Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 2
 • İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini
  veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlar,
  güzel sanatların aşağıdaki sınıflarından
  hangisinde yer alır?

  A) Yüzey sanatları
  B) Hacim sanatları
  C) Mekan sanatları
  D) Dramatik sanatlar
  E) Ses sanatları
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 5
 • Bir gösterenin temel anlamını yitirmeden,
  çeşitli yollardan, temel anlamıyla mutlaka
  ilişkisi olan yeni kavramlar anlatır duruma
  gelmesine ne ad verilir?

  A) Kurmaca
  B) Çokanlamlılık
  C) Biriciklik (unique)
  D) Estetik yaşantı
  E) İleti
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 6
 • I. Ters tonları olan fotoğrafik görüntüdür.
  II. Negatif fotoğraf ya da film elde etmek için
  kullanılır.
  III. Pozitif film ya da fotoğraf elde etmek için
  kullanılır.
  IV. Sadece video kayıtlarında kullanılır.
  Negatif görüntü ile ilgili yukarıdaki
  ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız IV
  D) I ve II
  E) I ve III
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 9
 • Geleneksel resmetme teknikleriyle ilgili
  aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Fotoğraf ışık yoluyla yüzey üzerine
  kazıyarak resmetmektir.
  B) Boyayarak resmetmek, yüzeyi renk veren
  çeşitli bitkiler ya da bitkilerden,
  minerallerden elde edilmiş olan maddelerle
  boyayarak resmi oluşturmaktır.
  C) Kazıyarak resmetmek, resmedilecek
  nesnenin şeklini yüzey üzerine oyarak ya da
  çıkıntı olarak çıkararak resmi oluşturmaktır.
  D) Çizerek resmetmek, yüzey üzerine çizgi
  çizerek resmetmek için, kalem ve benzeri
  araçlar kullanılır.
  E) Boyayarak resmetmek denildiğinde, renk
  olgusu ortaya çıkar.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 11
 • I. Düşünme, yansıtma anlamındadır.
  II. Felsefe etkinliklerini nitelemek için
  kullanılan bu terim, kendi üzerine dönme,
  kendi üzerine düşünme anlamına gelir.
  III. Zihin kendi üzerine dönerek sahip olduğu
  bilgiler üzerinde düşünür ve kendini
  sorgular.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri refleksiyon
  kavramını tanımlar?
  1
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 12
 • Asla kuşku duyamayacağımız bilginin
  "düşünüyorum öyleyse varım" yargısı
  olduğunu savunan, kuşkuyu yalnızca bir
  yöntem olarak kullanan düşünür
  aşağıdaki lerden hangisidir?
  1
  A) Protagoras
  B) Bergson
  C) Locke
  D) Descartes
  E) Kant
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 13
 • I. Gerçekçilik düşünceye ilişkin bir şey
  değildir.
  II. Düşünceden ve bilinçten bağımsız olan
  durum, olgu ya da nesnedir.
  III. Doğruluğu sağlayan varlığın bir özelliğidir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangi leri gerçekçilik
  kavramını tanımlar?
  1
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 14
 • Algıda seçicilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  1
  A) İnsanın bir uyarıcıyı almayı sonlandırdığı en
  yüksek şiddettir.
  B) Duyu organlarında bir uyarı yaratabilecek
  uyaran şiddetinin en küçük değeridir.
  C) Dikkatin bir ya da birkaç öğe üzerinde
  toplanarak, seçilen iletileri diğer
  uyaranlardan öne çıkarma durumudur.
  D) Sürekli uyarılan bir duyu organının eşik
  şiddeti ve niteliğinde bir değişiklik olmadığı
  durumda, bu uyarana karşı körleşmesidir.
  E) İnsanın bir uyarıcıyı belli belirsiz almaya
  başladığı en düşük şiddettir.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 15
 • Eğiticileri arasında Wassily Kandinsky, Paul
  Klee, Laszlμ Moholy-Nagy, Naum Gabo gibi
  isimlerin bulunduğu, mimari tasarım, görsel
  sanatlar ve uygulamalı sanatlar alanında yeni
  akımlara kaynaklık etmiş okul
  aşağıdakilerden hangisidir?
  1
  A) Bauhaus Okulu
  B) Frankfurt Okulu
  C) Münih Okulu
  D) Köln Okulu
  E) Viyana Okulu
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 16
 • I. Mecaz eğretileme anlamındadır.
  II. Bir kavramı yaygın anlamı içinde
  kullanmaya denir.
  III. Kavramların güncel ve herkes tarafından
  bilinen birincil anlamları içinde vurgulama
  sanatıdır.
  Yukar ıdaki i fadelerden hangi ler i metafor
  kavramını tanımlar?
  1
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 17
 • "Objektif, ‘mutlak an’da açılıp kapandıysa,
  fotoğrafınızda içgüdüsel olarak geometrik bir
  düzen oluştuğunu görür, bu düzen olmadan
  fotoğrafınızın hem şekilsiz, hem de cansız
  kalacağını fark edersiniz." ifadesi ile
  fotoğrafın özüne karar verilen anı mutlak an
  olarak kavramsallaştıran sanatçı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  1
  A) Ara Güler
  B) Dorothea Lange
  C) Henri-Cartier Bresson
  D) Imogen Cunningham
  E) Diana Arbus
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 18
 • Algıda alt eşik kavramının tanımı
  aşağıdaki lerden hangisidir?
  1
  A) İnsanın bir uyarıcıyı belli belirsiz almaya
  başladığı en düşük şiddettir.
  B) İnsanın bir uyarıcıyı belli belirsiz almaya
  başladığı en yüksek şiddettir.
  C) Bir uyarıcıda almanın sonlandığı en yüksek
  şiddettir.
  D) Bir uyarıcının ortaya çıkardığı ilk duygu
  durumudur.
  E) Bir uyarıcının başka bir uyarıcı ile olan en
  basit ilişkisidir.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz

AOF Görsel Estetik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Görsel Estetik dersiAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik dersi test çözmeAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı