray'ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey'in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan han- gisinden geçmesi beklenmez? A) 39° Kuzey paraleli 40° Doğu merdiyeni B) 41° Kuzey paraleli 30° Doğu merdiyeni c) 41° Kuzey paraleli 39° Doğu merdiyeni D) 40° Kuzey paraleli 36° Doğu merdiyeni Aşağıda verilenlerden iıangis yoktur? A) Turizm faaliyetleri B) Hayvancılık C) Yer altı kaynakları D) Bitki örtüsünün dağılışı Akdeniz ikliminin, Ege bölgesin iç kesimlerine kadar ula lmesinde elkili olan faktör aşağıdakilerden han- gisıdır! A) Dağların denize dik uzanması B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi C) Akdeniz ve Ege Denizi'nin birbirine bağlı olması D) Fay hallarının doğu-batı yönünde uzanması Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere'nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve O de- rece olarak gösteririir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Buna göre aşağıdakilerden ha bize sağladığı faydalar arasında 'si meridyenlerin erilemez? A) Yönlerimizi bulmada yardımcı olur. B) Saatlerimizin ayarianmasını sağlar. C) Yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D) İki yer arasındaki saat farkını belirtir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır! A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması B) İstanbul'da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nü- fusun yoğun olması C) Adana'da düz ve verimli arazilerin bulunmasından do- layı nüfusun yoğun olması D) Antalya'da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşagıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Yükselti basamaklarına B) Yeraltı kaynaklarına C) Nüfus yoğunluğuna D) Turizm bölgelerine Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazJara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüsıü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangis i Türkiye'nin özel konumuyla ide A) Fark mlerin görulmesi B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzeyden, güneye g çe sıcaklığın arlması D) Petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması özelliklerinden A) Hava sıcaklf yıl boyu O“C'nin altındadır. B) Temel geçim kaynakları larım ve hayvancılıkîır. C) Eskimolar Kutup ikliminin g' ' yerlerde yaşarlar. D) Köpeklerin çektiği kızaldar önem ı ulaşım aracıdır. Karasal İlılım 4' Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine an doğal bilki örtüsü sırası ile aşağıda- kilerden hangisidir? KARADENİZ KARASAL AKDENİZ A) Bodur Maki Orman B) Orman Bozkır Maki C) Maki Orman Bozkır D) Orman Maki Bozkır Ben Erzurum'un ilçesi olan 0Itu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ß ılık geçiyor, Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Erzurum ve İzmir arasında lerden hangisıyle açıklana ıcaklık farkı aşağıdaki- f! A) İzmir'in Erzurum'a göre daha balıda olması B) İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması C) Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması D) İki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olması Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacın- daki bir köyün sıcaklı nın kuzey yamacındakı köye göre fazla olmasın- A) Enlem c) Yükselli Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bilki örtüsü gösierilmekmedir. Türkiye'deki bilk' örtüsünün çe 'tli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Dağların Doğu-balı yönüne uzanması B) Yüksellisinin fazJa olması C) Üç kıla arasında olması D) İkliminin çeşitli olması Türkiye'ye araştırın n gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bıtkı orlüsünün büyük oranda benzer ol- duğunu görrnüştür. Buna göre söyleneb i ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu A) Ülkelerin kapladığı alan B) İklim özellikleri C) Yer şekilleri D) Ekonomi Ülkemizde görülen Akdeni o Yazlar sıcak ve kuraktır. o Kışlar ıIık ve yağışlıdır. kliminin özellikleri şunlardır; Buna göre Akdeniz ikl inin hakim olduğu kıyı böl- gelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi heklenemez? A) Yazturizmi B) Kışturizmi C) Seracılık D) Tarım Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsimi- nin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde lahıl üretimi yapıl- maktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur! A) Meyve suyu Fabrikası B) Zeytinyağı Fabrikası C) Çay Fabrikası D) Un Fabrikası o Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde re- zervleri bulunmaktadır. o Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. o Elekirik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir! A) Bor B) Bakır C) Linyil D) Boksit Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde emek mümkündür. Fakat bunun için akarsu- ların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özel' lerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A) Denize dökülen B) Uzunluğu kısa olan C) Akış hızlı fazla olan D) Tarımsal sulama için kullanılan