Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1
 • Bazı çocuklar bir yaşında konuşmaya başlayabilir, bazı
  çocuklar da on aylıkken emekleyebilir. Bazı çocuklarda
  bu davranışların gelişimi uzun zaman alabilir. Çoğu kez
  anneler, çocuklarını yakınlarının ve çevrelerindekilerin
  aynı yaşta olan çocuklarıyla karşılaştırarak “O, emekliyor;
  benim çocuğum hala niye emeklemedi.”, “Onun iki
  dişi çıkmış, bunun daha hiç dişi çıkmadı.” diye endişelenerek
  çocukları kıyaslama eğilimi gösterebilirler.


  Bu parçada dikkat çekilen gelişim ilkesi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Gelişim, biyolojik faktörlerden ve çevreden etkilenir.

  B) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

  C) Gelişimde kritik dönemler vardır.

  D) Gelişimde bir sıra vardır.

  E) Gelişim baştan ayağa doğrudur.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • Ergenlik kişilik oluşumunu etkilemektedir. Ergenlik dönemine
  girme yaşı, bireysel farklılıklar gösterir. Bu dönemdeki
  kişiler dış görünüşlerine ilişkin olumlu veya olumsuz
  düşünceler geliştirir. Bazıları için ergenlik değişimleri bir
  övgü sebebi iken, bazıları için de bu bir baskı unsuru
  veya saplantıya dönüşerek, güven problemi yaratabilir.


  Parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Kızlar, erkelere göre ergenliğe daha erken girmektedir.
  B) Ergenliğe geç girmek, bir avantaj oluşturmaktadır.
  C) Ergenlik dönemi kişisel farklılıklar gösterir.
  D) Yaş kadar çevresel faktörler de ergenliği etkilemektedir.
  E) Kalıtımsal rahatsızlıklar ergenliği olumsuz etkilemektedir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3

 • Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine özgü bir
  özellik değildir?
  A) Her iki cinsiyette de fizyolojik değişimler görülür.
  B) Ergenlik cinsiyete bağlı olarak farklı zamanlarda gelişebilir.
  C) Bireyin fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamen olumsuz
  etkiler.
  D) Ergenlik döneminde farklı tutum ve davranışlar sergilenebilir.
  E) Aynı cinsiyetteki kişiler arasında gelişimsel farklılıklar
  yaşanabilir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • Ergenlik döneminde salgılanan hormonlar, hayatımızın
  adeta düzenleyicisidir. Östrojen hormonu normal miktarda
  salgılandığında, kadınların bağışıklık sistemini
  güçlendirdiği ve onları mikrobik hastalıklara karşı daha
  dirençli kıldığı saptanmıştır. Fazla salgılandığında ise
  kanser riskini arttırdığı görülmüştür.


  Parçada anlatılmak istenen temel yargı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Hormonlar, sağlığımızı etkileyen temel unsurlardandır.
  B) Östrojen miktarının fazla olması az olmasından daha
  sağlıklıdır.
  C) Erkeklerde hormonlara bağlı sorunlar görülmemektedir.
  D) Kadınlar erkeklere göre sağlık sorunları karşısında
  daha dirençlidir.
  E) Hastalıkların temel sebebi hormonal etkilerdir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6

 • Ergenlik döneminde insan fizyolojisi büyük ölçüde değiştiği
  gibi, duygusal yapı da değişmektedir. Bu dönemde karşımıza
  çıkan en temel heyecanlar; öfke ve zorlanmadır.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ergenin duygusal
  yapısında meydana gelen bir değişimdir?

  A) Reflekslerin güçlenmesi
  B) Çabuk sinirlenmesi
  C) Uyku süresinin artması
  D) Besin tüketiminin artması
  E) Kitap okuma alışkanlığının gelişmesi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Ergenlik döneminde biyolojik ve psikolojik değişimler
  gözlenmektedir. Bu değişimlere sebep olan pek çok faktör
  aynı anda devreye girmekte ve birey sık sık çevresinden
  aldığı şu eleştirilerle karşılaşmaktadır: “Bu çocuk çok
  değişti!”.


  Ergenlikte görülen değişimlerden hangisi nitelik olarak
  farklı bir etkenden kaynaklanmaktadır?

  A) Boy ve kilo artışı
  B) Duygusallığın atması
  C) Çekingen ve utangaç olması
  D) Kendine aşırı güven duyması
  E) Kurallara itaat eğiliminin azalması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8

 • Ergenlik döneminde ortaya çıkan duygusal karmaşalar,
  bir yandan bireyin çalışma gücünü azaltıp kişiyi ruhsal
  dengesizliğe iterken, diğer bir yandan da dikkatini belli bir
  yöne toplamasını engelleyebilir. Verimlilik ve üretkenliğin
  azalmasına neden olan bu durumlar karşısında, aileler
  daha duyarlı olmalıdır.


  Parçada dikkat çekilen ergenlik dönemi problemi
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dikkatsizlik ve başarı kaybı
  B) Öfke artışı ve çevreye duyarsızlık
  C) Bedeniyle barışamama ve alınganlık eğilimi
  D) Uyku artışı ve ders başarısında düşme
  E) Fiziksel koordinasyonsuzluk ve sakarlık
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9

 • Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın ergenlik
  dönemine giren çocuklarına yönelik sergilemesi
  gereken davranışlardan biridir?
  A) Sorunlarını konuşarak çözmek
  B) Hak ve özgürlüklerini kısıtlamak
  C) Aldığı tüm kararları desteklemek
  D) Fikirlerini başkalarının yanında sorgulamak
  E) Arkadaş seçimlerinde aşırı müdahaleci olmak
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • Egocentrik (benmerkezci) düşüncenin en belirgin yaşandığı
  dönem; ergenlik dönemidir. Bu dönemde gençlerin
  dünya umurunda olmadığı gibi, istek, duygu ve hazları
  davranışın temel belirleyicisi durumundadır. Bu nedenle
  gençler kurallara uymakta zorluk çekerler, kendilerine
  öğüt verilmesinden hoşlanmazlar.


  Parçadan çıkarılabilecek temel yargı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Ergenlerin fiziksel gelişimi sporla desteklenmelidir.
  B) Ergenlik döneminde psikolojik destek alınmalıdır.
  C) Ergenlik döneminde arkadaştan çok aile önemli olmalıdır.
  D) Ergenlere, dikte edici ve buyurgan tavırlardan kaçınılmalıdır.
  E) Ergenlere daha çok anlayış gösterilmeli, her istekleri
  yerine getirilmelidir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11

 • 1 Her duyunun duyarlı bir alıcı hücresi, her alıcının da bir duyusal
  şifresi bulunmaktadır. Bu şifreler alıcının uyarılması
  ile başlayıp, sonunda doğacak yaşantının niteliğini belirlemektedir.
  Bilimsel gelişmeler şu ana kadar bu süreci böyle
  açıklamaktadır. Ancak bilim gelecekte nasıl duyumsadığımız
  konusunda daha ayrıntılı açıklama yapacaktır.


  Bu parçadan yola çıkılarak duyular ve işleyişi ile ilgili
  aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Duyumu, içinde bulunduğumuz ruh hali etkiler.
  B) Alıcı hücreler duyum için önemlidir.
  C) Duyum oldukça karmaşık bir süreçtir.
  D) Duyum hakkındaki açıklamalar zamanla değişebilir.
  E) Oluşacak yaşantının niteliğini duyular belirler.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 12

 • 1 Aşağıdakilerden hangisi bir duyumun gerçekleşmesi
  için gerekli olan temel unsurlardan değildir?
  A) Uyarıcıyı iletecek uygun çevresel ortamın olması
  B) Uyarıcının duyusal eşikler arasında olması
  C) Uyarıcıyı alan organın sağlıklı olması
  D) Duyu organlarının duyabileceği bir uyarıcı olması
  E) Organizmanın uyarıcıya ihtiyaç duyması
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı