Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • “Bacanak” adlı hikâyesinde bir toplum sorununu, miras
  karşısında köylünün davranışlarındaki temel motifi vererek
  anlatır. İddiasız, davasız, eski geleneklerin oluşturduğu
  anonim ruhu işlemeye ve değerlendirmeye çalışır. İlk
  kitabında “Havuçlu Pilav Meselesi”, “Buhran” ve “Ömer”
  hikâyeleri, yeni evlilerin aralarındaki anlaşmazlıkları gözlemci
  gerçekçilere has bir hava içinde verir. Bu eserler,
  onun bir hikâyeci olarak yolunu aradığını, önüne açılan
  anlatım tekniklerinin hepsinde başarılı olabileceğini gösteren
  denemelerdir. Hikayeleri “Oğlumuz, Yarın Diye Bir
  Şey Yoktur, İki Uyku Arasında” adlı eserlerde toplamıştır.
  Bu parçada tanıtılan hikâye yazarı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Tarık Buğra B) Oktay Akbal
  C) Haldun Taner D) Samet Ağaoğlu
  E) Aziz Nesin
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Ana, hışımla “Uyandırmam!” dedi. “Uyandırmam! Acımızdan
  öleceksek de ölelim. Bir çocuğun çalışmasından ne
  olur?”
  Gözleri incecik kolda. Şimdiye kadar, çocuğun bunca zayıf
  olduğunun farkına neden varmadığına şaşıp kalıyor.
  “Acımızdan öleceksek de ölelim.”
  Uzun, örgülü saçını ağzına alıp hırsla çiğnedi. Aşağıdan
  kocası bağırdı:
  “Gene uyanmadı mı?”
  Kadın, yalvarır bir sesle : “Ne istersin çocuktan?” dedi.
  “Daha parmak kadar. Kemikleri kırılacak, öyle ince işte...”
  Koca huysuzlandı:
  “Bugün mutlak uyanmalı. Uyanmalı diyorum sana! Çalışsın,
  alışmasın tembel. Çocuklukta pişmeli.”
  Kadın, mırıltı hâlinde, korka korka : “Kolu öyle ince ki...”
  dedi. Çocuğun başına varıp durdu. Gönlü tüy gibi hafif bu
  çocuğu uyandırıp bu cayır cayır sıcakta işe göndermeye
  razı olmuyordu.
  Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi anneye ait
  bir özelliktir?
  A) Sabırlıdır. B) Cesurdur.
  C) Disiplinlidir. D) Merhametlidir.
  E) Alçak gönüllüdür.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Memed Efendi:
  “Güvencim evvel Allah, sonra bu. Yiğit delikanlı, Allah bağışlasın.
  Er olan dönmez sözünden.”
  Delikanlıya:
  “Bak hele yeğenim şu ettiğin işe! Onlar mı fıkara? Sürmeyi
  gözden çeker onlar, gene haberin olmaz. Beeen,
  ben bilirim onları ancak!. Fıkaraaaa! Yani şu Yeriyokuşlular
  yok mu? Bir adam ekmek yemesin yani, gözlerine
  batar. Bir aralar dükkân bilmez iken, ben veresiye verdim
  onlara. Amma bu çocuk yiğit. Dehlerler gider. Yürekleri
  acımış!. Bizim çoluk çocuk ne yiyecek? Bu yaştan sonra
  el içinde sürüm sürüm.
  Aşağıdakilerden hangisi bu metnin üslup özelliklerinden
  değildir?
  A) Deyimlere yer verilmiştir.
  B) Devrik cümleler kullanılmıştır.
  C) Anlaşılması güç, ağır bir dil kullanılmıştır.
  D) Gözlemci bakış açısıyla kaleme alınmıştır.
  E) Kişiler, ağız özelliklerine uygun konuşturulmuştur.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Kaşları çatılmıştı. İçi içine sığmıyordu. Kocaman, sarı
  tahta bavulunun üstüne oturmuştu. Yerinde duramıyordu.
  Sırtını duvara vermişti. Şapkası, şalvarı, mintanı, ceketi,
  ayakkabısı yepyeni, pırıl pırıldı. Fabrikadan şimdi çıkmış
  gibi... Mintanı sarı çizgiliydi. Göze batıyordu. Kalabalık
  gidip geliyordu. Kalabalık telaşlı. Gözlerini uzayıp giden
  demir yoluna dikmişti.
  Bu parçada geçen aşağıdaki deyimlerin hangisinin
  açıklaması yanlış verilmiştir?
  A) Yerinde duramamak: Sürekli kıpırdanmak
  B) Kaşı (kaşları) çatılmak: Öfkelenmek, kızmak
  C) Göze batmak: Davranış ve yetenekleriyle ilgi ve önem
  kazanmak
  D) İçi içine sığmamak: Telaş, sabırsızlık, coşkunluk göstermekten
  kendini alamamak
  E) Gözünü (gözlerini) (bir şeye) dikmek: Gözünü ayırmadan
  bir yere veya bir kimseye dikkatle bakmak
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Boş gözlerle önündeki ölü tarlaya bakıyordu. Deli gibi de
  başı dönüyordu. Arada bir de, durup durup sayıklar gibi:
  “Vay,” diyordu, “vay boşa giden emeklerim!”
  Baştan aşağı evin içinde yürüdü. Sonra kapıya kadar gitti.
  Sonra geri döndü. Oğlakla oynayan küçük çocuğu kucağına
  alıp havaya kaldırdı. Sonra usulcana oğlağın yanına
  geri koydu.
  Sonra karısına doğru bir iki adım attı.
  “Tohum çürüdüyse Allah’tandır.” dedi. “Ben Çukurova’ya
  giderim.” dedi. “Ne kadar para kazanırım bir gör!” Ta yüreğinden,
  yüreği sökülürcesine bir “Aaaah!” çekti.
  “Korkma gayrı, ben o zamana kadar yetiştiririm sana parayı.
  Komşularda da ödünç un alacak kimse yok. Milletin
  hepsi bizim gibi.”
  Kadın gene aldırmadı. İşte bu tutum Mehmet’in içine dert
  olup kalıyordu. Mehmet kıvranıyordu. Kadınsa çenesini
  sağ dizine dayamış, gözlerini de ocağın küllerine dikmişti.
  Bu parçaya hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yalnızlık
  B) Evlat sevgisi
  C) Para kazanma hırsı
  D) Harcanan emeğe hayıflanma
  E) Rahat bir yaşama duyulan özlem
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Nizamettin Bolayır Üsküdar iskelesine yürüdü. Boğaza
  ilk vapurun müşterileri az olur. Aslında Yeniköy otobüsü
  ile gidip karşıya geçmek de var ama Nizamettin Bolayır
  daha uzun olmasına karşın vapuru yeğliyor. Sekiz buçukta
  işbaşına yetiştikten sonra… Nizamettin Bolayır her zaman
  olduğu gibi üst güvertenin en önüne oturdu. Burası
  onun her günkü yeri. Limana baktı. Deniz çalkantılı. Serin
  bir rüzgâr yüzünü okşuyordu. Nedensiz sevindi. Mutluydu.
  Yüzünden belli. Mutluluğun nereden geldiğini düşünmedi
  bile.
  Bu parçada geçen kahramanla ilgili aşağıdakilerden
  hangisine kesinlikle ulaşılamaz?
  A) Hayatından memnundur.
  B) Vapur yolculuğunu tercih eder.
  C) İş yerine zamanında varmaya çalışır.
  D) Ulaşımda otobüsü de kullandığı olmuştur.
  E) Hayatında bazı alışkanlıklara rastlamak mümkündür.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki parçaların hangisi kahraman anlatıcı bakış
  açısıyla yazılmıştır?
  A) Bu arada da ilkin çocuklarının mektep taksitleri için
  gönderdiği paranın makbuzunu nereye koyduğunu
  düşündü. Sonra, karısının, para yetiştiremiyorum,
  diye sızlanmasını hatırladı. “Ben burada aç duracak,
  değilim ya!”
  B) Tepedeki kızgın güneş, gölgesini ayaklarının dibine,
  koyu bir yuvarlak olarak düşürüyor, her bastıkça
  ayakları bileklerine kadar yolun kızgın tozları içine
  gömülüyordu. Üst başı toz içinde kalmış, boynundan
  yüzünden süzülen terler tozla karışıp çamur olmuştu.
  C) Yürüdüğü toprak yarılmış, yarıklar örümcek ağı gibi
  dal dal her tarafa yayılmıştı. Ayağının biri bir yarığa
  girip burkuldu. Müthiş acıdı. Acıdan olduğu yere çöküverdi.
  Toprak etini kızgın demir gibi dağladı. Sıcağın
  acısı... Toprağın acısı...
  D) Dışarda güneş, kasabanın eğri büğrü, bozuk, parkeleri
  sökülmüş caddesine alabildiğine çökmüştü. Karşı
  damın kirli duvarının köşesindeki kalın yapraklı incir
  ağacının koyu gölgesine dili bir karış dışarda bir köpek
  upuzun serilmiş uyukluyordu.
  E) Birkaç aydır bu köydeydim. Bu süngerci köyüne sünger
  avcılığına gelmiştim. Artık dönüyordum. Kasabaya
  gitmek için gün ışımadan çok önce uyanmak,
  yokuşu çıkmak, uzun kayanın dibine kadar yürüyüp
  oradan kayığa binerek koyun öteki yanına geçmek
  gerekti.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü