Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 2
 • Türkiye'de yayınlanan gazete, dergi ve
  sürekli yayınlarda, haber ve fotoğraf
  ajanslannda her türlü lîkir ve sanat
  işlerinde çalışanlara uygulanan kanun
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 854 sayılıKanun
  B) 1475 sayılıKanun
  C) 5953 sayılıKanun
  D) 6331 sayılıKanun
  E) 6356 sayılı Kanun
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 5
 • Temel kuruluş amacı isçi ve işveren
  ilişkilerini düzenlemek olan, uluslararası
  örgüt aşağıdakilerden hangisidir’?
  A) Dünya Sağlık Örgülü
  B) Uluslararası Çalışma Örgütü
  C) Avrupa Konseyi
  D) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
  E) Dünya Fikri Mülkiyet Örgülü
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 10
 • Kanunda yazılı şekil şartının
  iş sözleşmesi türü aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Süreksiz is sözleşmesi
  B) Takım sözleşmesi
  C) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı sözleşme
  D) Belirli süresi 1 yıl olan iş sözleşmesi
  E) Asıl işveren alt işveren sözleşmesi
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 11
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi ile işveren iş
  sözleşmesi yapma zoru luğunda değildir?

  A) işyerinden malulen ayrılıp sonradan
  maluliyeti ortadan kalkan işçi ile
  B) Askerlik nedeniyle işten aynları ve’ geri
  dönen işçi ile
  C) Kanuni ödev nedeniyle işten ayrılan ve geri
  dönen işci ile
  D) İşçi kuruluşlarında yönetim görevi bilen ve
  geri dönen işçi ile
  E) Deneme süreli sözleşme ile çalışan ve
  deneme süresi sona eren işçi ile
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 14
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin
  özelliklerinden biri değildir?
  A) Sürekli borç ilişkisi yerıetan biriş sözleşmesi
  olması
  B) Özel hukuk sözleşmesi olması
  C) Karşılıklı derç yükleyen bir sözleşme olması
  D) Kişisel ilişki kuran bir sözleşme olması
  E) Ani edirnli bir sözleşme olması
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 15
 • 1 İş Kanunu'na göre, belirli süreli iş
  sözleşmesinin objektif bir neden olmadan
  birden fazla üst üste yapılmasının
  doğurduğu hukuki sonuç aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) İş sözleşmesi belirli süreli olma özelliğini
  korur.
  B) İş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz
  süreli kabul edilir.
  C) İş sözleşmesi en çok bir yıl için uzatılmış
  sayılır.
  D) İş sözleşmesi yeniden yapılamaz.
  E) Taraflar arasında yeni bir belirli süreli
  sözleşme yapılmış sayılır.
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 16
 • 1 Psikolojik taciz kavramıyla ılgılı aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İlk kez Türk Borçlar Kanunu'nda
  düzenlenmiştir.
  B) Kişilik haklarına aykırılık oluşturur ve işveren
  işçiyi psikolojik tacize karşı korumakla
  yükümlüdür.
  C) İşverenin gerekli önlemleri almaması halinde
  işçinin, maddi ve manevi tazminat talep
  etme hakkı vardır.
  D) Çalışanlara yalnızca üstleri tarafından
  uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit,
  şiddet, aşağılama gibi davranışları içeren,
  kişiyi sosyal ortamdan uzaklaştıran
  davranışları ifade eder.
  E) Psikolojik tacizin işveren tarafından
  uygulanması halinde işçi, İş Kanunu'nun
  24 . maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı
  nedenle fesh edilebilir.
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 20
 • 20. İşverenin eşit davranma borcu ile ilgili
  aşağıdaki ifadelerden hangisi ymir?

  A) İşverenin eşit davranma borcunun temel
  dayanağı Anayasa ve İş Kanunu'dur.

  B) İşçi. eşit davranma borcunu ihlal eden
  işverenden en çok 2 aylık ücret lutannda bir
  tazminat talep edebilir.

  C) İşçi, eşit davranma borcunun ihlali sonucu
  yoksun kaldığı hakları işverenden talep
  edebilir.

  D) İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu
  hükümlerin uygulanması sonucunda işçiye
  daha düşük bir ücret ödenmesi eşit
  davranma borcuna aykırılık oluşturur.

  E) Esaslı sebeplerin varlığı halinde tam süreli
  çalışan işçi ile kısmi süreli çalışan işçi
  arasından farklı işlem yapılabilir.
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz

AOF Bireysel İş Hukuku test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Bireysel İş Hukuku dersiAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku dersi test çözmeAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı