Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • Bedir Savaşı’ndan sonra esir alınan Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber’in huzuruna getirildiğinde Hz. Peygamber esirlerin öldürülmesi yerine her bir esirin okuma yazma bilmeyen 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmasını emreder.
  Yukarıda anlatılan olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aşağıdakilerden hangisini önemsediği söylenebilir?
  A) İbadet
  B) Barış
  C) Eğitim
  D) Adalet
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ayrım gözetmeksizin bütün insanlara değer verdiğini göstermez?
  A) Veda hutbesinde Arap’ın Arap olmayandan bir üstünlüğünün bulunmadığını ifade etmesi
  B) Yanından geçen bir Yahudi cenazesine ayağa kalkarak saygı göstermesi
  C) Yeri geldiğinde yaşına bakmaksızın çocukları da dinlemesi
  D) İslâmı yaymak için insanlar arasından seçilmesi
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5
 • Bedir Savaşı’ndan sonra esir alınanlar arasında Ebu İzze adında bir şair de vardı. Hz. Peygamber’in huzuruna çıkarak: “5 kızım var ve benden başka onlara bakacak kimseleri de yok. Beni onlara bağışla Ya Muhammed” dedi. Hz. Peygamber de bu adamın durumunu göz önünde bulundurarak fidye almaksızın serbest bırakmıştır.
  Yukarıda anlatılan olay Hz. Peygamber’in hangi yönünü ortaya koymaktadır?
  A) Zayıf ve kimsesizlere dokunmadığını
  B) Aile bütünlüğüne önem verdiğini
  C) Doğru sözlü insanları daha çok sevdiğini
  D) Merhametli ve affedici olduğunu
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • Cahiliye Arapları hayvanlara karşı acımasızca davranırlardı Canlı hayvanları ok atışları için hedef yaparlar, kendilerine ait hayvanları diğerlerinden ayırmak için kulaklarını veya kuyruklarını keserlerdi Peygamberimiz
  onların bu alışkanlıklarının yanlış olduğunu dile getirerek, hayvanlara bir işaret konulsa bile bunun hayvana en az acı verecek şekilde olmasını isterdi
  Yukarıda verilen durum Peygamberimizin daha çok hangi yönünü ortaya koyar?
  A) Merhamet ve affediciliğini
  B) Hayvanlara olan sevgisini
  C) İnsanlara değer vermesini
  D) Doğal hayata duyarlılığını
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • Hudeybiye Antlaşması’na göre: “Mekkelilerden biri Müslüman olup Medine’ye(Müslümanlara) sığınırsa geri iade edilecek, buna karşın Medinelilerden biri Mekke’ye sığınırsa geri iade edilmeyecektir” Yapılan antlaşmadan sonra Müslüman olduğunu bildirerek Medine’de kalmak isteyen Mekkelilere Hz Muhammed (sav) antlaşma gereği müsade etmeyerek, onlara sabretmeleri tavsiyesinde bulunmuştur
  Yukarıda verilen olay karşısında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in tutumu için aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?
  A) Mekkeliler ile iyi geçinmek istediği
  B) İyi bir devlet yönetimi sergilediği
  C) Sadece Müslümanların sorunları ile ilgilendiği
  D) Verdiği sözleri yerine getirdiği
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8
 • Uhud Savaşı öncesinde müşriklerin kalabalık bir ordu ile Medine üzerine geldiğini öğrenen Hz Muhammed (sav), Müslümanları bir araya toplayarak Medine’yi savunmanın daha iyi olacağını düşündüğünü söyler Genç Müslümanların oluşturduğu büyük bir kitle ise meydan savaşı yapılması konusunda ısrar edince Hz Muhammed (sav) çoğunluğun görüşünü kabul ederek, herkese meydan savaşına hazırlanmasını emreder
  Yukarıda verilen olay Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hangi yönünü ortaya koymaktadır?
  A) Şiddetten kaçınmak istediğini
  B) İslâm dinini geniş kitlelere anlatmak istediğini
  C) Olaylar karşısında çevresindekiler ile fikir alışverişi yaptığını
  D) Kendi düşüncelerini diğer insanlara kabul ettirmek istediğini
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9

 • Hz Muhammed (sav) gençlik yıllarında büyük küçük herkesin takdirini kazanmış bir insandı Ticarette iyi kâr elde etmek isteyen insanlar Hz Muhammed (sav)’e müracaat ederlerdi Çünkü O idaresindeki kervanın gelirlerinden hiç bir şey kaçırmaz, elde edilen geliri en doğru şekilde kervan sahibine teslim ederdi Yine birçok insan değerli eşyalarını emanet etmek için O’nun kapısını çalardı
  Yukarıda verilen olaylardan hareketle Hz. Muhammed (s.a.v.) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Emanete ihanet etmeyen bir insan olduğu
  B) Mekkeliler tarafından peygamber olarak kabul edildiği
  C) Ticaretin inceliklerini iyi bildiği
  D) Mekke halkı için başarılı bir lider olduğu
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10
 • “Hılful Fudul” (Erdemli İnsanlar Cemiyeti) Mekke toplumunda mal ve can güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaçlarla iyi niyetli insanların oluşturduğu bir barış cemiyetidir. Peygamberimiz de 20 yaşlarında iken bu topluluğa üye olmuştur.
  Yukarıda verilen paragrafa göre Hz. Muhammed (s.a.v.) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Toplumsal barışı desteklediği
  B) Adaletten yana tutum sergilediği
  C) İnsan hayatına değer verdiği
  D) Dünya malını önemsemediği
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 11
 • Hz Muhammed (sav)’in peygamberliğine inanmayan müşrikler O’na çeşitli iftiralar attılar Büyücülükle, sihir yapmakla suçladılar ancak hiçbir zaman yalancı olduğunu söyleyemediler
  Yukarıda verilen bilgiye göre Peygamberimiz için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Yaşadığı toplumda kendisine inanan ve inanmayan bütün insanların güvenini kazandığı
  B) Peygamberliğin kendisine hicretten önce verildiği
  C) Zaman zaman ticaret için uzak şehirlere seyahat ettiği
  D) Toplum barışı için müşriklerle anlaşmalar yaptığı
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı