Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Dada krda rast getirsem bir dere
  Gzyalarm aktarak alarm
  Yollardaki ufak tefek izlere
  Senin sanr bakar bakar alarm
  Gne gler kular uar havada
  Uyanrlar nazl nazl iekler
  Yalnz msn o karanlk yuvada
  Yok mu seni bir kayrr, bir bekler?
  Bu parada aadakilerden hangisine yer verilmemitir?
  A) Hzn B) Korku C) zlem
  D) Ayrlk E) lm
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Memleket bitti yine bitmedi sen ben
  Bize bu hl ile bizden byk olmaz dmen
  Dest-i addayz Allah iin ey ehl-i vatan
  Yetiir terkedelim gayri hev v hevesi
  Bu dizelerden yola karak air hakknda,
  I. Bat medeniyetine kardr.
  II. Birlik ve beraberlikten yanadr.
  III. Toplumcu bir anlaya sahiptir.
  yarglarndan hangileri sylenebilir?
  A) Yalnz I. B) Yalnz II. C) Yalnz III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Eyvh! Ne yer ne yr kald
  Gnlm dolu h zar kald
  imdi buradayd gitti elden
  Gitti ebede gelip ezelden
  Ben gittim, o hk-sr kald,
  Bir gede trmr kald;
  Bk o ens-i dilden, eyvah,
  Beyrtta bir mezar kald.
  Bu dizelere hkim olan duygu aadakilerden hangisidir?
  A) ikyet B) fke C) znt
  D) Pimanlk E) Yalnzlk
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Edebiyatımızın hemen her türünde eser vermiştir. Eserlerinde
  toplumla ilgili konular, vatan, millet ve hürriyet kavramlarını
  işleyerek “Sanat toplum içindir.” ilkesine bağlı
  kalmıştır. Şiirlerinde söz oyunlarından arınmış bir dil kullanmış,
  sanatını topluma faydalı olmak için bir araç olarak
  görmüştür. Şiirleri dil ve kuruluş yönlerinden eski şiir beğenisinden
  kurtulmuş olmamakla birlikte üslubu yenidir.
  Tanzimat Dönemi’nin en gür sesli şairi, önemli bir dava
  insanı ve sanatçısı olmuştur. Şiirlerindeki yiğitçe ses ve
  vurgularla, özgürlük inancındaki içtenlik ve tutkusuyla,
  çağdaş şiirimizde toplumcu yönelişin çıkış noktasında yer
  alır. Etkileri günümüze kadar uzanır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şinasi
  B) Namık Kemal
  C) Ziya Paşa
  D) Recaizade Mahmut Ekrem
  E) Abdülhak Hamit Tarhan
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • I
  Vatan ey fikr-i smn-peym
  Vatan enh-y zr-zrndan
  Vatan evladnn mezrndan
  Bakyor tbi-i gzrndan
  Ona cn olur ncm- sem
  (Recaizade Mahmut Ekrem)
  II
  Gkte bulutlara bir yoldatnz,
  Denizler atnz, dalar atnz,
  Hill nuru gibi uup tatnz,
  En sonra dtnz toprak stne,
  Tarihte bir altun yaprak stne.
  (Aka Gndz)
  Trk Hava Kuvvetlerinin 1914 ylnda verdii ilk ehit
  pilotlarmzn ansna yazlan iirlerden alnm bu
  paralarla ilgili aadakilerden hangisi sylenemez?
  A) I. para hece lsyle yazlmtr.
  B) II. parada sade bir dil kullanlmtr.
  C) Her ikisinde de hzn sz konusudur.
  D) II. parada redif ve kafiye kullanlmtr.
  E) I. para Tanzimat geleneiyle yazlmtr.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Bildin mi bugün haddini ey düşmen-i mağrur,
  Ey düşmen-i hayret-zede, ey düşmen-i makhûr,
  Gördün mü ki Türk ordusu isterse edermiş,
  Alçakları bir kat daha alçalmaya mecbur?..
  Abdülhak Hamit Tarhan’a ait bu dizelerle ilgili,
  I. Bir zaferden sonra kaleme alınmıştır.
  II. Türk ordusuna bir övgü söz konusudur.
  III. Düşmanın yaptığı zulümler sıralanmıştır.
  IV. Esaretten duyulan üzüntü dile getirilmiştir.
  çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve II. E) III ve IV.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Tanzimat şiirinde biçimde (nazım şekli, nazım birimi vb.)
  genellikle divan şiiri geleneğine bağlı kalınırken içerikte
  yeniliğe yöneliş görülür. Fransız İhtilali’nin de etkisiyle Batı’da
  yaygın olarak kullanılan hak, hukuk, vatan, özgürlük
  gibi siyasi ve sosyal temalar sıklıkla ele alınır.
  Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisi Tanzimat
  Dönemi’nde yazılmış olabilir?
  A) Tûti-i mu’cize gûyem ne desem lâf değil
  Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil
  B) Nâm ü nişâne kalmadı fasl-ı bahardan
  Düşdü çemende berk-i diraht i’tibârdan
  C) Görmeden âsâr-ı nîsanın bahâr elden gider
  Güller âhir râm olur amma hezâr elden gider
  D) Vatan-me’lûf olanlar bî-sebeb terk-î diyâr etmez
  Zarûretsiz cihanda kimse gurbet ihtiyâr etmez
  E) Ol perî-veş kim melâhet mülkinün sultanıdur
  Hükm anun hükmi mana fermân anun fermânıdur
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde millî değerleri yansıtan
  bir öge kullanılmıştır?
  A) Bir gün olur cefadan o şûh-ı cihân geçer
  Ey dil dediklerin olur ammâ zaman geçer
  B) Hicr-i hadd-i lâle-rengin dâğ-dâr eyler beni
  Fikr-i zülfün sevdiğim dîvâne vâr eyler beni
  C) Kahraman bir askeriz Osmanlı’dır unvanımız
  Şark u garba lerze-endâz oldu sîyt ü şânımız
  D) Gül hazîn.. sünbül perîşân.. bağ-zârın şevki yok
  Derd-nâk olmuş hezâr-ı nağme-kârın şevki yok
  E) Sana senden gelir bir işde ancak dâd lâzımsa
  Ümîdin kes zaferden gayrdan imdad lâzımsa
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • T ebed merd olmaya ahd eyledim nmla ben
  Hccet-i nmsumu imzaladm kanmla ben
  zz-i dr-eyni feddr maksadm slm iin
  Halk temin eylerim dnimle mnmla ben
  Her gnaha bin azb- manevi ekmekteyim
  Dzah dnyada grdm kendi vicdnmla ben
  Milletin mmkn mdr inkr hakk- nimetin
  Kelbten alak mym insanlk unvanmla ben
  Bu dizeler aadaki nazm biimlerinin hangisinden
  alnm olabilir?
  A) Gazel B) Mesnevi C) ark
  D) Murabba E) Mstezat
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü