Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • bni Sina iin faal aklla ilinti durumuna girerek d dnyadaki
  grnlerin ardndaki gerek ve mutlak varl grmek,
  okluk alemini birlik olarak kavramak mmkn olur.


  Buna gre bni Sinann bilgi konusunda aadaki
  grlerden hangisini savunduu sylenebilir?

  A) Empirizm
  B) Pozitivizm
  C) Rasyonalizm
  D) Kritisizm
  E) Pragmatizm
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2

 • Farabi var olan her şeyin Tanrı’nın bir yansıması olduğunu,
  ondan zorunlu bir taşmanın sonucu ortaya çıktığını ileri sürer.
  Tanrı özü itibariyle akıl olduğundan ondan taşan şeyler
  de akılsaldır. Böyle olduğu içindir ki insan akılla gerek var
  olanların gerekse de Tanrı’nın bilgisine erişebilir. Doğru ve
  erdemli bir yaşam işte bu bilgiye uygun bir yaşam olacaktır.


  Buna göre Farabi erdemli yaşamın ilkelerini aşağıdakilerin
  hangisinde bulmaktadır?

  A) İnsani ilişkilerde
  B) Metafizik alanda
  C) Ödev duygusunda
  D) Doğal koşullarda
  E) Koşulsuz buyrukta
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3

 • Stoa ahlakının temel ilkesi: “Doğanın yasasına boyun eğmektir.”
  Doğaya uygun yaşamak insan için bir ödevdir.
  Bunun içinde bazı insanların değer olarak gördükleri zenginlik,
  şeref, sağlık hatta hayatın kendisi, bilge kişi için
  önem verilmeyecek, ilgisiz kalınacak şeyler olabilir.


  Bu parçadan yola çıkılarak Stoacılar için “iyi ahlakın”
  aşağıdakilerden hangisine bağlandığı söylenebilir?

  A) Evrensel ilkelere
  B) Tanrı’nın varlığına
  C) Maddi zenginliğe
  D) İnsanın değerine
  E) Doğa yasalarına
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Gazali’ ye göre akıl hakikatin tümünü değil, belli bir kısmını
  bilebilmektedir. Hakikatin tümü ise aklı aşan bir durumdur.
  Akıl, hakikate değil ama kendi sınırları içerisindeki bilgiye
  ulaşabilme imkânına sahiptir. Hakikat hiçbir şekilde aklın
  kendi kavrayış sınırı ile sınırlandırılabilecek bir şey değildir.
  Bütün varlığın zemini olan ontolojik gerçeklik yani hakikat
  aklı da aştığı için, rasyonel düşünceye kapalıdır.


  Buna göre Gazali’de hakikat akıl ilişkisinin ifadesi
  aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Hakikat sezgi yoluyla kavranamaz.
  B) Mutlak bilgiye ulaşmada akıl yeterlidir.
  C) Akıl sınırlı bir varlık olduğundan hakikati kavrayamaz.
  D) Akıl Tanrı’yı bilme aracıdır.
  E) Tanrı rasyonel bir varlıktır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Orta a Avrupasna baktmzda kilise ve din adamlar
  Hristiyanla ve ncile uymad gerekesiyle her trl
  bilimsel almaya kar kmtr. Hatta bu bilimsel almalar
  yapanlar en ar ekilde cezalandrlmtr. te
  bu yzden Orta an dier ismi karanlk a olmutur.


  Bu paradan yola klarak aadakilerden hangisine
  ulalamaz?

  A) Din bilimsel almalar etkilemitir.
  B) Bilim insan, bilim yapabilmek iin uygun ortam bulamamtr.
  C) Orta a Avrupasnda bilimsel almalar tamamen
  durmutur.
  D) Bilimin bugnlere gelmesinde baz bilim adamlar ar
  bedeller demitir.
  E) Orta a Avrupasnda kilise ve din adamlar bilimin
  nndeki en byk engel olmulardr.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6

 • Evrende birbirinden farklı o kadar çok varlık var ki..
  İnsanın bu varlıklardan birini sevmemesi onu yaratana
  bir saygısızlıktır. Her şeyi yaratan Allah olduğuna göre,
  Allah’ın yarattığı bir şeyi nasıl sevmeyiz. İşte bu nedenle
  “Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.”


  Yunus Emre’nin düşüncesine yer veren bu parçadan
  yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Bir yaratıcının olduğuna
  B) Yaratılanların çeşitlilik gösterdiğine
  C) Sevginin kaynağının yaratıcı olduğuna
  D) Yaratılanın, onu var edene duyulan sevgiden dolayı
  sevildiğine
  E) Sevginin yaratan tarafından yaratılanlara eşit dağıtıldığına
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7

 • bni Sina balangta sadece Tanrnn var olduunu, zorunlu
  varlk olan Tanrdan katksz bir ruh ktn savunur.
  Bu katksz ruh, ilk nedendir. Yani dier varlklarn
  var olma nedenidir. Bu nedenden tm varlk dnyas trer.


  Buna gre bni Sinann varlk konusunda aadaki
  grlerden hangisini savunduu sylenebilir?

  A) dealizm
  B) Realizm
  C) Materyalizm
  D) Plralizm
  E) Dalizm
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8

 • Gazali’ye göre akıl direkt ve aracısız olan bilgiyi veremez
  ancak aracısız, tam ve doğrudan bilgi, bir bilincin bilinci
  olarak kendisine sezgi yoluyla gelebilir. O, insanı bir bütün
  olarak ele almış, onu sadece bir duyu, deney veya
  akıl varlığı olarak görmemiştir.


  Bu açıklamadan yola çıkılarak Gazali’nin aşağıdaki bilgi
  görüşlerinden hangisini savunduğu söylenebilir?

  A) Rasyonalizm
  B) Empirizm
  C) Entüisyonizm
  D) Pozitivizm
  E) Kritisizm
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9

 • Roger Bacon, Orta an sonlarnda yaam bir ngiliz
  dnrdr. Ona gre bilginin kayna deneyim, lei ise
  akldr. Tek bana akl kesin bilgiye ulaamaz, kukudan
  kurtaramaz. Kukunun giderilmesinde son sz deneyimindir.
  Onun iki farkl anlamda kulland deneyim szcnn
  birinci anlam normal duyu deneyine iaret ederken,
  ikincisi insan zihninin Tanr tarafndan aydnlatlmasnn
  sonucu olan isel deneyimdir. Bellekte, akl ilkelerine uygun
  geldii ne srlen bilgilerin doruluu ve gereklii
  deneyim ile badamasna baldr. Deneyim verilerine
  aykr den bir bilginin gereklii sz konusu deildir.


  Roger Baconun bu aklamas aadaki bilgi grlerinden
  hangisine karlk gelir?

  A) Rasyonalizm
  B) Pozitivizm
  C) Emprizm
  D) Entisyonizm
  E) Septisizm
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Farabi ideal devlet düşüncesini anlattığı ‘“El Medinetü’l
  Fazıla(Erdemli Şehir)” isimli eserinde toplumun mutluluğunu
  bilgili, ahlaklı, adaletli devlet adamlarına bağlar.
  Devleti yönetenler güzel konuşmalı, kendini halkın mutluluğuna
  adamalıdır. İnsanlar hayatın aldatıcı zevklerini
  yaşam tarzı haline getirdiğinde Allah’ın varlığı hakkındaki
  gerçeği kaybederek cahil şehir toplumunu oluşturur.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin ideal
  devletinin özelliklerinden biri olamaz?

  A) Toplumun Allah’ın iradesine uygun davranması
  B) Yöneticilerin retoriğin inceliklerini bilmesi
  C) İnsanların mutluluğunun amaçlanması
  D) Bilge ve adil yöneticilerin varlığı
  E) Dünyevi ihtiyaçların öncelenmesi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Tümel kavramlar aynı nesneler için insanın düşündüğü,
  nesnelerin ortak yönlerine insanın vermiş olduğu adlardır.
  Dolayısıyla gerçekten var olan, ancak tek tek nesnelerdir.
  Soyut nesneler yoktur, yalnız somut nesneler
  vardır veya başka bir deyimle, bütün var olan nesneler
  somuttur, hiçbir nesne soyut değildir.


  Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisine karşılık
  gelir?

  A) Kavram realizmi
  B) Nominalizm
  C) Realizm
  D) İdealizm
  E) Rasyonalizm
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12

 • 1 Felsefe Orta ada Batda din adamlarn yetitiren manastr
  ve katedral okullarnda gelimi, tamamyla dini
  karakterli bir etkinlik olarak ortaya kmtr.


  Bu okullarda gelien felsefeye verilen isim aadakilerden
  hangisidir?

  A) Skolastik B) Kynikler Okulu C) Tasavvuf

  D) Akademi E) Elea Okulu
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir