Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Umutlar bütün bütüne yitirilmiş(I) değil onun öykülerinde fakat
  küçük, sönük ışıklar körüklenmedikçe(II) alevlenmeyecek(III)
  kıvılcımlar olarak(IV) kalıyor.
  Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri
  zarf-fiildir?
  A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III.
  D) II ve IV. E) III ve IV.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • (I) Lokomotifleri tek başlarına hiç görmedim. (II) Onları
  katarın başında azametli, heybetli bir tavırla kâh durur
  kâh koşarken görürdüm. (III) İstasyonlarda rayların üzerindeki
  lokomotifleri çocukken bir çeşit korkuyla seyrederdim.
  (IV) O zamanlar lokomotifleri canlı birer yaratık olarak
  kabul etmiştim. (V) Kımıldar, koşar, bağırır, öfkelenir
  bir canavar…
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-
  fiil kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim-fiil hem
  de sıfat-fiil kullanılmıştır?
  A) Umut hatırlama, mutluluk ise bir çeşit unutma sanatıdır.
  B) Fazıl Hüsnü bir gün bana: “Ben şiiri koklayarak bulurum.”
  demişti.
  C) Kabul etmek istemediğimiz fikirlere karşı ne kuvvetli
  mantığımız vardır.
  D) Dünyanın en önemli pazar alanları ekonomik yönden
  kalkınmış ülkelerdir.
  E) Metafiziğin konuları, duyularımız yoluyla algılayamadığımız
  problemlerdir.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • ki kii kapnn yan banda oturmu(I), yumurtal pide

  yiyor. Oturduklar yerin tam kars istasyon. Tren leye
  doru gelecek(II). Ofise buday getiren kyller tartcnn
  banda bekliyorlar(III). Orta Anadolu motifleriyle ilenmi(IV)
  renk renk uvallarda buday duruyor(V), tartlyor, sonra bir
  yere ylyor.
  Bu parada numaralanm szcklerin hangisi fiilimsidir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Fiil kök veya gövdelerinden belirli eklerle türetilen fakat fiil
  özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevleriyle
  kullanılan kelimelere fiilimsi (eylemsi) denir.
  Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde
  fiilimsi kullanılmamıştır?
  A) Bembeyaz örtüsüyle kış aylarında bir başka güzel
  olur Doğu Anadolu.
  B) Modanın bizi cezbetmesinin nedeni güzel olana duyduğumuz
  hayranlıktır.
  C) Unutma ki çoğa sahip olan değil, sahip olduklarının
  kıymetini bilen, zengindir.
  D) İyi-kötü savaşlarında kötüler başlarda yenseler de sonuçta
  kazanan hep iyilerdir.
  E) Başın dik dolaşmak ve onurlu yaşamak istiyorsan
  emeğinle kazanmaya çalışmalısın.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?
  A) Bir bölük turna aktı gökten.
  B) İyiliği iyiler anlar, fenalığı herkes.
  C) Hareketli, canlı, kıpır kıpırdı o günler.
  D) Zaman geçince her şey daha iyi anlaşılıyor.
  E) Alçak insanın başının altına yastık koymamalı.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Karikatür, insanları; varlıkların, olayların hatta 'duygu'(I) ve

  düşüncelerin doğala 'ters düşen'(II), olağanla çelişen, 'gülünç'(III)

  yanlarını yazıyla 'desteklenmiş'(IV) abartılı çizimlerle bir gül-

  mece anlatımına 'dönüştürme'(V) sanatıdır.

  Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri fiilimsi
  değildir?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
  D) II ve IV. E) III ve IV.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil
  kullanılmıştır?
  A) Bence, düşünmek gelişmenin temel koşuludur.
  B) Biliniz ki bu dünyada kim ne ederse kendine eder.
  C) Bir sanatçı için anlaşılmak, beğenilmek anlamına gelir.
  D) İlim gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi alınan bir
  ağaçtır.
  E) Geleceğini kurtaranlar, iyiyle kötüyü ayırt edebilen insanlardır.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsiler
  bir arada kullanılmıştır?
  A) Size göre kibar olmak için eğitim şart mıdır?
  B) İnsanların size nazik davranmalarını ister misiniz?
  C) Teşekkür etmek ya da özür dilemek size zor gelir mi?
  D) “Merhaba” ya da “Günaydın” deme alışkanlığınız var
  mıdır?
  E) Alışveriş merkezine girip çıkarken başkalarına yol
  vermek ister misiniz?
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • I. Mutluluu arayp bulmak gerekten de zordur.
  II. Yaam, bir anlamlar dizgesidir karmak da olsa.
  III. Milletler, edebiyatlaryla kendilerini ifade ederler.
  IV. nsann insana en ok benzedii a, ocukluk adr.
  V. Felsefe yapmak, anlatmaktr; sanat yapmak, duyurmaktr.
  Numaralanm cmlelerin hangilerinde fiilimsi yoktur?
  A) I ve II. B) I ve V. C) II ve III.
  D) III ve IV. E) IV ve V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11
 • 1 I. Ben her işin başı sevgi diyorum
  Dünya güzel yaşamak iyi diyorum
  II. Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden!
  Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!
  III. Dünya yüzünde, bir sefer olsun, tanışmadan,
  Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an.
  Numaralanmış dizelerdeki altı çizili fiilimsilerin türleri
  aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Zarf fiil / isim fiil / zarf fiil
  B) İsim-fiil / zarf fiil / sıfat fiil
  C) Sıfat fiil / isim-fiil / zarf-fiil
  D) Sıfat fiil / sıfat fiil / isim fiil
  E) İsim-fiil / sıfat-fiil / zarf-fiil
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir