Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • Hz Muhammed (sav) çevresinde gördüğü olumsuz bir davranış karşısında insanları açıkça uyarmak yerine,“İçinizden bazıları şöyle yapıyor” diyerek, imâ yolu ile yanlışlığı ortaya koyar ve doğrusunun ne olması gerektiğini anlatırdı
  Peygamberimizin yukarıda verilen tutumundan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) İnsanları rencide etmeden hataları ortadan kaldırmaya çalıştığı
  B) Olumsuz davranışlara hoşgörü ile yaklaşmadığı
  C) Bazı hataların affedilemez olduğuna inandığı
  D) Yapılan yanlış davranışları bağışlamadığı
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • Hendek savaşı öncesinde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda bir toplantı yapılır Hz Muhammed (sav) Müslümanların yapılması gerekenler konusundaki görüşlerini dinler İran asıllı bir sahabe olan Selman-ı Farisi’nin şehrin etrafına düşmanın geçemeyeceği büyüklükte hendeklerin kazılarak şehrin savunulması önerisi uygun bulunarak uygulanır

  Yukarıda anlatılan olaydan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ahlâkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Olaylar karşısında çevresindekilerin fikirlerine başvurduğu
  B) Önemli konuları çevresindekilerle istişare ederek hayata geçirdiği
  C) Farklı düşünce ve önerileri de değerlendirdiği
  D) En çok güvendiği insanların düşüncelerini daha çok önemsediği
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • İşlem yaparken yakınlarına ayrıcalık tanıyan bir devlet memuru Peygamberimizin bir hadisini öğrendikten sonra yaptığının yanlış olduğuna kanaat getirerek bu davranışını terk etmiştir
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu memurun öğrendiği hadis olabilir?

  A) “Kim, Allaha ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya iyi söz söylesin, ya da sussun!”
  (Buhari, Marda,10/107)

  B) “Kul hakkı, mü’minin ayıbı, kusûrudur”
  (Ebû Nuaym)

  C) “Kişiye kötülük olarak müslüman kardeşini küçük görmesi yeter”
  (Ebû Dâvûd, Edeb 35)

  D) “Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir”
  (Buhârî, Mezâlim, 3)
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5
 • Mekke’nin fethinde Hz Muhammed (sav) şehre girmişti Hicretten önce çeşitli işkencelerde bulunan, O’nun getirdiği dini aşağılayıp hakaret ederek, İslâm güneşini söndürmek için elinden gelen kötülüğü ardına koymayan insanlar Hz Muhammed (sav)’in kendilerinden intikam alacağını düşünerek korkuya kapılmışlardır Hatta bazıları Mekke’den kaçarak başka şehirlere sığınmışlardır İnsanların beklentilerinin aksine bir tutum sergileyen İslâm Peygamber’i kimseden intikam almak gibi bir düşünce içinde olmadığı gibi kimseyi de bu konuda utandırmamıştır
  Yukarıda verilen olay Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hangi yönünü ortaya koymaktadır?
  A) Merhametini ve affediciliğini
  B) İslâm’a davet konusundaki kararlılığını
  C) İnsanlara değer veren yönünü
  D) Hoşgörü konusundaki tutumunu
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6

 • Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
  A) Hicret: Mekke’de artan baskılar sonucunda Peygamberimizin beraberindeki Müslümanlarla Medine’ye göç etmesi
  B) Emin: Kendisine verilen emanete ihanet etmeyen güvenilir insan
  C) Hadis: Hz Muhammed (sav)’in yaşayışını örnek alarak onun ahlâkına uygun yaşamaya çalışma
  D) Hoşgörü: Bizim gibi düşünmeyen ya da yaşamayan insanların yaşam biçimlerine ve görüşlerine saygı gösterme
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7

 • Hiç kimse Muhammed’in ahlâki kurallarından daha ileri bir adım atamaz Biz Avrupa Milletleri medeni imkânlarımıza rağmen Hz Muhammed (sav)’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız Şüphe yok ki bu yarışta kimse onu geçemeyecektir
  -Johann W Von Goethe
  Goethe’nin Peygamberimiz ile ilgili vurgulamak istediği durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Üstün ahlâki özelliklere sahip oluşu
  B) Mekke’de dünyaya gelmiş olması
  C) Allah’ın gönderdiği son peygamber olması
  D) Farklı inançlara hoşgörü ile yaklaşması
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8
 • Peygamberimiz yoldan geçerken, yol kenarında boş boş oturan bir adam durmaktadır Kenardaki adama selam vermeden geçer gider Bir müddet sonra geri dönerken aynı adamın elindeki çalı parçası ile bir şeyler yaptığını görür Bu sefer selam verir ve yoluna öyle devam eder
  Yukarıda verilen olay Peygamberimizin hangi yönünü ortaya koymaktadır?
  A) Çalışmaya değer verme
  B) İnsanlarla iyi ilişkiler kurma
  C) İnsanları küçümseme
  D) İnsanlara karşı samimi olma
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9
 • Peygamberimiz, geçmekte olan bir cenazede ayağa kalkar Yanında bulunan sahabeler geçmekte olan cenazenin bir Yahudi’ye ait olduğunu söyleyince Peygamberimiz: “Olsun O da bir insan değil mi?” cevabını verir
  Yukarıda verilen olaydan Peygamberimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) İnsanlara değer verdiği
  B) İnsanlar arasında ayrım yapmadığı
  C) Farklı inançlara hoşgörülü olduğu
  D) Küçük hataları affettiği
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 11

 • Hz Muhammed (sav) insanları hiçbir zaman küçük görmezdi Bir topluluğa girdiği zaman kendisine aşırı saygı gösterilmesinden hoşlanmazdı İnsanları ayağa kalkmamaları konusunda uyarırdı Kendisine ayrıcalıklı bir yer aramaz, boş bulduğu yere otururdu
  Yukarıda verilen açıklamada Peygamberimizin daha çok hangi yönüne dikkat çekilmiştir?
  A) Hoşgörülü olmasına
  B) İnsan sevgisine
  C) Mütevazı oluşuna
  D) İnsanlarla iletişimine
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı