Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 3
 • Gölge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi yanlıştır?
  A) Gölge nesnelerin karanlıkta kalan kısmıdır.
  B) Gölge temel aydınlatmanın en işlevsel
  öğesidir.
  C) Gölge aydınlatmanın estetik bir işlev olarak
  kullanımıdır.
  D) Gölge; şekli forma, ikiboyutluluğu
  üçboyutluluğa dönüştüren temel öğedir.
  E) Gölge, ışığın estetik kullanımında olmaması
  gereken öğelerin başında gelir.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 7
 • Grafik ağırlıkların dağılımında çekim
  güçlerinin her an dengesizliğe
  dönüşebilme durumu aşağıdaki hangi
  görsel dengeyi ifade eder?
  A) Nötr denge
  B) Durağan denge
  C) Görsel denge
  D) Eşitlikçi denge
  E) Devingen denge
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 13
 • Senaryoda yazılı bir metnin yapıma
  dönüşebilmesi için aşağıdaki aşamalardan
  hangisine ihtiyaç vardır?
  A) Yapımcı aracılığıyla görselleştirilmesine
  B) Senarist aracılığıyla kurgulanmasına
  C) Metin yazarı tarafından senaryosunun
  yazılmasına
  D) Yönetmen ve onun yönetimindeki kamera
  aracılığıyla görselleştirilmesine
  E) Kameraman tarafından seslendirilmesine
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 15
 • 1 Kameranın konuyu mümkün olan en açık
  şekilde aktarması ve bir iletişim aracı
  olarak sadece iletme işlevini yerine
  getirmesine ne ad verilir?
  A) Kameranın konuyu sorgulaması
  B) Kameranın konu içine girmesi
  C) Kameranın konuyu yeniden yaratması
  D) Kameranın konuya bakması
  E) Kameranın konuyu yakalaması
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 16
 • 1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi fotoğraf ve
  video yüzeyleri arasındaki en önemli
  farklılıktır?
  A) Fotoğraf yüzeyi elektronik olarak oluşurken,
  video yüzeyi ise gümüş taneciklerinden
  oluşur.
  B) Fotoğraf yüzeyi durağan, video yüzeyi ise
  hareketli görüntü oluşturur.
  C) Fotoğraf yüzeyi hareketli iken, video yüzeyi
  ise durağan görüntü oluşturur.
  D) Fotoğraf yüzeyi ışıklı noktacıklardan
  oluşurken, video yüzeyi ise elektronik gümüş
  tanelerinden oluşur.
  E) Hem fotoğraf hem de video yüzeyi arasında
  herhangi bir ayrım yapmak mümkün değildir.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 18
 • 1 Aşağıdaki zaman ayrımlarından hangisi
  Aziz Augustinus’un zaman kuramı içinde
  yer alır?
  A) Şimdiki zamana ilişkin gelecek zaman
  B) Gelecektekilere ilişkin şimdiki zaman
  C) Geçmişe ilişkin gelecek zaman
  D) Geleceğe ilişkin geçmiş zaman
  E) Şimdiki zamana ilişkin geçmiş zaman
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 19
 • 1 Martin Heidegger’ın zaman kuramının
  temelini oluşturan görüş aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Zaman dinamik bir süreçtir ve şimdi kavramı
  durağan bir anı ifade etmez.
  B) Hareket sadece yanılsamadır ve hareket
  temel olarak boşlukta sayısal donuk
  durumlardır.
  C) Zaman kavramı geçmiştekilere ilişkin şimdiki
  zaman; şimdikilere ilişkin şimdiki zaman ve
  gelecektekilere ilişkin şimdiki zaman olarak
  üçe ayrılır.
  D) Zaman içindeki şimdi noktasını keyfi olarak
  belirlemek mümkündür.
  E) Bir okun başlangıç noktasından bitiş
  noktasına gitmesi, birbiri ardına eklenmiş
  donuk durumların birleşimidir.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz

AOF Görsel Estetik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Görsel Estetik dersiAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik dersi test çözmeAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı