Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • Kur’an-ı Kerim birçok ayetinde insanları doğru bilgiye teşvik etmiş, doğru bilginin önemini vurgulamıştır
  Aşağıda verilen ayetlerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun düşmez?
  A) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünürler.” (Zümer Suresi 9)
  B) “Ey iman edenler bir fasık size bir haber getirse onun doğruluğunu araştırın.” (Hucurât Suresi 6)
  C) “Her canlı bir gün muhakkak ölümü tadacaktır”
  (Enbiya Suresi 35)
  D) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.” (Sad Suresi 29)
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • Bizim dinimiz hiç bir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir Allah’ın emrettiği şey Müslüman kadının ve Müslüman erkeğin beraberce bilim ve bilgi kazanmasıdır
  Atatürk’ün yukarıdaki sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) İslâm’ın bilim ve bilgiye önem verdiği
  B) İslâm’da eğitim açısından kadın erkek eşitliğinin olduğu
  C) İslam’ın Müslüman toplumların geri kalmasını hoş görmediği
  D) İbadetlerde erkeklerin sorumlulukları kadınlara göre daha fazla olduğu
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • Kuran’da geçmişte yaşamış toplumların ve peygamberlerin hayatları kıssa olarak anlatılır
  Aşağıda verilenlerden hangisi Kuran’da anlatılan kıssaların amacını ortaya koymaktadır?

  A) Sacid : Toplumlar hakkında tarihi ve kültürel bilgiler vermek
  B) Salih : Geçmişte yaşamış toplumların düştükleri hataları gözler önüne sererek Müslümanların ders almasını sağlamak
  C) Adem : Eski toplumların inanç biçimlerini İslâm’ın ilkeleri ile kıyaslamak
  D) Meltem : Peygamberlerin çektiği sıkıntıları ortaya koyarak peygamberliğin zorluğuna dikkat çekmek
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8

 • “Ey iman edenler! Eğer bir fasık (kötü huylu) size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat Suresi 6)
  Yukarıda verilen ayet ile Allah hangi konuda insanları dikkatli davranmaya çağırmaktadır?
  A) Yeniliklere açık olma
  B) Ön yargılı davranmaktan kaçınma
  C) Farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaşma
  D) İnsanlara karşı seçici davranma
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9
 • “Bizim dinimiz en makul ve en doğal dindir Ve ancak bundan dolayı da son din olmuştur Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, ilme ve mantığa uygun olması gerekir ki bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur” (Mustafa Kemal Atatürk)
  Atatürk’ün yukarıda verilen görüşlerinden İslâmiyet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) İnsanlığa gönderilen en son din oluşu
  B) Bozulmadan varlığını devam ettirmesi
  C) Akıl ve bilimsellikle uyumlu olması
  D) Bazı kurallarının geçerliliğini yitirmesi
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10
 • “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün”
  (Ali İmran Suresi 137)
  ۞ “And olsun ki, Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır.” (Yusuf Suresi 7)
  Yukarıda verilen ayetlerden çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yusuf peygamber hayatında büyük sıkıntılar çekmiştir
  B) Kuran insanlığa gönderilmiş en son ilahi kitaptır
  C) Kuran’da ders almak için geçmişten kıssalar anlatılır
  D) Kötü davranışların Allah katında cezasız kalmayacağını Kuran insanlara bildirmektedir
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı