Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2

 • Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin
  beşeri yönü vurgulanmaktadır?
  A) “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”
  (Kalem suresi, 50. ayet)

  B) “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.”
  (Necm suresi, ayet)

  C) “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”
  (Zümer suresi, 30. ayet)

  D) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…”
  (Mâide suresi, 6 ayet)

  E) “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • “Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda
  pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla beraber
  bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine verilseydi
  veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!’ …”
  (Furkân suresi, 7 ve ayetler)

  Bu ayette inanmayanların peygamberlerle ilgili yaptıkları
  temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yiyip içmeleri
  B) Ticaret yapmaları
  C) Geçimleri için çalışmaları
  D) Kendileri gibi birer insan olmaları
  E) Melek yardımcılarının olmaması
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin bir beşer olduğunu,
  onun insanüstü bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini,
  ancak onun sıradan bir insan da olmadığını, vahiy aldığını
  ve insanlar için güzel bir örnek olduğunu bizlere ifade eder.

  Bu parçanın anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”
  (Kalem suresi, 50. ayet)

  B) “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.”
  (Necm suresi, ayet)

  C) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…”
  (Mâide suresi, 6 ayet)

  D) “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)

  E) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat
  bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…”
  (Fussilet suresi, ayet)
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in
  (sav.) peygamberliğini vurgulamaktadır?
  A) “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim…”
  (Kehf suresi, 1 ayet)

  B) “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…”
  (Ahzâb suresi, ayet)

  C) “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”
  (Zümer suresi, 30. ayet)

  D) “Muhammed… Allah’ın resülü ve peygamberlerin sonuncusudur.”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)

  E) “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır
  demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim
  de demiyorum…”
  (En’âm suresi, 50. ayet)
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10
 • Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun
  sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.

  Bu yargının anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…”
  (Ahzâb suresi, ayet)

  B) “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)

  C) “Ancak Rabb’inden bir rahmet olarak böyle yapmadık.
  Çünkü O’nun sana olan lütfu büyüktür.”
  (İsrâ suresi, 8 ayet)

  D) “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip
  dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir
  melek peygamber indirirdik.”
  (İsrâ suresi, 9 ayet)

  E) “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır
  demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim
  de demiyorum…”
  (En’âm suresi, 50. ayet)
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı