Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “özne,
  belirtisiz nesne, yüklem” şeklindedir?
  A) Hatırladığımız sürece hiç kimse bu dünyadan asla
  gitmiş sayılmaz.
  B) Ezber, hafızamıza emanet edilen bir şeyi saklamaktır.
  C) Büyük hedefleri olanlar, büyük sıkıntılardan geçerek
  başarıyı yakalarlar.
  D) İnsanoğlu doğanın içinde yaşadığını unutmuş gibi
  davranıyor.
  E) Mevlâna: “Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz
  gibi olun!” der.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne de yüklem de
  isim tamlamasından oluşmaktadır?
  A) Mücadele etmeyen, baştan kaybeder.
  B) Dünyanın en büyük sorunu çevre kirliliğidir.
  C) İnanan insanın huzurunu hep inancında aradım.
  D) En büyük mirasımız, sahip olduğumuz terbiyemizdir.
  E) Merhameti olmayanın kuvveti, zorbalığa ve kötülüğe
  işler.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3

 • I Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
  II Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
  III Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
  IV Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
  V Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
  Bu dizelerde numaralanmış bölümlerden hangisi diğerlerinden
  farklı bir ögedir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
  A) Hamlet, çağımızda en çok sahnelenen oyunlardan
  biridir.
  B) Doğada ve toplumda belirli nedenler belirli sonuçları
  doğurur.
  C) Karaçamlarla kaplı bu dağın zirvesi dev bir kaya kütlesinden
  oluşur.
  D) Doğal kaynaklara sahip ülkelerin stratejik önemi her
  geçen gün artıyor.
  E) Gazel, şairlerin şiirdeki sanat kabiliyetini ortaya koyan
  bir nazım biçimidir.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • “İnsanlara maddi refah sağlamayı hedef alan çağdaş
  medeniyette gittikçe artan manevi susuzluğa, ruhi bunalımlara
  karşı, Mevlâna’nın doyurucu, gür bir kaynak olduğunu
  söyleyenler vardır.” cümlesinde hangi öge vurgulanmıştır?
  A) Özne B) Belirtili nesne
  C) Belirtisiz nesne D) Zarf tümleci
  E) Dolaylı tümleç
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • I. Sizce Türk müziğinin en büyük bestekârı kimdir?
  II. Farabi’yi yeterince tanıdığınızı söyleyebilir misiniz?
  III. Hızır Bey, hangi şehre tayin edilmiştir?
  IV. Atatürk, Millî Mücadele’ye hangi tarihte başlamıştır?
  V. Gençler, başarılı olmak için kimleri örnek almalıdır?
  Numaralanmış sorulardan hangileri aynı türden ögeleri
  buldurmaya yöneliktir?
  A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV.
  D) III ve V. E) IV ve V.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7

 • I Bu ay gösterime giren Taş Mektep filmi, Kurtuluş Sava-
  şı’na katılan Kayseri’deki Taş Mektep Lisesinin 63 öğren-
  II
  cisini konu alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük eseri
  Nutuk’ta da bahsi geçen olayın filmi, yoğun bir çalışma ve
  III
  araştırma sonucu ortaya çıkmış.
  Bu parçada numaralanmış ögeler, aşağıdakilerin hangisinde
  sırasıyla verilmiştir?
  A) Zarf tümleci, belirtili nesne, özne
  B) Belirtili nesne, zarf tümleci, özne
  C) Özne, zarf tümleci, belirtisiz nesne
  D) Özne, belirtili nesne, zarf tümleci
  E) Belirtisiz nesne, özne, zarf tümleci
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • (I) Yaşadığımız dünyayı doğru değerlendirmenin başta gelen
  koşulu, kuşkusuz bilimi yeterince anlamaktır. (II) Kitaplarla
  öğretilenler, çoğu kez bir yığın ezber bilgi olduğundan
  araştırma etkinliğini algılamaya elvermiyor. (III) Deneyimsel
  bir süreç olan bilim, beyinlere doldurulacak hazır bilgi
  değildir. (IV) Bilim doğruyu bulma, olup bitenleri açıklama
  arayışı sürecinde ussal olduğu kadar imgesel ve duygusal
  tüm yetilerimizi içeren bir etkinliktir. (V) Kişi, bu etkinliğe
  katılabildiği ölçüde bilimi anlama imkânı bulur.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
  özne, sıfat tamlamasından oluşmuştur?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Dünyaca ünlü yaylalarıyla tanınan Rize’de Ayder Yaylası’nın
  ahşap evleri konuklarını bekliyor.
  Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
  A) Özne
  B) Yüklem
  C) Dolaylı tümleç
  D) Belirtili nesne
  E) Zarf tümleci
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • Gökova Körfezi’nden Akdeniz’e uzanan Bozburun’da orman
  ve denizle saklambaç oynayarak sakin balıkçı köylerini
  keşfedebilirsiniz.
  Bu cümlenin ögeleriyle ilgili,
  I. Yüklemi birleşik fiildir.
  II. Gerçek özne kullanılmıştır.
  III. Zarf tümleci vurgulanmıştır.
  tespitlerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11
 • 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada
  bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Fırat Nehri’nin mavi suları / Şanlıurfa’ya / tarih boyunca
  / hayat / vermiş.
  B) Anadoluhisarı’na adını veren surlar / Boğaz’ın en dar
  noktasına / inşa edilmiş.
  C) Efsaneleriyle ünlü Kızkulesi / geceleri / denizin ortasında
  / bir inci gibi / parlıyor.
  D) Van Gölü ve üzerindeki adacıklar / kış aylarında / bir
  tablo güzelliğine / bürünüyor.
  E) Bitlis yakınlarındaki Nemrut Dağı / Anadolu’nun en
  büyük krater gölüne / sahip.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü