Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1
 • Duyumdan farklı olarak algı psikolojik yapı, toplumsal koşullar,
  bireyin ihtiyaç ve beklentileri gibi pek çok unsurdan
  etkilenebilmektedir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi algıya bir örnek
  olamaz?

  A) Ani bir ses karşısında bireyin irkilmesi

  B) Sınıfa yeni başlayan bir öğrencinin fark edilmesi

  C) Aç olan birinin lokantaları herkesten daha önce görmesi

  D) Bir sporcunun televizyonda spor haberlerine yönelmesi

  E) Sınava hazırlanan öğrencinin kitapçıda test kitaplarına
  bakması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • Yüz metre ilerideki bir ormanı görür görmez algımız hemen
  devreye girer. Bu süreçte öndeki ağaçları daha ayrıntılı
  algılayabilir, yapraklarından ne ağacı olduğunu çıkarabiliriz.
  Fakat ormandan uzaklaştıkça ayrıntılar kaybolmaktadır.
  Önde yer alanları; dalı, yaprağı, gövdeleriyle bir
  ağaç, uzaklaştıkça ağaçları ise orman diye nitelendiririz.


  Gestaltçı yaklaşıma göre bu durum aşağıdaki kavram
  çiftlerinden hangisiyle ifade edilir?

  A) Algıda derinlik – Algıda bütünlük

  B) Algıda yakınlık – Algıda bütünlük

  C) Algıda seçicilik – Algıda tamamlama

  D) Psikolojik illüzyon – Algıda gruplama

  E) Algıda yakınlık – Algıda seçicilik
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3
 • Algılama sürecimizi içsel ve dışsal unsurlar doğrudan
  veya dolaylı olarak etkilemektedir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen
  faktörler bakımından değerlendirildiğinde diğerlerinden
  farklıdır?

  A) Beklenti

  B) Deneyim

  C) Ön yargı

  D) Uyarıcı tekrarı

  E) Olaya karşı ilgi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 4
 • Aşağıdakilerden hangisi fiziksel illüzyona verilen bir
  örnek olamaz?


  A) Karanlıkta bir çubuğun yılan gibi algılanması

  B) Tren raylarının ufukta birleşiyor gibi algılanması

  C) Dikey çizginin yatay çizgiden daha uzun algılanması

  D) Yanıp sönen bir dizi ampulün hareketliymiş gibi algılanması


  E) Su dolu bardağa konulan çay kaşığının kırık olarak
  algılanması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • Bir lokantada yemek listesini inceleyen iki kişiden aç olanı
  daha çok yemeklere; susuz olanı ise daha çok içeceklere
  yönelecektir.


  Bu açıklamada algıyı etkileyen aşağıdaki faktörlerden
  hangisi üzerinde durulmaktadır?

  A) Şekil - zemin ilişkisi

  B) Bireyin bulunduğu ortam

  C) Uyarıcının yeni olması

  D) Bireyin ihtiyaçları

  E) Uyarıcının hareketli olması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6
 • Dikkati etkileyen faktörler bakımından değerlendirildiğinde
  aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre
  farklıdır?


  A) Yemyeşil bir bahçede bir gelinciğin fark edilmesi

  B) Güçlü bir ışık karşısında göz bebeklerinin küçülmesi

  C) Ortamdaki kötü kokunun fark edilmesi

  D) Bir sesin kısa aralıklarla art arda tekrar etmesi

  E) Aç olan birinin pastanede yiyeceklere yönelmesi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Dikkat, i ve d faktrler tarafndan belirlenmektedir.

  Buna gre aadakilerden hangisi dikkati etkileyen faktrler
  bakmndan dierlerinden farkl bir niteliktedir?

  A) nsann gereksinimleri

  B) lgi, merak ve duygular

  C) htiya ve beklentiler

  D) Gemi yaantlar

  E) Allmn dndaki uyarclar
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8
 • Duyum, uyarıcının duyu organları aracılığı ile duyumsanmasıdır.
  Algı ise alıcı hücrelerin, dış çevredeki fiziksel enerjiyi,
  zihinde sinirsel enerjiye dönüştürmesiyle gerçekleşir.
  Zihin içinde bulunduğu durumda, beklentilerini, geçmiş yaşantılarını,
  diğer duyu organlarından gelen başka duyumları,
  toplumsal ve kültürel etkenleri de hesaba katabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi duyum ile algı arasındaki bu
  farklılığı ifade eder?

  A) Duyum bilinçte, algı bilinç öncesinde gerçekleşir.

  B) Duyum beyin merkezli, algı duyu organı temellidir

  C) Algı duyuma göre daha basit düzeylidir.

  D) Geçmiş yaşantılar algının temel belirleyicisidir.

  E) Duyumda uyarıcı birebir alınır, algıda ise anlam verme
  vardır.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9
 • Güdü sosyal ve fizyolojik kökenden kaynaklanmakla birlikte,
  organizmayı harekete geçirerek bir amaca ulaşması
  için ona bir takım davranışlar yaptıran güçtür.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç ve sonuç
  itibariyle diğerlerinden farklıdır?

  A) Acıkma-Yemek yeme

  B) Susuzluk-Su içme

  C) Başarma-Ders çalışma

  D) Hayatta kalma-Solunum

  E) Yorgunluk-Uyku
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • Fizyolojik güdülere birincil, sosyal güdülere ise ikincil güdüler
  adı verilir. Birincil güdüler hayati olmalarına karşın,
  her zaman birincil önceliğe sahip olmayabilir.


  Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal
  güdülerin daha öncelikli olduğu bir duruma örnek
  gösterilebilir?

  A) Aç olan birinin pis olsa da çöpten yiyecek alması

  B) Susayan birinin arkadaşının yarım şişe suyunu içmesi

  C) Uykusuz olan birinin ısrarla sınavına çalışması

  D) Yorgun olan annenin çocuğunu sırtından indirmesi

  E) Aç olan birinin marketten yiyecek satın alması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11
 • 1 Kitaplara gittiimde, kitapseverlerle ayn havay teneffs
  etmekten keyif alyorum. Farkl trden yazl eserler
  ayr blmlerde tasniflenmi ve her blme ilgi duyan
  pek ok insan grebilirsiniz. Hatta bir sre sonra, kim
  hangi blme gidecek tahmin etmeye balarsnz.


  Buna gre amal davran hakknda aadaki yarglardan
  hangisi sylenebilir?

  A) nsanlarn motivasyonu ve ilgisine bal olarak deimektedir.


  B) Tm insanlarda ayn ekilde gerekleir.

  C) Sosyal ihtiyalar belirleyicidir.

  D) Belli bir hedefi yoktur.

  E) inde bulunulan ortam davrann amacn belirler.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 12
 • 1 Ders başarısı düşük bir öğrencinin ailesi, bunun nedenini
  çocuğunun arkadaş çevresine bağlamaktadır.
  Çocuklarıyla konuşup, okulunu değiştirerek başarı düzeyini
  arttırmışlardır. Ancak çevresel koşulların değişmesi
  başarı için tek koşul mudur? Eğer çocuk buna inanmasaydı
  başarılı olabilir miydi? Başarının sırrı, anne babanın
  çocukla empati kurması ve onun buna inanmasıdır.


  Parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Olumsuz çevre koşullarına rağmen başarılı olmak
  mümkündür.

  B) Çocuğun sahip olduğu sosyo-ekomonik çevre başarılı
  olmasını sağlamıştır.

  C) Başarı anne babanın dışsal motivasyonu ile gerçekleşmiştir.


  D) Başarı ailenin ilgisinin yanında çocuğun buna inanması
  ve çalışmasıyla gerçekleşmiştir.

  E) Çocukların başarısız olmasının en önemli nedeni arkadaş
  çevresidir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı