Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem
  kullanılmıştır?
  A) En iğrenç yalan, gözyaşı şekline girendir.
  B) Şiir bir kültürün taşınabilir manevi vatanıdır.
  C) En geveze kuş ümittir, kalbimizde hiç susmaz.
  D) Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkma.
  E) Sağanak altında hüzünlü ve mutlu insan pek fark edilmez.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Romanın bir ayna oluşuna ilişkin eğretilemeyi Pierre Macherey,
  “Bir aynadır roman fakat gerçeği olduğu gibi yansıtmayan
  kırık bir ayna.” şeklinde yorumluyor.
  Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
  A) Özne B) Dolaylı tümleç
  C) Belirtili nesne D) Zarf tümleci
  E) Yüklem
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?
  A) Felsefede, dünüyle, bugünüyle, yarınıyla bütün bir insanlık
  vardır.
  B) Gerçekte bütün bilgi alanlarına giden yol felsefenin
  içinden geçer.
  C) İyi ki düşün içindeki gerçeği ve gerçeğin içindeki düşü
  bulup çıkardık.
  D) Öğrencilerin hafızalarını değil, yaşarken neler kazandıklarını
  ölçmeliyiz.
  E) Doğru bilgiye ancak doğru yönelimler içinde olan bir
  bilinçle ulaşabiliriz.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne de yüklem de
  isim tamlamasından oluşmaktadır?
  A) Eğitim öğrenciye saygı ile başlar.
  B) Tarih şuuru, millî bir savunma silâhıdır.
  C) Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.
  D) Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.
  E) İnsanın cahil olduğunu bilmesi, bilgiye atılan ilk adımdır.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan, yüklemin çekiminden
  anlaşılan öznelere gizli özne denir.
  Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin
  öznesi gizlidir?
  A) Devlete ruh veren, insandır.
  B) İyi insan, tüm canlıların dostudur.
  C) Sevmeyen insanın, bir yanı eksiktir.
  D) Güzellik bakanın gözündedir, derler.
  E) İnsanı en çok etkileyen şey güzelliktir.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öge sayısı bakımından
  diğerlerinden farklıdır?
  A) Ayyuk, uzaklığı belirtmek amacıyla kullanılan bir yıldızdır.
  B) Mutluluk, bir yola bilerek giden şuurlu insanların hakkıdır.
  C) Mutsuz insan, başkalarının ızdırabıyla rahat eden
  kimsedir.
  D) Ebced, Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen
  isimdir.
  E) Felsefe, bize herhangi bir konuda soyut düşünmeyi
  öğretir.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “dolaylı
  tümleç - belirtili nesne - özne - yüklem” şeklindedir?
  A) Sevinçlerin, acıların, umutların paylaşılması için dile
  ihtiyaç vardır.
  B) Bir esere edebî değer kazandıran özellik, dilin ustalıklı
  kullanımıdır.
  C) İnsanları sevmek, büyük sanatçıların eserlerini okumakla
  mümkündür.
  D) Bize sanatın dünyayı yeniden keşfetmek olduğunu
  Sait Faik öğretmiştir.
  E) Sanat eserinde şekil ve muhteva, üslup ile anlam birbiriyle
  kaynaşmıştır.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • (I) Kız Kulesi, boğazın girişindeki kayalıklar üzerinde yer
  alıyor. (II) 2500 yıllık bu yapı, efsaneleriyle meşhurdur.
  (III) Şimdiki şeklini Sultan II. Mahmut zamanında almış.
  (IV) Pek çok görevde yıllarca kullanılmış. (V) Günümüzde
  tüm zarafetiyle denizin ortasından hâlâ göz kırpıyor.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge dizilişiyle
  ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) I. cümle özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.
  B) II. cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
  C) III. cümle belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklemden
  oluşmuştur.
  D) IV. cümle dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden
  oluşmuştur.
  E) V. cümle zarf tümleci, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler doğru ayrılmıştır?
  A) En büyük sermaye, / en zengin miras doğruluktur.
  B) Hayat, / mükâfatını / zorluklara / tahammül edenlere
  verir.
  C) Otizm / duygusal okuryazarlığın / gelişmemesinden
  kaynaklanır.
  D) Sadece / gördüklerimizle / yetinirsek ne zevki kalır /
  hayal kurmanın.
  E) Milletler, / bireylerin eğitimine verdikleri önem derecesinde
  / yükselirler.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11
 • 1 Aşağıdakilerin hangisinde ögelerden biri cümle hâlindedir?
  A) Sanat elde altın bileziktir.
  B) Sevgi insanlığın özüdür, derler.
  C) İyilik güzelliğin yanında otururmuş.
  D) Asıl mutluluk sebepsiz mutluluklardır.
  E) Biz dünyadan ayrılalı dünya epey değişmiş.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü