Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1
 • Aylarca denizde kalan gemi personelinin ve savaş esirlerinin
  duygu, algı ve düşüncelerinde uyarıcı gereksiniminin
  artmasından dolayı çeşitli farklılaşmalar gözlenir.
  Gerçekle gerçek olmayanı karıştırma sonucunda ruhsal
  çöküntü ortaya çıkar.


  Bu açıklamada belirtilen sorunların ortaya çıkmasına
  sebep olan durum psikolojide aşağıdaki kavramlardan
  hangisi ile ifade edilir?

  A) Yetersiz uyarılma

  B) Aşırı uyarılma

  C) Alt duyum eşiği

  D) Duyum eksikliği

  E) Duyarlılık azalması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • Güney Kaliforniya’da çok sık deprem meydana gelmektedir.
  Oraya yeni giden bir kişi, ilk zamanlarda bu durumun kendisini
  olumsuz etkilediğinden yakınabilir. Ya da kutuplara
  giden biri, sürekli güneş ışığında yaşamak zorunda kalınca,
  uyku problemi yaşayabilir. Hayatın rutin akışı bozulduğu zaman,
  önce fizyolojik düzen sonra psikolojik yapı bozulabilir.


  Bu durum organizmanın göstereceği aşağıdaki tepkilerden
  hangisiyle çözülebilir?

  A) Dengelenme

  B) Duyusal uyum

  C) Aşırı uyarılma

  D) Duyarsızlaşma

  E) Yetersiz uyarılma
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3
 • Kuvvetli bir ışık, yüksek ısı ya da ses, aşırı açlık susuzluk
  veya ağrı gibi sürekli ve şiddetli uyarıcılara maruz kalma
  durumudur. Bu durum üzüntü, kaygı ve öfke gibi kişinin
  kendi duygu ve düşüncelerinden de kaynaklanabilir.


  Bu açıklama psikolojinin aşağıda verilen kavramlardan
  hangisiyle ifade edilir?

  A) Uyarılma

  B) Toplumsal çevre

  C) Aşırı uyarılma

  D) Yetersiz Uyarılma

  E) Üst duyum eşiği
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 4
 • • Aydınlıktan karanlık bir odaya giren kişinin bir süre
  sonra karanlıkta görmeye başlaması


  • Doktorların tıp eğitiminde gördükleri kadavra korkusunu
  bir süre sonra hissetmemesi


  Verilen örneklerin sıralı kavramsal ifadeleri aşağıdakilerden
  hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Duyusal uyum – Alt duyum eşiği

  B) Duyarsızlaşma – Duyusal uyum

  C) Aşırı uyarılma – Duyarsızlaşma

  D) Duyusal uyum – Duyarsızlaşma

  E) Duyarsızlaşma – Yetersiz uyarılma
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • Bir parfüm atölyesine girdiğimizde çiçek, baharat gibi kokuları
  boğazımızı yakacak düzeyde alırız. Atölyede çalışanlar
  ise bu kokuyu fark etmez.


  Bu iki durum sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisine
  karşılık gelir?

  A) Yetersiz uyarılma - Duyarlılaşma

  B) Yetersiz uyarılma - Duyarsızlaşma

  C) Aşırı uyarılma - Alışma

  D) Aşırı uyarılma - Algılama

  E) Aşırı uyarılma - Uyarılma
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6
 • Farklı büyüklükte bir düzine kareye, uzun süredir bakıyor
  olduğumuzu farz edelim. Belli bir süre geçtikten sonra, bize
  küçük bir kare gösterildiğinde bunu zihin ilk anda gerçek boyutundan
  daha küçük algılayacaktır. Zira beyin belli türden
  uyarıcıya uzun süre maruz bırakıldığında ortama alışır ve
  ölçütlerini girdiği her yeni ortama göre yeniden düzenler.


  Buna göre insan algısının ortama göre değişmesine
  etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duyusal uyum

  B) Yetersiz uyarılma

  C) Duyum

  D) Alışma

  E) Duyarlılaşma
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Duyusal uyumun organizmanın kendisine hayati açıdan
  pek çok yararı olmaktadır. Ancak bazı duyumlarda organizma,
  uyarıcıya uzun süre maruz kaldığı halde uyum
  gösterememektedir. Bu durum aslında organizmanın
  sağlığını korumada önemlidir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıklamayı destekleyen
  bir örnektir?

  A) Ahmet’in giydiği pantolonunun ağırlığını gün boyu
  hissetmemesi

  B) Uzun süre şiddetli baş ağrısı yaşayan Sibel’in ağrıya
  dayanamayıp doktora gitmesi

  C) Antalya’da yaşamaya başlayan Emre’nin sıcak iklime
  alışması

  D) Meltem’in gömleğine sıktığı parfümün kokusunu bir
  süre sonra almaması

  E) Denize ilk girdiğinde üşüyen Filiz’in bir süre sonra
  suyu ılık bulması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8
 • Müzik sesi yüksek olan mekanlarda “içerideki sese uzun
  süre maruz kalınması işitme kaybına neden olabilir.” uyarısını
  görürsünüz. Bu ortamdaki iletişim ancak insanların
  kulaklarına eğilip birbirine bağırarak konuşmasıyla gerçekleşebilmektedir.
  Dışarı çıkıldığındaysa hala aynı davranışa
  maruz kalan kişi artık rahatsız olmaya başlayabilir.


  Bireyin rahatsız olmasında etkili olan psikolojik süreç
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duyum eşiği

  B) Aşırı uyarılma

  C) Duyusal uyum

  D) Duyarsızlaşma

  E) Yetersiz uyarılma
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9
 • Aşağıdakilerden hangisi duyarlılaşma kavramına örnek
  verilebilir?


  A) Kasaplık yapanların zamanla kestiği hayvana üzülmemesi


  B) Saatin sürekli çıkardığı sesi, kişinin bir süre sonra
  duymamaya başlaması

  C) Üst katta oturanların gürültüsünden etkilenmeyen bir
  kişinin zamanla en küçük sese bile sinirlenmesi

  D) Loş bir ortama giren bir kişinin bir süre sonra nesnelerin
  ayrıntılarını seçmeye başlaması

  E) İzlediği filme odaklanan bir kişinin ortamdaki konuşmalara
  ilgisiz kalması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • Duyusal uyum ile duyarsızlaşma aynı gibi kullanılır fakat
  iki ayrı kavramdır. Örneğin kokunun yoğun olduğu bir ortamda
  bir süre sonra kokuyu alışma duyusal uyumdur.
  Fakat gürültü yapan komşularından bıkan bireyin komşularına
  tepki göstermemesi duyarsızlaşmadır.


  Bu parçada ifade edilen duyusal uyum ile duyarsızlaşma
  arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duyusal uyum doğuştan, duyarsızlaşma sonradan
  kazanılmıştır.

  B) Duyusal uyum iradeli, duyarsızlaşma iradesiz olarak
  ortaya çıkar.

  C) Duyusal uyumda algılama süreçleri işlemezken, duyarsızlaşmada
  algılama ön plandadır.

  D) Duyusal uyumda bir uyarıcıya tepki verilirken, duyarsızlaşmada
  psikolojik olarak uyarıcı karşısında tepkisiz kalınır.

  E) Duyusal uyumda dikkat önemliyken, duyarsızlaşmada
  önemsizdir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11
 • 1 lk ameliyatlarnda duygusal olarak ok zorlanan cerrah
  adaylar daha sonralar ayn zorluu yaamamlardr.


  Doktorlarn zamanla ameliyatlara daha rahat girmeleri
  psikolojide aadaki kavramlardan hangisi ile
  ifade edilir?

  A) Ar uyarlma

  B) Alt duyum eii

  C) Duyusal uyum

  D) Duyarszlama

  E) renilmi aresizlik
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 12
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi alışma kavramının tanımıdır?


  A) Organizmanın yetersiz ve aşırı uyarıcılar karşısında
  sabit olan iç dengesinin bozulmasıdır.

  B) Organizmanın irade dışı gösterdiği tepkilerdir.

  C) Organizmanın duyum eşikleri arasındaki uyarıcıları
  algılamasıdır.

  D) Uyarıcıların organizma tarafından fark edilmesidir.

  E) Isı, ışık, ses ve koku gibi uyarıcılara karşı duyumun
  azalmasıdır.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı