Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1

 • I. Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir.

  II. Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmıştır.

  III. Batı felsefesinden yoğun şekilde etkilenmiştir.

  Verilenlerden hangileri İslam felsefesinin özellikleri
  arasında yer alır?

  A) Yalnız I.
  B) Yalnız II.
  C) I ve II.
  D) I ve III.
  E) I, II ve III.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2

 • Orta ada ortalama bin yllk bir tarihsel dnemde felsefe
  ile din youn bir ekilde etkileim gstermitir.

  Buna gre aadakilerden hangisi ncelikle bu dneme
  zg bir zellik olarak deerlendirilebilir?

  A) Felsefe varln mahiyetini sorgulayan bir disiplin haline
  gelmitir.
  B) Felsefe dilin zmlenmesini ama haline getirmitir.
  C) Felsefe inan kanunlarnn aklsal kantlamalarnda
  ara konumuna gelmitir.
  D) Felsefe grnenin ve okluun ardndaki deimez
  olan aramaktadr.
  E) Felsefe geleneksel anlamda dinsel ve gizemli bir yapya
  brnmtr.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • El Kindi’ye göre âlem kadim değil hadistir. Yani sonradan
  olmadır. Her sonradan var olanın varlığı bir yaratıcıya
  bağlıdır.

  Buna göre El Kindi Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki
  delillerden hangisini öne sürmüştür?

  A) Ontolojik delil
  B) Hüdus delili
  C) Ahlaki delil
  D) Düzen delili
  E) İhtira delili
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • lemde her ey yoktan yaratlmtr. Bu nedenle mantksal
  olarak yaratlan tm varlklarn bir yaratcs olmak
  zorundadr.

  bn Rte ait bu aklama slam felsefesinde aadaki
  hangi kavramla ifade edilir?

  A) Psikolojik delil
  B) Ahlaki delil
  C) htira delili
  D) Ontolojik delil
  E) Dzen delili
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Antik a iin Tanr bu evrenin bir mimardr ve adeta bir
  yap ustas gibidir. Demiourgus biimlendirdii maddeyi
  hazr bulmutur. Tanr varln kendisidir, geri kalan tm
  var olanlar Tanrsal varlk dolaysyla, ondan pay aldklar
  iin var olmulardr. Orta ada ise Tanr ile yaratk ayn
  hamurdan deil, baka baka zlerdendir. Onun iin de
  aralarnda kapanmaz bir aralk vardr.

  Buna gre Orta ada varlklarn oluumu iin aadakilerden
  hangisi sylenemez?

  A) Evren Tanrnn vahyidir.
  B) Dnya Tanrnn kendisini amasdr.
  C) Tm var olanlar varlklarn Tanrnn istemesine
  borludur.
  D) Bu dnyadaki tm otoriteler Tanrsal istenten aktarmadr.
  E) Madde de Tanrnn kendisi gibi ncesizdir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • slam felsefesinde irade zgrl problemi konusunda
  eitli grler bulunmaktadr. Buna gre;

  Davran yaratan Allahtr.

  Davran tercih eden ve insana yaptran Allahtr.

  nsan davranlarndan sorumlu deildir.

  Verilen zellikler aadaki grlerden hangisine
  aittir?

  A) Mutezile
  B) Eariyye
  C) Maturidi
  D) Cebriye
  E) Dehriye
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • bn Rde gre akl yoluyla doru bilgiye ulalr ve aklsal
  olan inansal olandr.


  Buna gre bni Rdn aadakilerden hangisini
  savunmas beklenmez?

  A) Akl yoluyla inanca ulamak mmkndr.
  B) Akl snrsz kavrama ve alglama gcne sahiptir.
  C) Akl doru ekilde iletildiinde hakikatin bilgisine
  ulaabilir.
  D) Akl kantlama kabiliyeti ile inanca ait bilgileri kantlayabilir.
  E) Felsefe dinle atmaz, aksine uzla iindedir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ ve Orta Çağ felsefesinin
  karşılaştırılmasına dair yanlış bir bilgidir?
  A) İlk Çağ felsefesi felsefi bir amaç taşırken; Orta Çağ
  felsefesi dinin emrindedir.
  B) İlk Çağ felsefesinde mutluluğa ulaşılması gereken yer
  bu dünya iken, Orta Çağ felsefesinde ahiret inancı
  mutluluğu sağlar.
  C) İlk Çağ felsefesi antroposentrik (insan temelli) iken,
  Orta Çağ felsefesi teosentrik(tanrıcı)tir.
  D) İlk Çağ felsefesi daha kötümser iken, Orta Çağ felsefesi
  daha iyimserdir.
  E) İlk Çağ’da felsefe en üst düzeyde iken, Orta Çağ’da
  dinsel ve metafizik alanların etkisi altında kalmıştır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9


 • slam felsefesinde baz grler;


  - Dehriyye

  - Batinilik

  - hvan Safa

  - Meailik felsefesidir.

  Buna gre verilen grler ile aadaki seenekler
  eletirildiinde hangisi akta kalr?

  A) Manta dayal bilgi deil, mistik tecrbeye dayal bilgi
  hakikati verir.
  B) Gerek olan tek ey madde olup, ezeli ve ebedidir.
  C) Farkl alanlardaki ilimler tek bir ansiklopedide toplanabilir.
  D) Kutsal kitaplardaki harf ve szcklerde gizli manalar
  vardr.
  E) slamn esaslar ile Aristotelesi birletiren mantk ve
  matematik temelli bir felsefedir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Nasıl ki güneş doğarken tüm ışığı ile eşyayı aydınlatıyorsa,
  manevi sezgide insanı aydınlığa kavuşturur. Böylece
  insan varlığın hakikatine ulaşabilir.

  Bu açıklama aşağıdaki İslam felsefesi görüşlerinden
  hangisine karşılık gelir?

  A) Meşşailik
  B) Dehliyye
  C) İşrakilik
  D) Batinilik
  E) İhvanı Safa
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Orta ada da felsefe lk adakinden farkl bir anlamda
  deildi. Her iki dnemde de felsefenin anlam bilgelik
  peinden komakt. Fakat Orta ada bilgelik lk a
  felsefesinden daha farkl bir karakterde tanmlanmtr.

  Buna gre aadakilerden hangisi ncelikli olarak
  Orta an bilgelik tanm olabilir?

  A) Bilgelik akla uygun davranmaktr.
  B) Bilgelik erdem yolunda varlan salam bir sarslmazlktr.
  C) Bilgelik Tanrsal ve insani eylerin ve onlarn nedenlerinin
  bilgisidir.
  D) Bilgelik kendini bilmektir.
  E) Bilgelik en stn iyidir ve mutluluktur.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 Aşağıdaki görüşlerden hangisinin MS yüzyıl - MS
  1 yüzyıl felsefesini etkilediği söylenemez?
  A) Epikürosçuluğun dünyevi hazlardan uzak durulması
  gerektiği düşüncesi
  B) Aristoteles mantığının üzerinde durduğu Tanrı’nın
  varlığına yönelik kanıtlamaları
  C) Plotinos felsefesinin Tanrı ve ruh kavramları konusundaki
  düşüncesi
  D) Doğa filozoflarının ana maddeye yönelik görüşleri
  E) Stoa ahlakında yer alan iyiyi seçme özgürlüğü
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir