Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece
  kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek
  istiyordu. O nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden,
  bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan,
  hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle
  gelmişti.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden
  herhangi birinin açıklaması değildir?
  A) Bir şeyi kaybetmek
  B) Yalnız kalmak
  C) Hiçbir belirti olmamak
  D) Sık sık tekrarlanıp durmak
  E) Etkisi devam etmek
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2

 • Kırmızı düğmeli teybin başındayım. Gözlerimi bu küçük,
  siyah kutudan ayıramıyorum. Başımı kaldırıp amcamın
  muzip gülüşlü resmine, sarı-siyah çiçek desenli koltuğun
  bana nasıl baktığına, dolabının açık kalan kapaklarıyla
  bana sarılmaya çalışan televizyona bakacak cesaretim
  yok. Otuz ikilik mum boya takımım yanımda olsa her şeyin
  resmini baştan yapabilirim belki. Bu hayata nasıl yazılmak
  istiyorsam öyle çizerim kendimi. Ama gücüm yok.
  Batı’nın en hızlı atı Silver yanında olmadan Maskeli Süvari
  nereye kaçabilir ki? Kapının kenarında duran çocukluğum,
  kasette anlatılanları dinlemeye can atıyor. Bir an
  göz göze geliyoruz. Bana yardım etmesini çok istiyorum
  ama artık birbirimizden o kadar uzağız ki... Elim, teybe
  doğru uzanırken amcamın sesini duyuyorum: “Kırmızı
  düğmeye basarsan her şey silinir!”
  Bu şekilde sonlanan bir hikâye ile ilgili,
  I. İnsanların davranışları hayatın doğallığı içinde verilmiştir.
  II. Bir olaydan çok hayatın belli bir kesiti sunulmuştur.
  III. Merak unsuru yoktur.
  yargılarından hangileri çıkarılabilir?
  A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3

 • (I) Hikâye (öykü); yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya
  durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda
  heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa
  edebî türdür. (II) Hikâyede genellikle olay tek, kişi sayısı
  az ve tek boyutlu, zaman ve mekân anlatımı yüzeysel
  olup çoğu kez uzun cümleler kullanılmaz. (III) 1 yüzyılda
  İtalyan edebiyatında Boccaccio’nun yazdığı “Decameron”
  adlı eser, hikâye türünün ilk örneği kabul edilir.
  (IV) Batılı anlamda hikâye, Türk edebiyatına Tanzimat’la
  girmiş olup Ahmet Mithat Efendi’nin “Letâif-i Rivâyât” adlı
  eseri, ilk hikâye örneklerindendir. (V) Teknik açıdan güçlü,
  Batılı örneklere benzeyen ilk hikâye ise Şemsettin Sami’nin
  “Küçük Şeyler” adlı eseridir.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
  yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • Bazı öyküleri okurken yazarın hayatından haberdarsanız,
  yaşadıklarını yazıyor, dersiniz. Cumhuriyet Dönemi
  yazarlarından Tarık Buğra da hayatından süzdüğü birtakım
  malzemeleri anlattıklarının içine katmıştır. Söz gelimi
  taşradaki hayatından kimi sahneler, üniversite yıllarında
  çektiği yoksulluklar “Piyano ve Keman İçin”e serpiştirilmiştir.
  Kimi öykülerinde gördüğümüz “çevreden yoksun
  olduğu için boşlukta kalan” insan tipi, öykücünün kendisinden
  başkası değildir. Yine “087956’nın Sıfırı” da böyle
  bir özelliğe sahiptir. Bu öyküde beş parasız bir tıp öğrencisinin
  yoksulluk dramı, İclâl adlı bir kızla olan duygusal
  ilişkisi ve öykünün adını taşıyan rakamlarla uydurulmuş
  yılbaşı biletinin tutmayan sıfırı yüzünden doğan şanssızlık
  psikolojisi anlatılır.
  Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Cumhuriyet Öykücülüğü
  B) Gerçekçi Öykü
  C) Yazar-Eser İlişkisi
  D) Öyküde Gözlem
  E) Tarık Buğra Hikâyeleri
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5

 • Fazlı Paşa Yokuşu’nda akşam olurken tatlı bir meyille
  Boğaz’a uzanan kırmızı damların üzeri kararır, koyulaşan
  denizin kenarındaki küçük minare, gölgeler içinden garip
  bir tarzda uzanır; uzak görünen ufukların renkli bulutları
  siyah gölgeleriyle İstanbul’un üzerine doğru dağılarak
  gelirdi. Akşam ağır ağır çökerken garip ve ince bir ses,
  hâkim bir hüzün perdesiyle bu sükûneti yırtardı:
  — Kabak çekirdeği, taze taze!
  Karanlık, sessiz evlerden çocuklar evvela sönük, sonra
  telaşlı, birbiri arkasından haykırırlardı:
  — Kabak çekirdekçi, kabak çekirdekçi!
  Bu metinle ilgili,
  I. Kültürel unsurlar içermektedir.
  II. Karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.
  III. Yazıldığı dönemin bir gerçekliği yansıtılmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
  D) I ve III. E) I, II ve III.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6

 • Türk edebiyatında durum hikâyeciliğinin öncülerinden
  biridir. Klasik hikâye tekniğinden uzak, kendine has bir
  anlatım tarzı geliştirmiştir. Bireyin iç dünyasını esas alan
  eserlerinde çağrışımlardan yararlanarak şiirsel bir üslup
  kullanmıştır. Hikâyelerinde mekân olarak genellikle İstanbul’u
  seçmiş; Adalar’a, özellikle de Burgazada’ya önem
  vermiştir. Burgazada’ya yerleşerek balıkçıları, Ada’nın
  doğal güzelliklerini, sıradan insanların yaşama sevincini
  hikâyelerinde işlemiş, anlattığı konuya özgü kelimelerle
  ördüğü hikâyelerinde yalın bir dil kullanmış, ağırlıklı olarak
  diyalog ve iç konuşma anlatım tekniklerinden yararlanmıştır.
  Semaver, Sarnıç, Lüzumsuz Adam, Mahalle
  Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar ve Alemdağ’da Var
  Bir Yılan, yazarın tanınmış hikâyelerindendir.
  Bu parçada kendisinden söz edilen öykücü aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Memduh Şevket Esendal
  B) Kenan Hulusi Koray
  C) Kemal Bilbaşar
  D) Sait Faik Abasıyanık
  E) Sabahattin Ali
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7

 • Hikâye, roman, tiyatro, anı, fıkra gibi birçok edebî türde
  eser veren Refik Halid Karay (1888-1965), güçlü gözlem
  yeteneği ve kendine özgü üslubuyla Türk edebiyatında
  olay hikâyeciliğinin önde gelen temsilcilerinden biri
  olmuştur. Anadolu’yu konu edinen hikâyelerin yanı sıra
  Orta Doğu insanının töre ve yaşamını anlattığı, dış dünyada
  olup bitenleri merkeze alan hikâyeler de yazmıştır.
  Gurbet temasını, öykülerinde başarı ile işlemiştir.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisinin
  Refik Halit Karay’a ait olduğu söylenemez?
  A) Kasabanın her tarafından gelen elleri sepetli, sırtları zembilli, karnı acıkmış, aceleci bir halk, önüne gelen tezgâha eğilerek rast geldiği balığı kavrayıp koklayarak her dükkândan fiyat sorarak uzun uzun dolaşıyordu.
  B) Tokmakların derin gümbürtülerle kalkıp indiği dibek taşları önünde kızlar buğday dövüyor, çeşme başında kadınlar ta yarı yola kadar bakraçlar, çuvallar, tekneler yaymış, bulgur yıkıyor, güneşli meydancıklarda çorap ören ihtiyarlar serili taneleri bekliyordu.
  C) Neredesin? Ben bir çukurdayım, yok hayır odamdayım. Hani bilirsin her tarafı kelimelerle çevrili odamda. İçimde hep sen, hep başkaları. Ben diyorum başkaları olmadan, başkalarına tutunmadan, ben benimle böyle yapayalnız dışarı adım atamam.
  D) Halep’te güneş, taş duvarlı ak sokakların cenderesine tıkandığı için bir nevi ışık dumanıdır. Duman gibi fazla koyu, boğucu, âdeta isli, göz yumdurucu ve şaşırtıcıdır.
  E) Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi vardı. Saçlarının ortası, el ayası kadar sıfır makine ile kesilmiş, alnına perçemler uzatılmıştı. Gurbette deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine de alışmıştı.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz

9.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Edebiyat dersi9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat dersi test çözme9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?