Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Aşağıdakilerden hangisi öncelikle Hristiyan felsefesine
  ait bir özellik olarak gösterilebilir?
  A) İnsan ve davranışlara önem verilmesi
  B) Evrenini yapısının araştırılması
  C) Arkhe probleminin mevcut olması
  D) Problemlere pratik merkezli yaklaşılması
  E) Dinsel öğretilerin temellendirilmesi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Hristiyan felsefesinde genel olarak ‘varlık nedir?’ sorusuna
  ‘Tanrı’nın kendisidir.’ cevabı verilmekteydi. Bu dönemde
  felsefe dine hizmet ettiği ve Tanrı’nın varlığını kabul
  ettirmek için çalıştığı sürece yararlı görülüyordu.

  Buna göre Hristiyan düşüncesinde gerçeklik üzerine
  aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) İnsan algısından bağımsız değil, insan algısına bağlı
  bir durumdur.
  B) Peşinden koşulacak bir şey değil, hali hazırda verilmiş
  bir bilgidir.
  C) Bir tür var olma durumudur.
  D) Bir doğruluk ölçütü olarak değerlendirilmiştir.
  E) Soyut ya da somut olabilen bir yapıya sahiptir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Hristiyan felsefesinde ele alınan konulardan biri de tümeller
  problemidir. Buna göre;


  I. Tümeller ayrı bir varlık olarak Tanrı’nın zihnindedir.

  II. Tümeller tek tek varlıkların içinde yer alır.

  III. Tümellerin tek başına gerçeklikleri yoktur. Onlar soyutlama
  ve genelleme sözlerinden ibarettir.

  Yukarıda yer alan açıklamalar sırasıyla aşağıdaki görüşlerden
  hangisine karşılık gelir?

  I. II. III.

  A) Kavramcılık adcılık kavram realizmi
  B) Kavramcılık kavram realizmi adcılık
  C) Kavram realizmi kavramcılık adcılık
  D) Kavram realizmi adcılık kavramcılık
  E) Adcılık kavramcılık kavram realizmi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • MS yüzyıl – MS 1 yüzyıl döneminde felsefe ve din
  yoğun bir şekilde etkileşim içine girmiştir. Bu çağda felsefeye
  inancın pekiştirilmesi amacıyla başvurulmuştur.


  Buna göre MS yüzyıl – MS 1 yüzyıl döneminde
  felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisine yaklaştığı
  söylenebilir?

  A) Fizik
  B) Teoloji
  C) Metafizik
  D) Retorik
  E) Hitabet
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi bilimsel ve felsefi
  çalışmaların Hristiyan düşüncesine zarar verdiği gerekçesiyle
  yakılmış. yüzyılda da Bizans İmparatoru
  tarafından Pagan Okulu olduğu gerekçesiyle Yunan
  Akademisi kapatılmıştır.

  Tarihte bu gibi olayların yaşanmasının nedeni olarak
  aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Dini inanç ile felsefi düşüncelerin kaynaşması
  B) Felsefenin tüm alanlarında dinin etkili olmaya başlaması
  C) Antik Yunan düşüncesinin akla dayalı sorgulamayı
  esas alması
  D) Bilimin inanca ilişkin bilgileri desteklemesi
  E) Tek başına inancın bilgiyi mümkün kıldığının düşünülmesi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • MS yüzyılda yaşamış Origenes, Augustinus öncesi
  erken dönem Hristiyan düşünürlerinin en büyüğü olup,
  Sokrates, Platon gibi kötülük veya mutsuzluğun nesnel
  bir varlığa sahip olmadığını, ruhun bilgisizliğinden ibaret
  olduğunu düşünmektedir.

  Buna göre Origenes iyilik ve mutluluk için aşağıdakilerden
  hangisini önermiş olamaz?

  A) Bilgi ve bilgeliğe erişmek
  B) Kutsal metinlere göre yaşamak
  C) Tanrı’yı temaşa etmek
  D) Akla uygun hareket etmek
  E) İnsan doğasına uygun hazlara yönelmek
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Hristiyanlık yayılma sürecinde bazı felsefi görüşlerle karşı
  karşıya gelmiştir. Dine karşı yapılan eleştirileri savunmak
  adına bu din içinde bazı filozoflar çıkmıştır.


  Savunma adına yapılan bu felsefenin adı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Teoloji
  B) Apoloji
  C) Metafizik
  D) Patristik
  E) Skolastik
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • “Anlayabilme için inanıyorum.” anlayışıyla felsefeyi
  dine tabi kılmış olan Augustinus’a göre hakikat bizzat
  Tanrı’nın kendisidir. Yani Tanrı insandadır. İnsanın kendisi
  de Tanrı’dadır. Felsefe ise bu durumu anlamaya çalışma
  etkinliğidir. İnsan ancak bunu anlayarak mutlu olur.

  Buna göre Augustinus felsefesi ile ilgili aşağıdaki
  yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Hakikati arayan kişi Tanrı’yı aramalıdır.
  B) Felsefe ile teolojiyi birbirinden ayırmak olanaksızdır.
  C) Hakikate ilişkin bilgi mutluluk için gereksizdir.
  D) Felsefeci hakikati arayan, hakikati seven kişidir.
  E) Tanrı insan tarafından bilinmeye değecek tek hakikattir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Orta a Avrupasnda Antik kltrden kilisenin kendine
  uygun bulup ald dnceler ayakta kalrken, kiliseye
  aykr olanlar kesin olarak darda braklmt.

  Paradan hareketle Orta a felsefesi ile ilgili aadaki
  yarglardan hangisine ulalabilir?

  A) Batan aa dini karakterli bir felsefedir.
  B) Akl temele alan bir felsefedir.
  C) Ana maddeyi aratran bir felsefedir.
  D) lk neden en temel problematiidir.
  E) Bilimsel gelimelerin yaand bir dnemdir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bu
  sanatları eğitim sayesinde elde ederse, aynı şekilde ahlaki
  erdemler de uygun eğitim sayesinde ortaya çıkar ve
  insanlar eğitim sayesinde soylu ve iyi insan olurlar.

  Clemens’in bu düşüncelerine aşağıdakilerden hangisi
  ters düşer?

  A) İnsan yaratılışından itibaren iyi donanımına sahip
  olarak doğar.
  B) İnsan adil davranışları eğitim yoluyla öğrenir.
  C) İnsan doğal olarak toplumsal bir varlıktır.
  D) Erdem eğitim ile kazanılan bir edimdir.
  E) Adaletli ve erdemli olmak istenen bir durumdur.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1
  I. Akıl ve inanç tartışmaları ön plandadır.
  II. Tanrının varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır.
  III. Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.
  IV. Oluşturulan fikirlerde dinsel otoriteye karşı gelinmemesi
  gerektiği söylenmiştir.

  Verilenlerden hangileri Hristiyan felsefesinin özellikleri
  arasında yer alır?

  A) I ve II.
  B) I ve IV.
  C) I, II ve III.
  D) I, II ve IV.
  E) I, II, III ve IV.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin temel
  problemleri arasında yer almaz?
  A) Tanrının varlığının kanıtlanması problemi
  B) Tümeller problemi
  C) Kötülük problemi
  D) İlk neden problemi
  E) Ruhun ölümsüzlüğü problemi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir