Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • ( ) Bir dost bulunca delilik etmek hoşuma gider ( ) diyor
  Horatius ( ) Bu sözü herkes onaylar mı ( ) bilemiyorum
  ama hiç şüphesiz benim sloganlarımdan biri ( )
  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla
  aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri
  getirilmelidir?
  A) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( , ) ( . )
  B) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( ? ) ( . )
  C) ( — ) ( , ) ( . ) ( , ) ( . )
  D) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( , ) ( … )
  E) ( — ) ( , ) ( . ) ( , ) ( ... )
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2

 • Behçet Necatigil, “Barbaros Meydanı” adlı şiirinde Barbaros
  Meydanından sahile kadar inen anne kız çevresinde
  şehri sosyal ve kültürel tezatları ve değişmeleri ile yansıtır.
  Noktalama işaretleri eksik bırakılan bu parçada aşağıdakilerden
  hangisi kullanılamaz?
  A) Tırnak işareti
  B) Virgül
  C) Kısa çizgi
  D) Üç nokta
  E) Kesme İşareti
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımıyla
  ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Kamp için en gerekli malzemeler şunlardır: çadır, kafa feneri, uyku tulumu ve ilk yardım seti.
  B) Bundan dolayıdır ki: bölgede hububat üretimi oldukça fazladır.
  C) Sözleri hâlâ kulağımdadır: “Hepimiz en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız evlat.”
  D) Fatma Hanım: (Çaydanlığı masaya bırakır.) Niye söylemedin? Neredeyse kopuk düğmeyle gidecektin yine.
  E) Sözlüklere http://tdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • Hiçbirini unutamam (I) Cicirya’nın domates, ceviz (II) turunç
  ve bergamot reçelleri (III) Gül Abla Mantı Salonu’ndaki
  zeytinyağlıları (IV) kızartmaları (IV) kekikleri (V)
  Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı
  virgül getirilmelidir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı
  yoktur?
  A) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak araştırmalar devam ediyor.
  B) Dünya yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı; ancak araştırmalar devam ediyor.
  C) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak, araştırmalar devam ediyor.
  D) Dünya yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemi’ndeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak araştırmalar devam ediyor.
  E) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemi’ndeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak araştırmalar devam ediyor.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama hatası
  vardır?
  A) Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
  B) Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.
  C) Peki, bu bazlamayı da mı Sarı Begonvil Bakkaliyesinden aldın?
  D) Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!
  E) Yazar, ve sınıfları Şebinkarahisar’da okumuş.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7

 • Aşağıda ayraçla gösterilen yerlerden hangisine kesme
  işareti getirilemez?
  A) Diğer maddelerin bir kısmının, c ( ) nin ise tamamının altını çizdim.
  B) Türkiye Türkçe ( ) sindeki bir diğer kural, iki ünlünün yan yana gelmemesidir.
  C) BM ( ) ye oy birliği ile yeni bir genel sekreter seçildi.
  D) Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’ı 1897 ( ) de tefrika edilmiştir.
  E) Bahçeden 2 ( ) nci kata doğru seslenmiş.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8

 • Afrika’nın batısında, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan
  biri olan La Gomera’da yaşayan insanlar “Silbo Gomera”
  adı verilen bir ıslık dili kullanıyorlar. Bu dilin Kuzey
  Afrikada yaşayan Berberilerin dili olan Berbericeden köken
  aldığı ve 1 yy.dan daha eskiye dayandığı düşünülüyor.
  Silbo Gomera günümüzde İspanyolca gramer kurallarına
  uygun olarak kullanılıyor, buranın eski sakinlerince
  ise neredeyse bir cep telefonu kadar kullanışlı olduğu
  söyleniyor.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir noktalama
  hatası yapılmıştır?
  A) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinin kesme işaretiyle ayrılması
  B) Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konması
  C) Bazı kısaltmaların sonuna nokta konması
  D) Özel olarak vurgulanmak istenen sözlerin tırnak içine alınması
  E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konması
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9

 • (I) Tasarım yaparken çeşitli araçlar ve malzemeler kullanırız,
  değil mi? (II) İşte; oyuncak tasarımı da böyle bir şey.
  (III) Bir de atık malzemelerle yapılırsa, oyuncak tasarımı
  bir tür “geri kazanım sanatı” hâline dönüşür. (IV) Gazoz
  kapakları, kavanozlar, yumurta kutuları, teller, çubuklar...
  (V) Hepsi bir anda bir oyuncağa/oyun gerecine dönüşebilir.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
  noktalama yanlışı vardır?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III.
  D) III ve IV. E) IV ve V.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10

 • Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar
  şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun
  resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan
  çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )”
  Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla
  ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın
  yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.
  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla
  aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri
  getirilmelidir?
  A) (;) (?) (?) (;) (.) B) (;) (,) (?) (;) (.)
  C) (:) (,) (?) (,) (.) D) (.) (,) (?) (;) (…)
  E) (:) (,) (?) (;) (.)
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11

 • . Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları
  birbirinden ayırmak için - - - - kullanılır.
  . Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak
  için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna
  - - - - kullanılır.
  Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu boşluklardan
  herhangi birine getirilemez?
  A) eğik çizgi B) virgül C) nokta
  D) yay ayraç E) kısa çizgi
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 12

 • Değerli Kardeşim,
  Mektubunu 015’te aldım. Mektubunda “Fuzuli’nin en
  sevdiğim şiiri “Su Kasidesi”dir cancağızım.” demişsin.
  Seninle aynı fikirde miyim, bilmiyorum. Çünkü tüm kasidelerini,
  gazellerini okumadım. Mesnevilerini de...
  Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişikliklerin
  hangisiyle düzeltilir?
  A) “Değerli Kardeşim” söz grubundan sonra ünlem getirilerek
  B) Saat bildiren ifadeye nokta yerine iki nokta getirilerek
  C) “Su Kasidesi” ifadesi tek tırnak içine alınarak
  D) “Fikirde miyim” den sonra soru işareti konarak
  E) Parça nokta ile bitirilerek
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz

9.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Edebiyat dersi9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat dersi test çözme9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?