Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Paul Graham geliştirmiş olduğu “Anlamsızlıklar Hiyerarşisi”
  ile bir tartışmada yaşanan anlaşmazlıklara çözüm bulmaya
  yönelik bir yol önermiştir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi karşı bir argümanı
  daha sağlam bir gerekçe ile karşılar?

  A) İddiaya karşı bir kanıt sunmadan sadece karşı çıkmak
  B) Söylenenden ziyade üsluba karşı çıkmak
  C) Tartışma konusuna değil de iddiayı ortaya atan kişiyi
  eleştirmek
  D) Herhangi bir kanıt sunmadan doğrudan kişiyi hedef
  almak
  E) Argümanın dayandığı ana fikri bulup onu çürütmek
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2

 • I. nsann olay, varlk veya herhangi bir dnceye dair
  bir anlay gelitirmesi


  II. Doru ya da yanl bir yarg bildiren cmleler

  III. Belli kantlara dayanarak ortaya atlan yeni bir yarg

  Verilen tanmlar srasyla aadaki kavramlardan
  hangisine karlk gelir?

  A) nerme gr argman
  B) nerme argman gr
  C) Gr nerme argman
  D) Argman gr nerme
  E) Gr argman nerme
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3

 • Felsefede ileri sürülen bir görüş ya da sav için bir dayanak
  göstermek gerekir.


  Buna göre felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
  söylenebilir?

  A) Varlığı bütün olarak ele alır.
  B) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
  C) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
  D) Temellendirmeye dayalı bir düşüncedir.
  E) Çağın koşullarından etkilenir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4

 • Doruluk nedir? Bu soruyu kendi aklnza dayanarak;
  yanl olmayan eklinde cevaplayabilirsiniz. Peki yanl
  nedir? diye sorulsa: ayn akl, Yanl, gereklikle uyumayandr.
  eklinde felsefi bir cevap verebilir. Bir septik,
  gerei ulalabilen bir ey olarak grmediinden,
  doruluu tartmay dahi kendi aklna aykr bulacaktr.
  Klasik bilim anlay ise bu soruya olgusal bir perspektifle
  yaklaarak; nesnelerin gerekliinin denetlenebilirlii
  zerinden cevap retecektir.


  Paradan doruluk kavram ile ilgili karlabilecek
  temel dnce aadakilerden hangisi olabilir?

  A) Doru bilgi, mmkn deildir.
  B) Doru bilginin kayna akldr.
  C) Doru bilginin kayna konusunda farkl bak alar
  sz konusudur.
  D) Doruluk ile ilgili ortak bir uzla sz konusu deildir.
  E) Doruluk bireye ve topluma gre deimemelidir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5

 • “Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız
  gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması
  halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık
  “Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o
  gerçek bir varlıktır.


  Buna göre doğruluk ve gerçeklik ile ilgili aşağıdakilerden
  hangisi yanlıştır?

  A) Doğruluk bir değerdir.
  B) Gerçeklik bir tür var olma durumudur.
  C) Doğruluk, düşünceye bağlıdır.
  D) Gerçeklik, insan algısından bağımsızdır.
  E) Doğruluk, bilginin nesnesine uygunluğudur.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6

 • Doruluk bilginin nesnesine uygunluudur. Nesne soyut
  yada somut olabilir. Uygunsa doru, deilse yanltr.
  Gereklik ise bir tr var olma-olmama durumudur. Kar
  beyazdr. nermesinin doruluu, yaan karn gerekte
  beyaz olup olmadna bakmaktan geer.


  Bu paraya gre doruluu gereklikten ayran temel
  fark aadakilerden hangisidir?

  A) Farkl kaynaklardan edinilmesi
  B) Yntemli olarak edinilmi olmas
  C) D dnyada gzlenebilir olmas
  D) Bilginin nesnesine uygun olup olmad
  E) Nesnel ve denetlenebilir olmas
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Bilgi felsefesinin temel konularından olan doğruluk ve
  gerçeklik ilişkisi hakkında filozoflar, bazı doğruluk ölçütleri
  geliştirmişlerdir. Bu ölçütlerden en önemlisi olan tutarlılık,
  bize sağlam bir zeminde hareket etme fırsatı vermekle
  birlikte süreç boyunca, artık güvenlik sigortamız olacaktır.


  Parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tutarlılık bilginin can yeleğidir.
  B) Gerçeklik, özneden bağımsızdır.
  C) Doğrunun ölçütü dış dünyada işe yaramasıdır.
  D) Felsefede doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır.
  E) Bilginin sınırı dış dünyadaki gerçeklikten ibarettir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8

 • Tümevarım, tek tek olayları gözlemleyerek yargılara ulaşmaktır.
  Tümevarımın bize yaşadığımız dünya hakkında
  oldukça güvenilir bilgiler sağladığı düşüncesi her zaman
  yol gösterici olmuştur.


  Buna göre tümevarım hakkında aşağıdaki yargılardan
  hangisine ulaşılabilir?

  A) Mantıksal doğrulara ulaşır.
  B) Mutlak olarak kanıtlanmış bilgiler verir.
  C) Geçmişe yönelik açıklamalardan oluşur.
  D) Özelden genele varmaktır.
  E) Genel prensiplere dayanarak gözlemleri açıklar.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9

 • Herakleitos “gerçeği söz haline getirmeden, başka deyişle
  dile dökmeden önce insanlar anlamadılar.” demiştir.


  Herakleitos’un bu sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) İnsan konuştuğu için düşünür.
  B) Düşünce varlığını dil ile gerçekleştirir.
  C) Gerçeklik düşünülemez, yalnız sözle ifade edilir.
  D) Düşünme ve konuşma eylemleri birbirinden farklı
  şeylerdir.
  E) Gerçeklik genel ve soyut olduğu için anlamak ve anlatmak
  güçtür.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10

 • Felsefe karanlıkları delmek gibi bir şey, karanlıkların içinden
  ufacık bir gün ışığı bulup bu ışığı büyük bir ateş topuna
  dönüştürmek.


  Felsefe ile ilgili söylenen bu sözlerden, aşağıdaki sonuçlardan
  hangisi çıkarılamaz?

  A) Felsefe bilinmeyene doğru sürüklenip gider.
  B) Felsefe olayları derinlemesine inceler.
  C) Felsefe küçük ipuçlarını değerlendirir.
  D) Felsefenin görevi karanlıkları aydınlığa çıkarmaktır.
  E) Felsefe cevapları henüz bulunmamış soruların üzerine
  gider.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11

 • 1
  I. nsan, eylemleri srasnda zgr mdr?


  II. ktidarn kayna nedir?

  III. Duyu organlarmz bizi yanltr m?

  IV. Evrende bir deime var mdr?

  Verilen sorular aadaki felsefe alanlar ile eletirildiinde
  hangi seenek akta kalr?

  A) Epistemoloji
  B) Etik
  C) Siyaset felsefesi
  D) Estetik
  E) Ontoloji
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?