Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1
 • nsan biyo-psiko-sosyal bir varlk olarak tanmlanrken;
  bu tanmda davranlarnn karmakl vurgulanmak istenmektedir.
  Genel anlamda bir davran etkileyen pek
  ok sreten hangisinin dominant nitelikte olduunu kestirmek
  zordur.


  Buna gre aadakilerden hangisinin nedeni dierlerine
  gre daha karmaktr?

  A) Futbol mandaki seyircinin gole sevinmesi

  B) Bir rencinin snfta aniden glmeye balamas

  C) Otobs duranda bekleyenlerin, sraya girmesi

  D) Rzgarn etkisi ile kiinin gzlerini kapamas

  E) Annesinden azar iiten ocuun, kardeine kzmas
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • Davranış organizmanın, iç ve dış etkilere karşı gösterdiği
  tepkidir. Davranışı hareketten ayıran temel faktör, belli bir
  etkiye karşı “bilinçli tepki” olma özelliğidir. Bilinçli davranış
  esas itibariyle iradeli, bir nedene dayalı ve bir amaca
  dönüktür.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranıştan
  çok, harekete örnek olarak gösterilir?

  A) Eli sobadan yanan öğrencinin, acil servise gitmesi

  B) Dersine iyi çalışan öğrencinin, sınav öncesi dua etmesi

  C) Kariyer planlaması yapan birinin, yabancı dil öğrenmesi

  D) Araba kullanan kişinin, aynı anda navigasyonu takip
  etmesi

  E) Başka şeyler düşünen kişinin, kapı zili çalınca irkilmesi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3
 • “Beyinde bulunan limbik sistem; duygusal davranışlarımızın,
  dikkatin, öğrenme ve belleğin denetlendiği karmaşık
  bir bölümdür. Bu karmaşık yapının, hayatımızdaki
  pek çok fonksiyonunun biz fark etmeden gerçekleştirdiğini
  söyleyebiliriz. Limbik sistemde, pek çok faaliyet gerçekleşirken;
  gülümsüyor veya kızıyor oluşumuz gibi...”


  Bu görüşe sahip bir psikoloğun aşağıdaki yargılardan
  hangisini savunması beklenir?

  A) Davranış karmaşık bir süreç olsa da anlaşılması kolaydır.
  B) Beyin temelli öğrenme ile bilginin kalıcılığı arttırılabilir.
  C) Davranış, beyinde sadece limbik sistem tarafından
  gerçekleştirilmektedir.
  D) Çevresel faktörlerin davranışa etkisi fizyolojik süreçten
  daha azdır.
  E) Limbik sistem, beyinde pek çok fonksiyonu kontrol eder.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 4
 • Genetik kopyalama yoluyla, bir insanın fiziksel yönden bir
  benzeri üretilebilir. Ancak birbirinin kopyası olan bireylerin
  aynı kişiliğe ve tutumlara sahip olduğu düşünülemez.
  Farklı ortamlarda büyüyen her iki cinsten tek yumurta
  ikizleri üzerine yapılan çalışmalar, ikiz bireyler arasında
  kişilik, tutum, ilgi ve eğilimler bakımından önemli farklar
  olduğunu göstermiştir.


  Bu parçada insan davranışları üzerinde aşağıdakilerden
  hangisinin etkisi olduğu vurgulanmaktadır?

  A) Çevre
  B) Cinsiyet
  C) Kalıtım
  D) Zekâ
  E) Yaş
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • lkokul 3te ayn snfta okuyan, tek yumurta ikizlerinden
  her ikisinin de ders baarsnn bu snf dzeyine kadar
  ayn olduu grlmtr. Ancak snfn II. dneminde
  ikizlerden birinin ders baarsnda d gzlenmitir.


  Bu durumu aratran bir geliim psikolou iin, aadakilerden
  hangisinin dierlerine gre farkl bir nedene
  dayand sylenebilir?

  A) Grme duyumunda azalma
  B) Arkadalar tarafndan dlanma
  C) Uzun sren uyku dzeni bozukluu
  D) Kulakta oluan bir alglama problemi
  E) Beslenme alkanlnda yaanan ani deiim
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6
 • Beyin hasarları oluşan bölgelere göre, organizmanın davranışlarında
  fiziksel ve zihinsel değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
  Frontal (ön) ve temporal (yan) loblar, özellikle konuşma
  ve dil becerileri üzerinde etkilidir. Beynin bu bölümleri üzerinde
  travma oluştuğunda; iletişim güçlüğü, ses bozuklukları,
  yutma güçlüğü, yürüme, denge, koordinasyon, koku
  alma, bellek ve bilişsel becerilerde yetersizlik görülmektedir.


  Parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine
  ulaşılabilir?

  A) Frontal (ön) bölgenin temel fonksiyonu görmenin sağlanmasıdır.
  B) Kulak cihazı takılarak, organizmanın duyum problemi
  giderilebilir.
  C) Beyin hasarları oluşan bölgeye göre, farklı rahatsızlıklar
  gelişebilir.
  D) Psikolojik travma ile oluşan konuşma bozuklukları, terapilerle
  düzeltilebilir.
  E) Kaza sonrası oluşan travmalar organizmanın psikolojisini
  etkileyebilir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Duyduumuz bir ses, grdmz bir k, aldmz bir
  tat aslnda bizi davrana iten temel birer uyarcdr. sel
  ve dsal uyarclar, davrann ortaya kmasnn biricik
  salayclardr.


  Buna gre aadaki davranlardan hangisi, dierlerinden
  farkl bir uyarcdan kaynaklanmaktadr?

  A) iddetli ses ve irkilme
  B) Aniden souk bir ortama girince titreme
  C) Alk hissi ve yemek yeme
  D) Diz kapana vurulunca ayan hareketi
  E) Kuvvetli k sebebiyle gz bebeinin klmesi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8

 • Maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada yeni doğan
  maymunları önce annelerinden, sonra diğer maymunlardan
  ayırmışlar; verecekleri tepkileri ölçmek üzere maymunlara
  fotoğraflar göstermişler. Yeni doğan maymunlar,
  ilk zamanlarda sadece maymun fotoğrafına ilgi göstermiştir.
  Maymunların 3 yaşına geldiklerinde, maymun resimlerine
  karşı farklı tepkiler gösterdikleri görülmüştür.


  Parçadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Davranışın şekli zamanla değişebilmektedir.
  B) Kalıtımın davranış üzerinde kalıcı etkisi vardır.
  C) Eğitimle bir uyarıcıya verilen tepki değiştirilebilir.
  D) Çevresel faktörler davranışta temel belirleyicidir.
  E) Aynı tür organizmalar, aynı anda farklı tepkiler verebilir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9

 • Gelişimi tek boyutlu bir süreç olarak düşünmemek gerekir.
  Tek tip ve indirgeyici bakış açısı bizi daima yanıltır.
  İnsan biyo-psiko-sosyal varlık olarak tanımlanırken, gelişimin
  bütünsel bir süreç olduğu unutulmamalıdır.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyin gelişimine
  katkı sağlayacak bir durum değildir?

  A) Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak
  B) Arkadaşlık ilişkilerine her daim önem vermek
  C) Sağlıklı beslenme düzenini oluşturmak
  D) Sportif etkinlikleri her yaşta arttırarak sürdürmek
  E) İçinde bulunduğumuz doğayla uyumlu yaşamak
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • “Yaş otuz beş yolun yarısı eder.” diyordu Cahit Sıtkı
  Tarancı… Şiiri ne zaman okusam: “Neden böyle düşman
  görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar?” dizeleri
  beni etkiler. Bu dizelerle çocukluğum ve gençlik yıllarım
  aklıma gelir. Fakat dün güzeldi ama artık dünde kaldı, bu
  güne şükür demek ve yarına da bakmak gerekir.”


  Yazarın düşüncelerini gelişim psikolojisi bağlamında
  değerlendirdiğimizde parçayı en çok destekleyen
  ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gelişim dönemlerinden en zor olanı yaşlılık dönemidir.
  B) Geçmişi anlamadan, bugünü anlamamız imkânsızdır.
  C) Geçmiş yaşandığından dolayı, artık geleceği düşünmek
  gerekir.
  D) Gelişim süreklidir ve belli aşamalardan geçerek gerçekleşir.
  E) Gelişimde kritik dönemler vardır.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11

 • 1 Piaget bilişsel gelişim kuramında; zekâyı, çevreye uyum
  yeteneği veya bir soruna çözüm üretmek olarak tanımlamaktadır.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Piaget’in zihinsel
  gelişim ilkeleri ile ilgili doğru bir ifadedir?

  A) Zekânın belirleyicisi tümüyle genlerdir.
  B) Zihinsel gelişim fiziksel gelişime paralel ilerler.
  C) Zihinsel gelişime çevresel koşulların etkisi vardır.
  D) Zihinsel gelişim üzerinde anne zekâsının etkisi vardır.
  E) Zihinsel gelişim fiziksel problemlerden olumsuz etkilenir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 12

 • 1 Bireyin yaşamının tamamı düşünüldüğünde fiziksel
  gelişiminin en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Ergenlik dönemi
  B) Doğum öncesi dönem
  C) Yetişkinlik dönemi
  D) I. Çocukluk dönemi
  E) II. Çocukluk dönemi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı