Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Herakleitos’ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır.
  Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni
  bir şeylerin meydana gelmesinin sebebidir. Örneğin gece
  ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur.

  Buna göre Herakleitos’un diyalektik düşüncesi ile ilgili
  aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  A) Diyalektik yeni bir şeye varmak için kullanılan bir yoldur.


  B) Karşıtların savaşı yeni bir şeyler oluşturur.

  C) Gece; tez, gündüz; antitez, bir gün ise sentezdir.

  D) Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir.

  E) Diyalektik evrenin ana maddesidir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Bilimsel faaliyetlerin Antik Yunan’da başladığı kabul edilir.
  İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mevsimlerin
  oluşması gibi doğa olaylarını mitolojik hikayelerle
  açıklamıştır. Thales ve Antik Yunan düşünürler, doğa
  üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları reddetmiş ve
  yerine, doğal olaylara dayalı duyusal verileri esas alan
  açıklamalar yapmışlardır.

  Buna göre bilimsel faaliyetlerin Antik Yunan uygarlığında
  başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden hangisine
  dayandırılabilir?

  A) Doğal olayları birden çok nedene bağlamalarına

  B) Araştırmalarında sonuçtan çok yönteme önem vermelerine


  C) Doğa olaylarını, somut verilerden hareketle açıklamalarına


  D) Genelden özele giden akıl yürütmeler yapmış olmalarına

  E) Doğal olaylara ilişkin sistemli gözlemler yapmalarına
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Daha önceden Yunan filozofları doğayla ilgilenirken M.Ö.
  5 . yüzyıldan itibaren Sofistler, felsefenin merkezine insanı,
  değerleri, ahlakı ve toplumu koymuşlardır. Çünkü bu
  yüzyılda Yunan toplumu demokratik bir yönetim şekline
  kavuşmuştur.

  Buna dayanarak felsefe hakkında aşağıdaki yargılardan
  öncelikle hangisine ulaşılabilir?

  A) Felsefe, yaşanılan çağın olay ve koşullarından etkilenir.

  B) Felsefe kendi çağının ötesinde bir düşünme biçimine
  sahiptir.

  C) Felsefe değerler konusunda olması gerekeni temele
  alan tutarlı bir düşünme biçimidir.

  D) Felsefe, içinde yaşanılan toplumun ve çağın olaylarından
  uzak bir düşünme etkinliğidir.

  E) Felsefe, doğa olayları ile birlikte toplumsal olaylar
  üzerine de sorgulama yapar.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Sokrates diyalou, bilginin aa kmasn salayan bir tartma
  yntemi olarak kullanmtr. Bu tartmada Sokrates
  karsndakine sadece sorular sorar ve onun kendi cevaplarndan
  doan sonular grmesini salar. Sonular akla
  uygun olmayan cevaplar eleyerek, doru cevaba ulamaya
  alr. Bylece kii dncede adm adm ilerleyerek doruya
  ulaacak ya da doru bildiinin farkna varacaktr.

  Buna gre Sokratesin ynteminin dayand temel
  varsaym aadakilerden hangisi olabilir?

  A) Bilgi duyu verileri olmadan sezgi yoluyla elde edilir.

  B) Akl, bilgiye deneyimlerin sentezi sonucu ular.

  C) Bilgi doutan akl yoluyla gelir.

  D) Bilginin varl yarar ilkesine dayanr.

  E) Bilgilerin doruluu kiiden kiiye deiir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Felsefe tarihinde sistematik bir filozof olarak bilinen Platon’un
  sanat anlayışı, varlık anlayışı ile ilişkilidir. Ona göre
  sanat, gerçeğin silik bir kopyası olan fenomenlerin birer
  kopyasını yapmaya koyulursa değersiz bir ürün ortaya
  çıkarır ve aslından uzaklaşır.

  Buna göre Platon’un aşağıdakilerden hangisini eleştirdiği
  söylenebilir?

  A) Sanat eserinin idealardan uzaklaşmasını

  B) Güzelin kişiden kişiye değişmesini

  C) Evrenin yaradılıştan bir sanat eseri olarak algılanmasını


  D) Kopyaların aslını yaşatmasını

  E) Pratik olarak işe yarayan eserlerin üretilmemesini
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte
  ise boşlukta savrulan ve rastlantı sonucu karşılaştıklarında
  birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır.

  Demokritos’un bu görüşüne göre gerçekte var olan
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düşünce B) Ateş

  C) Ruh D) Atom

  E) Töz
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • evremizde eitli aalar grrz. Fakat bu aalarn
  ortak zelliklerini yanstan, o aac o aa yapan ey,
  yani aacn asl varl insann zihninde mevcuttur. Dncenin
  dnda ve tesinde bir nesnel dnya yoktur.

  Platon bu gryle aadaki kavramlardan hangisini
  temele almaktadr?

  A) dea B) Olu

  C) Fenomen D) Madde

  E) Madde ve ruh
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Platon’a göre maddi şeylerin bağımsız bir varlığı yoktur.
  Onlar ideal varlıklar evrenindeki mükemmel biçimlerin geçici
  birer yansımasıdır. Aristoteles ise maddesiz biçimin
  ve biçimsiz maddenin olamayacağını ileri sürer. Ona göre
  her varlığın, aynı zamanda varoluş amacı, kendi mükemmel
  “öz” ünü yine kendi içinde taşımaktır.

  Buna göre Aristoteles’i Platon’dan ayıran temel nokta
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Varlığın yapısının bilenemeyeceğini düşünmesi

  B) İdeal varlıkların mükemmel olduğunu savunması

  C) Asıl gerçekliğin maddenin içindeki öz’de saklı olduğunu
  ileri sürmesi

  D) Varlığın salt biçimden oluştuğunu savunması

  E) Biçimin maddeden ibaret olduğu görüşünü ileri sürmesi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Atomlar evrendeki boşlukta hareket etmektedir. Benzer
  atomlar rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri
  zorunludur. Demokritos’a göre, evrendeki her nesne bu
  şekilde oluşmaktadır. Tüm varlıklar, maddi tözler olan
  atomların birleşmesiyle oluşur. Ayrışmasıyla da yok olur.

  Demokritos’un bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretilerden
  hangisine bir örnek oluşturur?

  A) Nihilizm B) Materyalizm

  C) Panteizm D) İdealizm

  E) Düalizm
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Herakleitos, evrendeki sürekli değişmeyi, oluşu görmekte
  ve kabul etmektedir. Ancak bu değişmenin altına değişmeyen,
  hep aynı kalan varlığı yerleştirmek istemektedir.
  Buna olanak var mıdır? Her şeyin değiştiğini söylemek,
  değişmenin her şey olduğunu söylemek değil midir? Eğer
  her şey değişmekte ise kalıcı olan hiçbir şey yok mudur?

  Bu parçada Herakleitos’un öncelikle anlatmak istediği
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgi kişiden kişiye değişir.

  B) Değişimin nedeni varlıktır.

  C) Dış dünya insanı yanıltır.

  D) Değişmeyen tek şey değişimdir.

  E) Değişme varlığın iç dinamikleri ile gerçekleşir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Aristoteles’e göre, ahlaki eylemin amacı mutluluktur. İnsanın
  mutluluğu bu dünyada gerçekleşir. İnsan aklı ile
  isteklerini dengeleyebilir. Asıl mutluluk bu şekilde ortaya
  çıkar.

  Aristoteles’in bu düşüncesine dayanarak aşağıdaki
  yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Kötü eylemler bireyin mutluluğuna engel olur.

  B) İnsan başkalarını mutlu edebildiği sürece mutludur.

  C) İnsan aklı ve hazları arasında ortayolu bulabildiği sürece
  gerçek mutluluğa ulaşır.

  D) Toplumsal mutluluk bireyin mutluluğundan daha
  önemlidir.

  E) Bireyin hayattaki amacı sürekli mutluluk peşinde koşmak
  olmalıdır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir