Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • “Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış
  ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre
  de konuşmamaktadır. O, kendisine indirilmiş vahiyden
  başka bir şey değildir. Onu, çok güçlü, üstün niteliklerle
  donatılmış biri (Cebrail) öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken
  asıl şekliyle göründü.”
  (Necm suresi, 1- ayetler)

  Bu ayetlerde Hz. Muhammed’le (sav) ilgili vurgulanan
  husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Peygamber olduğu

  B) Cebrail ile karşılaştığı

  C) İstikamet üzere olduğu

  D) İnsanlara vahyi aktardığı

  E) Diğer insanlar gibi olduğu
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • “Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaştıran,
  O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden
  çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu
  böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir.”
  (Ahzab suresi, 3 ayet)

  Bu ayet peygamberlerin;
  I. ismet,
  II. fetanet,
  III. tebliğ,
  IV. cesaret
  gibi özelliklerinden hangileri ile ilişkilidir?

  A) Yalnız II. B) Yalnız IV. C) I. ve II.

  D) I ve III. E) III ve IV.
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • “De ki: ‘Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki
  bana, ilâhınızın, sadece tek bir ilâh olduğu vahyolunuyor.’
  Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya
  ve ahirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi
  ortak koşmasın.”
  (Kehf suresi, 1 ayet)

  Bu ayette söz edilen Hz. Muhammed’in (sav.) vahiy
  alması ile onun;

  I. güzel ahlakı,
  II. peygamberliği,
  III. ahirete olan inancı,
  gibi vasıflarından hangileri vurgulanmaktadır?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
  D) II. ve III. E) I, II ve III.
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6

 • • “Muhammed… Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…”
  (Ahzab suresi, 40. ayet)

  • “Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et!
  Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun.
  Allah seni insanlardan koruyacaktır.…”
  (Maide suresi, 6 ayet)

  Bu ayetlerden,
  I. Peygamberler tebliğe önce ailelerinden başlamalıdırlar.
  II. Hz. Peygamberden sonra vahiy gelmeyecektir.
  III. Hz. Peygamber, gelen vahyi olduğu gibi insanlara aktarmıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) I ve III. E) II ve III.
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin
  farklı bir yönü vurgulanmaktadır?
  A) “Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen
  açık bir tebliğden ibarettir.”
  (Nahl suresi, 8 ayet)

  B) “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin
  açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.”
  (Maide suresi, 9 ayet)

  C) “Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret
  gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler
  için güzel bir örnektir.”
  (Ahzâb suresi, 2 ayet)

  D) “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.
  Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik
  görevini yerine getirmemiş olursun…”
  (Maide suresi, 6 ayet)

  E) “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen
  birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere
  düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.”
  (Ankebut suresi, 1 ayet)
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9
 • Hz. Muhammed (sav) Allah’tan aldığı öğütleri, emir ve yasakları
  kendi hayatında uygulayarak bütün Müslümanlara örnek
  olmuştur. O, Kur’an’ın öngördüğü insanın bütün özelliklerini
  şahsında toplamış ve adeta yaşayan bir Kur’an olmuştur.


  Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisi Hz.
  Muhammed’in (sav.) örnekliğinin farklı bir yönüyle
  ilgilidir?

  A) “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”
  B) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
  C) “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.”
  D) “… Gücünle, güçsüz birine yardım etmen sadakadır…”
  E) “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum
  yücelemez.”
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10

 • • “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini
  okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten
  bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük
  bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar,
  apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.”
  (Âl-i İmrân suresi, 16 ayet)

  • “Kendilerine kurtuluş rehberi (vahiy) geldiğinde insanların
  inanmalarını, ancak ‘Allah, peygamber olarak bir beşeri
  mi gönderdi?’ şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki:
  Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette
  onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.”
  (İsrâ suresi, 94-9 ayetler)

  Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) İnsanlara hakikatin vahiy aracılığıyla geldiği

  B) İnsanlara ancak insan bir peygamberin geldiği

  C) İnsanların vahiy sayesinde doğru yolu buldukları

  D) Peygamber gönderilmesinin, Allah’ın bir yardımı olduğu

  E) Ebedi azaptan kurtuluşunun ilahi rehberlik sayesinde
  olduğu
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı