Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1
 • Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ile 2 yüzyıl devrimi olarak
  kabul edilen nanoteknolojik ürünler çok hızlı bir şekilde
  hayatımıza girerken, bu ürünleri üreten medeniyetlerin
  değer yargılarının ve yaşam kültürünün toplumlara yayılması
  o kadar hızlı olmamıştır.


  Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir?


  A) Teknolojik buluşların toplumsal değişimi hızlandırdığı

  B) Yeniliklerin benimsenmesinin uzun zaman aldığı

  C) Kültürel öğelerin değişim hızının farklı olduğu

  D) Yeniliklerin tek bir kaynaktan dünyaya yayıldığı

  E) Değişimin kaçınılmaz olduğu
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2
 • Bir farklılaşmanın değişim olabilmesi için kalıcı, toplumsal
  olabilmesi için de birden fazla kişiyi etkilemesi gerekir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucunda
  toplumsal bir değişim beklenmez?

  A) Ülke nüfusunun önceki yıllara göre hızlı artması

  B) Teknoloji kullanımının her alanda yaygınlaşması

  C) Tekstil alanında güçlü girişimcilerin ortaya çıkması

  D) Üretim artışından dolayı balık fiyatlarının düşmesi

  E) Gelirlerde tüketimi etkileyen artışların oluşması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki özelliklere sahip toplumlardan hangisinde
  değişimin daha yavaş gerçekleşmesi beklenir?


  A) Eğitim düzeyi yüksek olan toplumlar

  B) Sanayisi gelişmiş toplumlar

  C) Yönetim biçimleri demokrasi olan toplumlar

  D) Bilimsel verilere göre yapılanmış toplumlar

  E) Geleneksel özelliklerin ağırlıklı olduğu toplumlar
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 4
 • Japonya’nın siyasi ve ekonomik modernleşmede elde
  ettiği önemli başarının başlıca sebebi milletçe kesintisiz
  bir şekilde planlı ve disiplinli bir çaba sergilemiş olmasıdır.
  Bundan dolayı modernleşmeye verdiği kültürel
  tepki, diğer toplumların övgüsünü kazanmış durumdadır.
  Oysa diğer toplumların modernleşme karşısındaki tepkisi
  Japonlar gibi olmamıştır.


  Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine
  ulaşılabilir?

  A) Modernleşme toplumlar için yeni sorunlar üretir.

  B) Kültürel yapısı güçlü toplumların tepkisi açık olur.

  C) Japonların kültürel yapısı diğer toplumlarla aynıdır.

  D) Modernleşme ile her toplum yüzleşmek zorundadır.

  E) Aynı etkiye verilecek tepki, toplumlara göre değişir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5
 • Toplumsal deime, her toplumun kltrnde, yapsnda
  ve toplumsal davranlarnda zaman iinde yaanan
  farkllamalardr. Deime toplumun i dinamiklerinden
  kaynaklanabilecei gibi dnya genelindeki gelimeler de
  deiime sebep olabilir.


  Buna gre toplumsal deime ile ilgili aadaki ifadelerden
  hangisi yanltr?

  A) Doal bir sonutur.

  B) Zorunlu bir sretir.

  C) Her zaman ileriye yneliktir.

  D) Her toplumda grlr.

  E) ve d kaynakl olabilir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6
 • Corafyann insan zerindeki etkisi grmezlikten gelinemez.
  rnein Sibiryann ok souk bir iklime sahip
  olmas orada yaayan insanlarn beslenme, barnma ve
  giyim tarznda etkili olmutur.


  Bu aklamadan karlacak sonu aadakilerden
  hangisidir?

  A) Corafya toplumlar iin nemli bir sorundur.
  B) Toplumlarn pek ok zellii corafi koullara gre
  ekillenir.
  C) Corafi zelliklerin sebep olduu frsatlar vardr.
  D) Toplumlar kendilerine uygun corafyalarda yaamaldr.
  E) Her toplum yaad corafyadan ayn ekilde etkilenir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye en az
  etki eder?

  A) Bilimsel çalışmaların yoğunlaşması

  B) İletişim araçlarının yaygınlaşması

  C) Teknolojik çeşitliliğin artması

  D) Müze sayısının artması

  E) Turist sayısının artması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8
 • Bir zamanlar her mahallenin bir postacısı vardı ve o postacı
  mahalleli için çok önemliydi. Oysa bugün postacının
  varlığı pek bilinmiyor. Çünkü artık her şey bir telefon tuşu
  kadar yakın.

  Açıklamada dile getirilen toplumsal değişimin nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Siyasi yapı

  B) Ekonomik gelişme

  C) Teknolojik gelişme

  D) Uluslararası ticaret

  E) Toplumsal etkileşim
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 10
 • Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının
  olumsuz etkilerinden biri olamaz?
  A) İnsanların diğer ilgi alanlarına olan bağlarını azaltır.
  B) Toplumsal sınıf farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep
  olur.
  C) İnsanların dinlenme süresini kısaltıp, sosyal ilişkileri
  azaltabilir.
  D) Aile üyelerinin kişisel ve duygusal ilişkilerini ortadan
  kaldırabilir.
  E) Yayınlar iyi denetlenmediğinde çocuk ve gençler üzerinde
  ahlaki açıdan olumsuz etkiler yaratabilir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11
 • 1 nsanolu akl sayesinde doay kendi ihtiyalar iin kullanmay
  renmitir. nceleri gidecei yere yryerek giden
  insanlar kendinden daha gl ve hzl koan hayvanlar
  evcilletirmi ve kullanmtr. Zamanla tekerlei icat etmi,
  otomobili, uca son olarak uzay aralarn yapmtr.

  Bu paradan aadaki yarglardan hangisine ulalabilir?

  A) Toplumsal gelimeler sorunlara zm getirdii gibi
  yeni toplumsal sorunlar yaratabilir.
  B) Toplumsal ilerlemeler uygun toplumsal koullarda gerekleir.
  C) Toplumsal gelimeler toplumdan topluma farkllk gsterir.
  D) Toplumsal ilerleme zamana yaylarak aama aama
  gerekleir.
  E) Olumsuz tepkiler yeniliklerin yaygnlamasn engeller.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12

 • 1 amzda insan ve toplumsal yaam tamamen teknolojik
  devrimin etkisi altndadr. Televizyon, bilgisayar, internet
  gibi teknolojik rnler aile hayatndan sanata, siyasi
  tutumlara kadar her alanda derin ve kkten deiimlere
  sebep olmaktadr.

  Aklamadan karlabilecek sonu aadakilerden
  hangisidir?

  A) Teknolojik gelimeler, toplumsal deimeye neden
  olan nemli bir etkendir.
  B) Teknoloji, bilimsel gelimelerin sonucu ortaya kan
  rnlerdir.
  C) Teknolojik yaam, insan hayatn kolaylatrmaktadr.
  D) Toplumsal kurumlarn gelimesinde teknoloji etkilidir.
  E) Toplumsal deiim, kltrel deiimin bir sonucudur.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı