Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • u an sizin iin nemli olan nedir? diye sorulsa aln
  snrnda olan bir kii yiyecek der. Scaktan bunalan bir
  kii serinlik der. Kendisini yalnz hisseden birisi, baka
  insanlarla beraber olmak der. Acaba tm bu ihtiyalar
  karlansa, yine de tm insanlar ilgilendiren baka eyler
  var mdr? Evet, her eyin tesinde, insanlarn ihtiya
  duyduu baka bir ey vardr: nsanlar, kim olduklarn
  ve neden yaadklarn bilmek isterler. Bu isteklerini karlamak
  iin de felsefi bir tavra ihtiya duyarlar.


  Bu paraya gre felsefeyle ilgili karlabilecek en
  doru yarg aadakilerden hangisidir?

  A) Felsefe, sorduu sorularla bilimin ufkunu aar.
  B) Felsefe, insanlarn yaamn anlama ve hakikati grme
  merakndan doar.
  C) Felsefe, yaamn snrl alanlarnda insanla k tutan
  bir disiplindir.
  D) Felsefe, binlerce yldan beri ortaya konan fikir ve dnceleri
  tanma olana salar.
  E) Felsefe, pratik yaamda akl yrtebilmek iin gerekli
  temelleri oluturur.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2

 • Her adaki sanatsal yaratmn zellikleri ve anlam her
  zaman kendi ifadesi olduu toplum tasarsyla nedensel
  bir balant iindedir. Buna gre sanat, toplumsal
  tepkilerin ve dnce farkllklarnn etkisinde kalmtr.
  Toplumsal bilin biimi gelitike ve toplumun manevi yaam
  iindeki rol arttka, toplumsal devinimlerin sanat
  yaratm stndeki etkisi de o denli artmtr.


  Bu paraya gre aadaki yarglardan hangisine ulalabilir?


  A) Toplumun sanat zerinde bir etkisi yoktur.
  B) Sanat evrensel rnler ortaya koyar.
  C) Sanat topluma yn veren bir kiidir.
  D) Sanat retildii toplumdan etkilenir.
  E) Toplumun sanata etkisi sanaty kstlar.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3

 • • Sıcak havalarda ince, soğuk havalarda kalın giysiler giyilmesi
  gerektiğinin bilinmesi
  • Suyla dolu bir havuza taş gibi bir madde atıldığında taşın
  dibe batacağının bilinmesi
  Verilen bilgilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sezgisel olmaları
  B) Deneyimlerle elde edilmesi
  C) Doğuştan, akıl yoluyla gelen bilgiler olması
  D) Temelinde inanç bağının bulunması
  E) Olgusal bağlantılarının bulunması
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4

 • retmenin, snfta uygulayaca herhangi bir test iin
  yetkin oluu, onun bu konuyu tam manasyla zmsemi
  olduu anlamna gelir. nk snayan, snanandan daha
  yetkin olmaldr. Bir rntgeni inceleyen doktorun hastaln
  nerede olduunu grebilmesi gibi, retmende cevap
  kadna bakt zaman rencinin yantndan, o konuyu
  hangi lde rendiini veya nerelerde eksikliklerinin olduunu
  karsayabilir.


  Paragrafta anlatlmak istenen dnce aadakilerden
  hangisidir?

  A) Doru bilgi retmek iin kk detaylara bakmak zaman
  kaybdr.
  B) Belli bir alandaki yetkinlik, o alann derinlemesine kavranm
  olmasna baldr.
  C) Metafizik nermelerin doruluunu denetlemek, uzmanlarn
  iidir.
  D) Doru bilgi yoktur, olsa da bilinemez ve bakasna aktarlamaz.
  E) Doru bilginin lt gnlk yaamda iimize yaramasdr.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5

 • Evreni ve insanı açıklamaya çalışan dinin kaynağında
  Tanrı inancı vardır. Bu inanç dinde sezgi, vahiy ya da kutsal
  kitap aracılığıyla temellendirilir. Dinde eleştiriye, temel
  iddiaların doğruluğundan kuşku duymaya hiçbir şekilde
  yer yoktur.


  Bu parçada vurgulanan dini bilginin özelliği aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Sorgulamaya kapalı olması
  B) Evrensel mesajlar vermesi
  C) Toplumsal yaşamı şekillendirmesi
  D) Ahlaki ögeler içermesi
  E) Toplumsal kontrol aracı olması
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6

 • Aristoteles’i içinde bulunduğumuz bu dünyada, var olan
  şeyler arasındaki düzen fikri, “nedensellik” ilkesine itmiştir.
  Hume ise tam tersine “nedensellik” düşüncesini reddedip,
  bunun bir alışkanlıktan kaynaklandığını, evrende
  düzensizliği de görebileceğimizi savunmaktadır.


  Bu iki görüşten yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine
  ulaşılabilir?

  A) Evrende bir amaçlılık ve yönelim vardır.
  B) Evren tek bir şey tarafından oluşturulmuştur.
  C) Evrende amaçlılık söz konusu değildir.
  D) Her ikisi de varlığın var olma amacını sorgulamıştır.
  E) Her ikisinin de düzen ve nedensellik arasındaki ilişkiye
  bakış açıları farklıdır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Felsefe tarihinde pek ok filozof, tz problemiyle ilgilenmitir.
  Leibniz cevherlerin sonsuz sayda, her biri blnemez
  bir monad; yani bir birlikten olutuunu dnmektedir.
  Demokritosun sylediinin tersine, cevherin
  etkinliini ve gcn, madd bir ey olarak deil, madd
  olmayan bir ey olarak dnmtr. Descartes ise varln
  ruh-beden olmak zere iki, Spinoza ise bir cevherden
  olutuunu ifade etmektedir.
  Parada anlatlan grlerin ortak problemi aadakilerden
  hangisidir?

  A) Varln znde madde olup olmamas
  B) Tzn nitelik ve niceliinin ne olduu
  C) Cevherin mahiyetinin anlalamamas
  D) Varln somut ya da soyut olmas
  E) Cevherin nitelii ve saysnn deimemesi
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8

 • Berkeley görünüş ve gerçeklik ikilemi sorununu ele aldığında,
  varlığı algı yoluyla temellendirmek istemiştir. Dış
  dünyanın gerçekliğini zihin tarafından algılamayla temellendiren
  Berkeley için duyum ve deneyim dışında bir hakikatten
  söz edilemez. Ancak Berkeley’in aksini savunan
  görüşün argümanına bakılırsa “benim göremiyor olduğum
  şeylerin var olma ve olmama olasılığı, aslında aynı
  doğruluk değerine sahiptir.” Bu durumda tek tip bakış açılarından
  kaçınmak gerekir.


  Paragrafta Berkeley’e yapılan eleştiri aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Tek gerçekliğin ideal varlıklar olması
  B) Gerçekliğin, salt algıya dayandırılarak açıklanması
  C) Görünen ve gerçeklik ikileminin zihinsel bir yanılgı olması
  D) Dış dünyanın gerçekliğinin reddedilememesi
  E) Gerçeği algıya dayandıranların, metafiziği reddetmemesi
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Felsefe öğretmeni Nejla Hanım ahlak felsefesi dersinde
  sınıfa bir soru yöneltmiş ve Ahmet ile Hülya’dan aşağıdaki
  cevapları almıştır.
  Ahmet: Ahlak insanın ortaya koyduğu bir ürün değildir.
  Doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir.
  Hülya: Bence ahlak insan zihninin bir ürünüdür.

  Bu cevaplara göre öğretmenin sorusunun aşağıdakilerden
  hangisi olduğu söylenebilir?

  A) Ahlakın kaynağı nedir?
  B) Ahlaki eylemlerin amacı nedir?
  C) Evrensel ahlak yasaları mümkün müdür?
  D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
  E) Bütün insanlar için ortak bir iyi ve kötü var mıdır?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • 20. yy’da etik, “iyi”, “doğru”, “ödev” gibi kavramların ne
  anlama geldiğinin gösterilmesi ve “neden yalan söylememem
  gerekir?”, “niçin ahlaklı olmalıyım?” türünden soruların
  temellendirilmesiyle yetinirken, günümüzde özellikle
  teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim, sadece doğada
  değil, bizim yaşamımızda ve gelecek nesiller üzerinde de
  çeşitli tahribatlara yol açmaktadır. Bu nedenle günümüz
  etiği sadece teorik tartışmalar yapmakla kalmayıp insanın
  ve doğanın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili çözüm
  üretmek üzerine de çalışmaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak
  gösterilebilir?

  A) İnsan merkezli bakış açısı gelişmiştir.
  B) Uygulamalı etik ve alanlarının önemi giderek artmıştır.
  C) Etik, ahlaki eylemin amacı nedir? sorusu ile kendini
  sınırlamıştır.
  D) İnsanın doğaya egemen olması gerektiği görüşü pekişmiştir.
  E) Teknolojik gelişmelerin her durumda desteklenmesi
  gerektiği anlaşılmıştır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 “İnsan yalnızca evrenin bir unsuru, bütün tarafından belirlenmiş
  doğanın küçük bir parçası, evren makinesi içinde
  basit bir dişlidir.” diyen bir düşünürün görüşleri aşağıdaki
  yargılardan hangisi ile çelişir?
  A) Ahlaki özgürlükten söz edemeyiz.
  B) Evren mekanik ve bilimsel yasalara göre işlemektedir.
  C) Ahlaki kararlar insan iradesinin dışındaki nedenlere
  bağlıdır.
  D) İnsan doğal, toplumsal ve psikolojik olarak belirlenmiştir.
  E) İnsan ahlaki eylemde bulunurken kendi iradesi ile hareket
  eder.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?