Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • üküş sözleme söz birer sözle az
  tümen söz tügünin bu bir sözde yaz
  (Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle; binlerce söz
  düğümünü bu bir sözle çöz.)
  Bu dizeler Kutadgu Bilig’in aşağıdaki özelliklerinden
  hangisine örnek olabilir?
  A) Nasihatname özelliği taşır.
  B) Türk tarihi açısından önemlidir.
  C) İslami geleneğin etkileri görülür.
  D) Karahanlılar Dönemi’nde yazılmıştır.
  E) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde dinî bir öge kullanılmıştır?
  A) yatıg yarlıkagıl içür bir yigü
  ümeg edgü tutgıl ay bilge bügü
  (Yabancıyı esirge, yedir içir; ey bilge kişi konuğunu iyi
  ağırla.)
  B) udur erdin erse tur aç emdi köz
  eşitmedin erse eşit mende söz
  (Uyuduysan şimdi kalk gözünü aç, işitmediysen benden
  söz dinle.)
  C) ukuş kadrini hem ukuşlug bilir
  bilig satsa bilge biliglig alır
  (Akıl kıymetini yine akıl sahipleri bilir, âlim bilgi satsa
  bilgili insanlar onu alır.)
  D) kökiş turna kökte közi yaş saçar
  tizilmiş titir teg uçar yelgürer
  (Mavi turna gökte yüksek sesler çıkarır, dizilmiş deve
  kervanı gibi uçar havalanır.)
  E) tugardın ese keldi öndün yeli
  ajun etgüke açtı uştmah yolı
  (Doğu rüzgârı doğudan eserek geldi, dünyayı süslemek
  için cennet yolunu açtı.)
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • "Türk Lehçeleri Divanı" anlamını taşıyan eser, dilimizin
  söz varlığı ve ses, biçim, anlam yapısı ile ilgili pek çok
  bilgi içerir. Anlatım özelliği, kültürel zenginlik açısından
  Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu
  göstermek amacıyla yazılmıştır. Türkçenin en önemli
  kültür hazinesi kabul edilir. Bu eserin edebî değeri; bize
  ulaştırdığı sözcükler, sözcükleri açıklarken örnek verdiği
  manzum parçalar ve atasözlerinden kaynaklanmaktadır.
  Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Atabetü’l-Hakayık
  D) Divanü Lügâti’t-Türk
  E) Dede Korkut Hikâyeleri
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • I
  Könlüm içün örtedi
  Yitmiş yaşıg kartadı
  Kiçmiş özüg irtedi
  Kün tün kiçüp irtelür
  Onun (Alp Er Tunga) ölümü gönlümü içten yaktı, beni yetmiş
  yaş kocattı. Gönlüm geçmiş günlerin özlemiyle gece
  gündüz aranıyor.
  II
  Bulnar mini öles köz
  Kara mengiz kızıl yüz
  Andın tamar tükel tuz
  Bulnap yana ol kaçar
  (O baygın gözler beni esir ediyor, üzerinde kara benler
  bulunan pembe yüz beni tutsak ediyor. Bütün güzellikler
  ondan damlıyor, sanki beni tutsak edip tekrar kaçıyor.)
  Aşağıdakilerin hangisi bu dörtlüklerin ortak bir özelliği
  olamaz?
  A) Söz sanatlarına yer verilmesi
  B) Hece ölçüsünün kullanılması
  C) Söyleyenlerinin belli olmaması
  D) Kahramanlık konusunu işlemesi
  E) aaab kafiye düzeniyle söylenmesi
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • biligdin urur men sözümke ula
  biligligke ya dost özünni ula
  bilig birle bulnur sa’adet yolı
  bilig bil sa’adet yolını bula
  (Sözüme bilgi ile temel atarım, ey dost! Bilgiliye yaklaşmaya
  çalış; mutluluğun yolu bilgi ile bulunur, bilgi edin ve
  mutluluk bul!)
  Atabetü’l-Hakayık’tan alınmış bu dörtlükte işlenen
  tema aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilgi
  B) Dostluk
  C) Mutluluk
  D) Çalışkanlık
  E) Kararlılık
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6

 • soruları aşağıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız.

  Avlap meni koymangız
  Ayık ayıp kaymangız
  Akar közüm uş tengiz
  Tegre yöre kuş uçar
  (Beni avlayıp koymayın, söz verip sözünüzden geri dönmeyin;
  işte gözlerimden deniz gibi gözyaşı akıyor, gözyaşlarımın
  etrafında da kuşlar uçuşuyor.)

  Bu dizelerle ilgili,
  I. Ölçüsü hecedir.
  II. Birimi dörtlüktür.
  III. Uyak düzeni aaab’dir.
  IV. Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.
  çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız I ve II.
  D) I, II ve III. E) III ve IV.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Türlüg çeçek yarıldı
  Barçın yadım kerildi
  Uçmak yeri körüldi
  Tumlug yana kelgüsüz
  (Rengarenk çiçekler açıldı, ipek döşek serildi, cennet yeri
  görüldü, soğuklar artık gelmez.)
  Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koşuk B) Sagu C) Koşma
  D) Destan E) İlahi
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • “Kimisi kalkar bak, kimisi konar; kimisi yüzer bak, kimi su
  içer.”
  Bu açıklama aşağıdaki dizelerden hangisine ait olabilir?
  A) kitap atı urdım Kutadgu bilig
  kutadsu ogıklıka tutsu elig
  B) kayusı kopar kör kayusı konar
  kayusı çapar kör kayu suv içer
  C) kaz ördek kuğu kıl kalıkıg tudı
  kakılayu kaynar yokaru kodı
  D) iligke başka kördi yaşru közin
  kaşı közi tügmiş acıtmış yüzin
  E) bu beglik ulı kör könilik turur
  köni bolsa begler tiriglik bolur
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • küdezgil tilinni kel az kıl sözün
  küdezilse bu til küdezlür özün
  resul erni otka yüzin atguçı
  til ol tedi yıg til yul ottın yüzün
  (Dilini sıkı tut, gel sözünü kısa kes, az konuş. Dilini korursan
  kendini de korumuş olursun. Peygamber, “İnsanı yüz
  üstü ateşe atan, dildir.” dedi. Dilini sıkı tut, yüzünü ateşten
  kurtar.)
  Bu dörtlükteki uyak türü aşağıdakilerin hangisinde
  verilmiştir?
  A) Yarım B) Tam C) Zengin
  D) Cinaslı E) Tunç
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir