Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1
 • Günümüz sanayi toplumlarında tabakalaşmanın gelir düzeyi
  ve yaşam tarzına göre şekillendiğini söyleyebiliriz.
  Buna göre geliri giderinden fazla olan kesimler üst tabakayı,
  geliri giderini dengeleyen kesimler orta tabakayı ve
  geliri giderini karşılayamayan kesimler de alt tabakayı
  oluşturur.


  Buna göre gelir dağılımı açısından gelişmiş toplumlar
  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Orta tabakadaki nüfus oranı yüksek olan toplumlardır.
  B) Tabakaların nüfus oranları birbirine yakındır.
  C) Tabakaların nüfus oranlarının sabit kaldığı toplumlardır.
  D) Üst tabakanın yaptırım gücünün arttığı toplumlardır.
  E) Alt tabakanın sosyal yardımlarla desteklendiği toplumlardır.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2

 • Tarihten günümüze, hiçbir toplumun homojen bir yapıda
  olduğu söylenemez. Üstten alta doğru, toplumsal işleyişi
  etkileyen belirli kesimler hep var olmuştur; Roma
  İmparatorluğu’nda soylular, Hint toplumunda Brahmanlar,
  Osmanlı döneminde saray eşrafı gibi. Toplumsal tabaka
  adını verdiğimiz bu kesimler, aynı zamanda bulunduğu
  toplumun düzeni için de vazgeçilmezdirler.


  Paragraftan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisi
  çıkarılamaz?

  A) Toplumsal yapı tabakalar üzerinden incelenebilir.
  B) Her toplum aynı tabakalaşma yapısına sahiptir.
  C) Tüm toplumlarda tabakalaşma görülür.
  D) Tabakalar sosyal işleyişin bir parçasıdır.
  E) Tabakalar üstten alta doğru etkilidir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3

 • Toplumsal tabakalar arasındaki ilişki, toplumlara göre
  farklılık arz eder. Sosyal hareketliliğe göre şekillenen tabakalaşma
  sistemi; açık, kapalı ve yarı kapalı sınıf tabakalaşması
  olmak üzere üç grupta toplanır.


  Açıklamada dikkat çekilen tabakalaşma sistemi sosyal
  hareketliliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisine
  göre gruplandırılır?

  A) Sosyal ilişkilerdeki yapılanmaya göre
  B) İnsan ilişkilerindeki ekonomik unsurlara göre
  C) Sorunların çözümüne göre
  D) Sosyal kesimler arası geçiş koşullarına göre
  E) Kişisel tercihlerin yaptırım gücüne göre
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 4
 • Toplumsal tabakalarda üsten alta doğru bir yapılanma
  vardır. Bu tür yapılarda etki ve yetki düzenlemesi söz konusudur.


  Bu açıklamada toplumsal tabakalaşmanın aşağıdaki
  özelliklerinden hangisinden söz edilmektedir?

  A) Farklı tabakalaşma türleri olduğu
  B) Tabakalar arasında geçişin olduğu
  C) Üstten alta doğru yetkinin arttığı
  D) Tabakalar arasında ekonomik farklılığın olduğu
  E) Hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5

 • Orta a Bat toplumlarnda asil olmak, Hindistanda
  Brahman olmak, gnmz sanayi toplumlarnda da zengin
  olmak st tabakada olmann n koullarndan saylr.
  Bu koullarn farklln alt tabakalar iin de rneklemek
  mmkndr. Gelecekte tabakalamalarn nasl ekillenecei
  ise ayr bir deerlendirme konusu olabilir.


  Paragrafa gre tabakalama iin aadaki deerlendirmelerden
  hangisi yaplabilir?

  A) Tabakalamann belli bir lt vardr.
  B) Tabakalama yaps topluma ve zamana gre deiir.
  C) Tabakalama toplumsal ileyiin temel niteliidir.
  D) Yneten ve ynetilenler olduka tabakalar varln
  srdrr.
  E) nsan ihtiyalar tabakalamann temel dinamiidir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6

 • Hindistan’ın kast sistemi kapalı bir toplum oluşturduğu
  için, sosyal tabakalar arasında herhangi bir geçişe izin
  vermez. Osmanlı toplumunda ise ihtiyaçlara dayalı bir
  sistem olduğu için, gerekli durumlarda tabakalar arası
  geçişe izin verilirdi.


  Parçadan hareketle ulaşılabilecek en doğru yargı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Her iki toplumda da açık tabakalaşma görülür.
  B) Osmanlı daha gelişmiş olduğu için yarı kapalı tabakalaşma
  görülür.
  C) Farklı tabakalaşmaların görülme nedeni coğrafi farklılıklardır.
  D) Hindistan’da kapalı, Osmanlı’da yarı kapalı tabakalaşma
  görülür.
  E) İhtiyaçların önemine göre toplumlarda yarı kapalı tabakalaşma
  oluşabilir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • Kentlerde yaşanan sorunlar hala önemini korumaktadır.
  Kırsal alanın yetersizliğinin kentlere olan göçü tetiklemesi,
  iş bulma umuduyla yola düşenlerin olması, yeni gelenlerin
  kent ortamını olumsuz değişime zorlaması gibi
  unsurlardan söz edilebilir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketliliğin
  kentlerde oluşturduğu sorunlar arasında
  sayılabilir?

  A) Aşırı yağışlarda su taşkınlarının görülmesi
  B) Gecekondulaşma ve çarpık kentleşmenin olması
  C) Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde zorluk yaşanması
  D) Depreme uygun bina yapılmaması
  E) Temizlik işlemlerinin yeterli olmaması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8

 • Toplumsal tabakalar arasındaki geçişler, ani bir şekilde
  aşağı ya da yukarı doğru olduğunda dikey hareketliliği;
  aynı düzeydeki yer ve statü değişimleri ise yatay hareketliliği
  oluşturur.


  Buna göre;

  I. Büyük bir fabrika sahibinin iflas etmesi

  II. Fabrika işçisinin genel müdür olması

  III. Bir öğretmenin İstanbul’a tayin olması

  IV. Bir iş yerinin fırından manava dönüşmesi

  V. Geçici işçilerin mevsime göre yer değiştirmesi

  Verilenlerden hangileri dikey hareketliliğe örnektir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) II ve IV.
  D) I, II ve IV.
  E) I, II, III, IV ve V.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 9
 • Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek
  oluşturmaz?
  A) Pazarcı esnafının market açması
  B) Bir öğrencinin yaz tatillerinde iş bulup çalışması
  C) Gurbetçilerin atölyelerini memleketlerine taşıması
  D) Büyük gemi şirketlerinin uluslararası taşımacılık yapması
  E) Düşük gelirli bir ailenin çocuğunun ünlü bir doktor olması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 10
 • Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketliliğin
  göstergesi sayılamaz?
  A) İşsiz sayısında azalma görülmesi
  B) Ülke nüfusunda artış olması
  C) Kentlere göçün artması
  D) Zengin sayısının artması
  E) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11

 • 1 Feodal dönemdeki Avrupa’da sosyal sınıflar soylular, esnaf
  ve din adamları ile köylüler şeklinde dört tabakaya
  ayrılmıştı. Bunlardan esnaflar, krala fazla para vermek
  yoluyla soylu olabiliyorlardı. Kral ailesi toplumsal tabakalaşma
  sisteminin belirleyicisi durumundaydı. İstediklerini
  soylu yapabilirken, istediği soyluları ayrıcalıksız insanlar
  yapabilir ve sıradan kimselere de toprak verebilirdi.


  Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirmektedir?


  A) Açık sınıf tabakalaşması
  B) Kapalı tabakalaşma
  C) Yatay hareketlilik
  D) Yarı kapalı tabakalaşma
  E) Dikey hareketlilik
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12

 • 1
  • Bir doktorun çalıştığı hastahaneden ayrılarak başka bir
  hastahanede çalışmaya başlaması


  • İstanbul’da görev yapan bir mühendisin İzmir’de göreve
  başlaması

  • Bir memurun işini bırakıp, kasap dükkanı açması

  Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
  açıklanabilir?

  A) Toplumsal tabakalaşma
  B) Toplumsal değişme
  C) Toplumsal sınıf
  D) Yatay hareketlilik
  E) Dikey hareketlilik
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı