Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1

 • I
  Dedim inci nedir dedi dişimdir
  Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
  Dedim on beş nedir dedi yaşımdır
  Dedim daha var mı söyledi yok yok
  II
  Köroğlu'yum medhim merde yiğide
  Koç yiğit değişmez cengi düğüne
  Sere serpe gider düşman önüne
  Ölümü karşılar meydan içinde
  Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu parçaların
  ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Ölçüleri B) Gelenekleri
  C) Nazım türleri D) Nazım birimleri
  E) Nazım biçimleri
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • unda bir dilberin sallannda
  Serviye benzettim dallar iinde
  Derya kenarnda rmak yznde
  Turnaya benzettim gller iinde
  Bu paradaki tebihin benzetilen geleri aadakilerin
  hangisinde verilmitir?
  A) dilber - servi B) gl - dal C) derya - rmak
  D) dilber - turna E) servi - turna
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • ki elim gitmez oldu yzmden
  Ah ettike yalar gelir gzmden
  Kusurumu grdm kendi zmden
  Bir dost bulamadm gn akam oldu
  Bu para ile ilgili aadakilerden hangisi sylenemez?
  A) Anlalr bir dil kullanlmtr.
  B) Hece lsyle sylenmitir.
  C) Redif ve kafiye birlikte kullanlmtr.
  D) Kafiye dzeni apraz kafiye eklindedir.
  E) Halk iiri geleneinin etkisi grlmektedir.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Sözün bilmez bazı nadan elinden
  Erkân ağlar usul ağlar yol ağlar
  Bülbülün feryadı gonca gülünden
  Gülşen ağlar bülbül ağlar gül ağlar
  Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
  A) Teşbih - tezat
  B) Teşhis - tenasüp
  C) Hüsnütalil - mübalağa
  D) Tecahülüarif - telmih
  E) Tekrir - mecazımürsel
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Yüce dağ yeşil çimen yol olsa
  Acem bahçeleri gonca gül olsa
  Saçı sırma gül dudağı bal olsa
  Gönül istemezse dile daş gelir.
  Bu dörtlükte altı çizili söz grubunda görülen edebî sanat
  aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?
  A) Anlamca birbiriyle ilgili kelimeler bir arada kullanılmıştır.
  B) İnsan dışındaki bir varlığa, insana ait bir özellik verilmiştir.
  C) Aynı varlığa ait birbirine zıt kavramlar, bir arada kullanılmıştır.
  D) Bir olayın gerçek sebebi, farklı ve güzel bir nedene
  bağlanmıştır.
  E) Birbiriyle ilgili iki şeyden zayıf olan, kuvvetli olana
  benzetilmiştir.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Sefil sümbül boyun eğmiş bakıyor
  Sarı çiçek amber olmuş kokuyor
  Senin ruyin kadin beni yakıyor
  Al giyinip feslendin mi yaylalar
  Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğanın güzelliği
  B) Yalnızlık korkusu
  C) Esaretin zorluğu
  D) Memleket özlemi
  E) Sevgilinin vefasızlığı
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • iirlerinin en temel vasflar sadelik, yalnlk ve sehlimmteni
  syleyilerdir. Onu lmsz klan ey, hi phe yok
  ki dili, gnl ve sevgisidir. Hep Sevelim, sevilelim. dedi.
  Mevlana, Ne olursan gel! diyordu. Hac Bekta Veli ise
  Gelin canlar, bir olalm! diyordu. O da bu yolu takip etti.
  Ben yrrm yane yane
  Ak boyad beni kane
  Ne akilem ne divane
  Gel gr beni ak neyledi diye balayan ilahisi mehurdur.
  Bu parada sz edilen sanatkr aadakilerden
  hangisidir?
  A) Yunus Emre B) Kaygusuz Abdal
  C) Sleyman elebi D) Hoca Ahmet Yesevi
  E) Pir Sultan Abdal
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin türü yay ayraç
  içinde yanlış verilmiştir?
  A) Eğer girer isen Hakk’ın yoluna
  Âşık isen bakma sağ u soluna
  Devlet kuşu şâyet konar koluna
  Kulluğa bel bağla, sultan bulunur (Nefes)
  B) Bülbülüm altın kafeste
  Öter aheste aheste
  Ötme bülbül yârim hasta
  Ah neyleyim şu gönlüme
  Hasret kaldım sevdiğime (Türkü)
  C) Dünyayı gezdim dolaştım
  Ayrılık gibi derd olmaz
  Tatlı canımdan usandım
  Ayrılık gibi derd olmaz (Koşma)
  D) Şol cennetin ırmakları
  Akar Allah deyü deyü
  Çıkmış İslam bülbülleri
  Öter Allah deyü deyü (İlahi)
  E) Saçımda siyahım var
  Bülbül gibi âhım var
  Göz gördü gönül sevdi
  Benim ne günahım var (Mâni)
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Allah’ı övmek ve ona yalvarmak için söylenen şiirlere 'ilahi'(I)

  adı verilmektedir. Bu şiirlerde ağırlıklı olarak Allah’ın birliği,
  azamet ve kudreti, ona dair sevgi dile getirilir. Hem
  aruz hem de hece ile yazılan örnekleri bulunmaktadır.
  İlahiler tarikatlara göre farklı isimlerle adlandırılır. Bunlara
  Mevlevi tekkelerinde “ayin”(II), Gülşeni tekkelerinde “tapuğ”(III),

  Alevi-Bektaşi tekkelerinde “durak”(IV) adı verilir. Çoğunlukla

  Halveti tekkelerinde okunan ilahiler ise “nefes”(V) terimiyle

  ifade edilir. Yunus Emre’ye ait
  "Ey padişah-ı Lemyezel
  Zat-ı ebed, hayy-ı ezel
  Ey lutfu bol, kahrı güzel
  Kahrın da hoş, lütfun da hoş" dörtlüğü bu türe güzel bir
  örnektir.
  Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangileri yer değiştirdiğinde
  parçadaki bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?
  A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III.
  D) III ve IV. E) IV ve V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir