Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 4
 • İşçinin, işverenin meslek sırlarını ortaya
  atması veya işverenin güvenini kötüye
  kullanması işçinin hangi borcuna aykırı
  davrandığını gösteririr?
  A) İşin özenle yapılması borcu
  B) Teslim ve hesap verme borcu
  C) Sadakat borcu
  D) Düzenlemelere ve talimatlara uyma borcu
  E) İşgörme borcu
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 6

 • İs sözleşmesi feshedilen işçi. fesih
  bildiriminde sebep gösterilmediği veya
  gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası
  ile aşağıdaki mahkemelerden hangisinde
  dava açma hakkına sahiptir?

  A) Ticaret mahkemesi
  B) Aile mahkemesi
  C) İş mahkemesi
  D) Vergi mahkemesi
  E) Bölge idare mahkemesi
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 10
 • Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin
  kıdem tazminatına hak kazandıran sona erme
  şekillerinden biri değildir?

  A) İşçinin muvazzaf askerlik ödevini yerine
  getirmek için iş sözleşmesini feshi

  B) Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin
  bitmesiyle sona ermesi

  C) İşçinin ölümü

  D) Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl
  içinde kendi arzusuyla iş sözleşmesini sona
  erdirmesi

  E) İşçinin iş sözleşmesini sağlık sebeplerine
  dayanarak derhal feshi
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 12
 • 1 İş Kanunu kapsamında olan işçiye ödenecek
  kıdem tazminatının yıllık miktarının tavanı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşçiye yıl içinde ödenen primler
  B) Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek
  devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen
  azami emeklilik ikramiyesi
  C) İşçinin son aldığı aylık brüt ücret
  D) İşçinin12 aylık ücreti
  E) İşyerindeki en kıdemli işçinin brüt ücreti
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 14
 • 1 Bar, kabare, gazino. dans salonları, hamam ve kahvehaneler gibi yerlerde onsekiz
  yaşından küçük kişilerin çalıştınlmasını yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mesleki Eğitim Kanunu
  B) İş Kanunu
  C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  D) Borçlar Kanunu
  E) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
  Kanunu
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 20
 • 20.
  Aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma
  süresinden sayılan sürelerden biri değildir?
  A) İşverenin yanında çalışan şoförün elektrik
  faturasını yatırması
  B) Fabrikada montaj hattında çalışan işçinin
  müşteri beklerken geçirdiği boş zaman
  C) İşyerine bahçıvan olarak alınan işçinin
  işverenin evinin bahçesinin bakımını yaptığı
  zaman
  D) Öğle yemeği süresi
  E) Kadın işçinin çocuğunu emzirdiği zaman
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz

AOF Bireysel İş Hukuku test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Bireysel İş Hukuku dersiAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku dersi test çözmeAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı