Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1
 • “Körle yatan şaşı kalkar.” ya da “üzüm üzüme baka baka
  kararır.” gibi atasözleri ile anlatılmak istenen etkileşim,
  sosyalleşme açısından aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsanlar birbirinden olumlu etkilenir.
  B) Aile çevresinin dışına çıkılmalıdır.
  C) Kişi her çevrede yaşamayı öğrenmelidir.
  D) Olumlu çevreler olumsuz etki oluşturabilir.
  E) İnsan yaşadığı çevrenin ürünüdür.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2
 • Toplumsal deerler zerinden her dnemin, her kuan
  ve hatta her meslein kendine zg davran biimi ve
  dili oluur. Bireylerin topluma katlm, sz edilen davranlar
  kazanma sreci ile gerekleir. Bu srete bir
  atma, uyumsuzluk grldnde kiisel tercihlerin toplumsal
  olanla deiime zorlandn grmek mmkndr.
  Paradan karlacak yarg aadakilerden hangisidir?
  A) Her deiimin gereklii farkldr.
  B) Toplumsal deerler srekli deiir.
  C) fade eksiklii atma orann artrr.
  D) Deiime uygun yeni deerler oluur.
  E) Sosyalleme toplumsal deerlere dayanr.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3
 • Sosyal ilişkiler tarafların ne yapması gerektiğini ve ilişkilerin
  niteliğini belirler. Örneğin hasta-doktor ilişkisinde tarafların
  statüsünü kurulan ilişkinin belirlemesi gibi. Oysa ki,
  farklı bir ilişki türünde bu iki insanın statüleri değişecektir.
  Verilen açıklamada anlatılmak istenen, aşağıdaki seçeneklerin
  hangisinde doğru ifade edilmiştir?
  A) Statülerin görev alanları kurallarla belirlenir.
  B) Sosyal ilişkiler statüleri, statülerde rolleri oluşturur.
  C) Görev alanı sosyal ilişki ve statüye göre değişmez.
  D) Her yerde ve her zaman aynı statüye göre ilişki kurulur.
  E) Statü ve sorumluluklar farklı toplumlarda farklı ilişkilerle
  oluşur.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 4
 • Toplumsal evre edinmede sorun yaamayan insanlar,
  yaad toplumun neyi gerektirdii ile kendisinin yaama
  deerlerini birok alanda buluturmay baarmtr.
  Bu aklamada anlatlmak istenen aadakilerden
  hangisidir?
  A) Kiisel tercihler ngrlemez sorunlar retir.
  B) Kalc ilikiler uyumlu davranlara dayanr.
  C) taat alkanl insan ilikilerinde iddeti azaltr.
  D) Farkl uralar kiisel uyumsuzluklar oluturur.
  E) Yetki kargaas sosyallemeyi olumsuz etkiler.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5
 • Kavramlar, varlık türlerini birbirlerinden ayırmakla kalmaz;
  aynı zamanda özellikleri doğrultusunda işlevsellik
  de ifade ederler. Bütün bilimlerde olduğu gibi, sosyolojide
  de kavram kullanımı aynı doğrultuda gerçekleşir. Örneğin
  ‘’anne’’ kavramı bir insanı diğer insan ilişkilerinden ayrı bir
  işlevsel konuma yerleştirir.
  Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir işlevsel
  konumdan söz edilmemektedir?
  A) Komşularımızla sık sık görüşürüz.
  B) Bu gece arkadaşlarda kalacağım.
  C) Tanımadığı kişilerden en çok çocuklar korkar.
  D) Ekrem öğretmenlerini çok sever.
  E) Esra’nın saçları çok uzamış.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6
 • Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin işlevlerinden
  değildir?
  A) Toplumsal kimliğinin oluşmasına katkı sağlar.
  B) Davranışları yönlendirmede bireylere rehberlik eder.
  C) Toplumsal sapmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
  D) Bireyleri birbirine yaklaştırarak, dayanışma duygusunu
  güçlendirir.
  E) Toplumda onaylanmayan tutum ve davranışların ayırt
  edilmesini sağlar.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • I. Resmi ve resmi olmayan kurallardan oluşur.
  II. Kaynağını toplumsal değerler oluşturur.
  III. Toplumsal düzeni sağlar.
  IV. Toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişebilir.
  V. Ahlaki alanın dışında oluşur.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri toplumsal normun
  özelliklerinden değildir?
  A) Yalnız I.
  B) Yalnız II.
  C) Yalnız V.
  D) I ve V.
  E) II ve IV.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8
 • Toplumsal normlar sadece yazılı olanlar değildir. Yazılı
  olanlara da kaynaklık eden, yazılı olmayan değerler ve
  normlar vardır; gelenekler, görenekler, örf ve adetler bunlar
  arasında sayılır. Zira tarihin hiçbir döneminde toplumların
  kendi tecrübelerinden bağımsız düzen oluşturduğu
  görülmemiştir.
  Paragraftan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerin hangisinde
  doğru olarak verilmiştir?
  A) Her toplum kendi ihtiyaçlarına göre yazılı normlarını
  oluşturur.
  B) Yazısız normların eksiğini, yazılı normlar kapatır.
  C) Tarihsel sürece göre norm anlayışı değişebilir.
  D) Yazısız normların yaptırım gücü, yazılı normlardan
  yüksektir.
  E) Yazısız normlar, yazılı normların resmiyet kazanması
  ile oluşur.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 9
 • Toplumsal düzene ilişkin norm uygulamaları, resmi kontrollerle
  sağlandığı gibi, resmi olmayan sosyal ilişkilerdeki
  tavır alış ve dayatmalarla da kontrol sağlanabilir.
  Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi resmi
  toplumsal kontrol örneğidir?
  A) Kötü davranışları kınamak
  B) Sözünde durmayan arkadaşına küsmek
  C) Trafik kurallarına uymayanlara para cezası vermek
  D) Söz dinlemeyen çocuğa oyun yasağı koymak
  E) Sorumluluklarını yerine getirmeyen ebeveynle konuşmamak
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11
 • 1 I. retmenlik meslei
  II. retmenlik davranlar
  III. Grevinde baarl olan retmen
  Verilenler sras ile aadaki kavramlardan hangisini
  rneklendirmektedir?
  I. II. III.
  A) Sosyal rol Sosyal stat Sosyal prestij
  B) Sosyal iliki Sosyal stat Sosyal rol
  C) Sosyal stat Sosyal rol Sosyal prestij
  D) Sosyal stat Sosyal rol Sosyal deer
  E) Sosyal rol Sosyal stat Anahtar stat
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12
 • 1 - Toplumsal statülerin saygınlığının bireyin yakınlarına
  da geçmesi
  - Toplumda statüleri gereği bireylere gösterilen saygı,
  sevgi, itibar
  - Bireyin çabaları sonucunda elde edilen statüler
  - Bireyin çabası olmadan kendi dışındaki etkenler tarafından
  elde edilen statüler
  Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde
  hangisi açıkta kalır?
  A) Toplumsal prestij
  B) Kazanılmış statü
  C) Anahtar statü
  D) Verilmiş statü
  E) Statü aktarı
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı