Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF İngilizce test çöz
 • 1
 • 
  A: How are you?
  B: ....................

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) Nice to meet you
  B) How are you?
  C) I'm fine, thanks
  D) See you later
  E) Good night
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 2
 • A: What's your phone number?
  B: ............ 0478 12453

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) It
  B) Here is
  C) This is
  D) Is
  E) It's
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 3
 • A: Hi! .......... Kate.
  B: Nice to meet you Kate!

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) You're
  B) Are you
  C) We're
  D) l'm
  E) Am I
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 4
 • A: What's in your bag?
  B: My wallet and an ..........

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) dictionary
  B) snack
  C) notebook
  D) umbrella
  E) cellphone
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 5
 • A: Is Mrs. Jones in the cafeteria?
  B: No, ..........

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) she's not
  B) I'm not
  C) he's not
  D) they’re not
  E) we're not
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 6
 • Kim and David ............ at college today.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) are not
  B) is not
  C) is
  D) am not
  E) am
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 7
 • A: Is this your cell phone?
  B: Yes, .......... .

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) he’s
  B) it is
  C) he is
  D) this is
  E) it's
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 8
 • A: What's the number?
  B: ............ (21).

  which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) fifty-one

  B) forty-one

  C) thirty-one

  D) eleven

  E) twenty-one
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 9
 • ............ name's Ahmet and I'm a tennis fan.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) My
  B) Our
  C) Your
  D) Her
  E) His
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 10
 • A: Are you tired today Sally?
  B: Yes, .......... .

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru sekilde tamamlar?

  A) she is
  B) we are
  C) I am
  D) he is
  E) you are
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 11
 • A: Does Tom play on the soccer team?
  B: Yes, he .......... .

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru sekilde tamamlar?

  A) are

  B) do

  C) is

  D) has

  E) does
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 12
 • Monday, ............, Wednesday.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) Saturday
  B) Tuesday
  C) Sunday
  D) Thursday
  E) Friday
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 13
 • I .......... .. the newspaper every day.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) reads
  B) doesn't read
  C) read
  D) do read
  E) does read
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 14
 • ............ you get up late on the Weekends?

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) Does
  B) Are
  C) Do
  D) Have
  E) Is
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 15
 • My brother likes sports. He ............ every
  weekend

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) plays tennis
  B) goes shopping
  C) rents a movie
  D) goes on the Internet
  E) has dinner out
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 16
 • I like talk shows ............ my husband doesn't.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) after
  B) but
  C) and
  D) so
  E) when
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 17
 • I work in a restaurant ............ . I'm always very
  tired every Saturday and Sunday night!

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) on Monday nights
  B) on weeknights
  C) twice a month
  D) once a week
  E) on weekends
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 18
 • There's ............ new soccer stadium near here.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) a lot of
  B) some
  C) acouple of
  D) a
  E) an
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 19
 • The new .......... has a lot of interesting
  international food

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) movie theater
  B) museum
  C) apartment
  D) supermarket
  E) post offıce
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 20
 • Please call me tomorrow ............ 3 and 5 pm.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) through
  B) between
  C) to
  D) from
 • AOF İngilizce Test Çöz

AOF İngilizce test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF İngilizce dersiAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF İngilizce dersi test çözmeAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF İngilizce testi çözAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF İngilizce testi çözAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı