Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Sokrates, insan iin en zor olann seme an olduunu
  syler. Ona gre hayatn sunduu btn seeneklerin
  bize ne kazandracan hesaplayarak her yerde ve her
  zaman mmkn olan en iyi hayat seebiliriz. Btn bunlar
  dnr, ruhun asln da gz nnde tutarsak, hayat
  iyisiyle ktsn ayrt edebiliriz.
  Bu parada felsefenin aadaki hangi ilevinden sz
  edilmektedir?
  A) Hayat anlama
  B) zgn fikirler elde etme
  C) Doru bilgiye ulama
  D) Yeni fikir akmlar gelitirme
  E) Bilme isteini gelitirme
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Hayatın her yerinde felsefe karşımıza çıkar. İleri sürdüğümüz
  bir fikrin doğru olduğunu iddia etmek için kanıtlar
  sunmaya başladığımızda, ahlaki tutumlarımızla ilgili karar
  vermek durumunda kaldığımızda, olgu ve olayları akıl yoluyla
  çözmemiz gerektiğinde felsefe yaparız.
  Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Evrensel ahlak ilkeleri mümkündür.
  B) Sorgulama yapma felsefenin temelidir.
  C) Felsefi düşünceler birbirinden etkilenir.
  D) Felsefe insanın hayatında kaçınılmaz bir etkinliktir.
  E) Her felsefi düşünce içinde doğduğu toplumdan etkilenir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Bilme edinimi, özne ile nesne arasında kurulan bağla gerçekleşir.
  Bilginin konusunu; insanın, karşısında bulduğu
  veya zihinde ürettiği toplumsal, politik, ekonomik, psikolojik
  her tür olay ve olgu oluşturmaktadır. İnsan, hem dış
  dünyadaki nesne hakkında hüküm veren özne hem de bir
  başkasının bilgisine konu olan nesne konumunda olabilir.
  Buna göre bilginin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıda verilen
  yargılardan hangisi doğrudur?
  A) Bilginin oluşumunda hem özne hem nesne olmak zorundadır.
  B) Bilginin konusu dış dünyadaki deneyimlerdir.
  C) Bilgi onu üreten öznenin algısına bağlıdır.
  D) Bilgi belli bir süreçte oluşur.
  E) Bilgi dış gerçekliktir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları
  açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından,
  ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. Bu nedenle
  filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri,
  yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür.
  Bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisi ile ilgilidir?
  A) Subjektif olması
  B) Rasyonel olması
  C) Var olan her şeyi konu edinmesi
  D) Kesin bir doğruluk değerine sahip olması
  E) Kendinden önceki düşünürlerden etkilenmesi
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, eleştirmeyen
  insan için felsefi düşünme söz konusu olamaz.
  Felsefe bilgisi varlıklar ve olaylar karşısında merak duyan
  insanlarda ortaya çıkar.
  Bu parçada felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğine
  vurgu yapılmaktadır?
  A) Sorgulayıcılık
  B) Bütünsellik
  C) Öznellik
  D) Kümülatiflik
  E) Tutarlılık
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • “Senden evvel de pek çok insan aynı gökyüzünü paylaştı.
  Fakat bir kez olsun bakmayı düşünmediler masmavi
  gökyüzüne. Akıp giden zamanı hissetmediler. Koşulsuz
  hayatın meşguliyetine duydukları sarsılmaz teslimiyet
  duygusuyla ne olmak istedikleri konusunda en ufak tereddüt
  duymadan geldiler, baktılar ve gerçeği görmeden
  göçtüler bu dünyadan. Görmek isteyenlerin ise en büyük
  yardımcısı felsefe oldu.
  Buna göre felsefi bilginin insana ve insanlığa en önemli
  katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  A) Akıl yürütme becerisi kazandırmıştır.
  B) Bilginin temellendirilmesini sağlamıştır.
  C) Doğru bilgiyi mümkün kılmıştır.
  D) Aklı çelişkilerden kurtarmıştır.
  E) Gerçekliği sorgulamayı sağlamıştır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • “Ben kimim?”, “Evrenin bir amacı var mıdır?”, “Mutluluk
  nedir?”, “Doğru bilgi mümkün müdür?” türünden sorular
  soran felsefe, bu sorulara genel-geçer, nesnel ve kesin
  yanıtlar vermez. Çünkü her filozofun dünyayı anlama ve
  anlamlandırma süreci farklıdır.
  Buna göre felsefenin sorduğu sorulara kesin, nesnel
  ve genel-geçer cevaplar vermemesinin nedeni aşağıdakilerden
  hangisi olarak gösterilebilir?
  A) Konularının çeşitli olması
  B) Eleştirel olması
  C) Öznel olması
  D) Kümülatif olması
  E) Evrensel bir bilgi olması
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Düşünme faaliyeti içinde kullanılan “nedir?” tarzındaki
  felsefi sorularla varlığın özü, insan bilgisinin imkânı ve
  sınırları, insanın evrendeki yeri belirlenmeye çalışılır. Bu
  tip soruların eksiksiz ve kesin bir cevaba ulaşması varlık,
  bilgi ve değer üzerine bütünsel bir bilginin ortaya çıkması
  veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde
  olgunluğa ermesi halidir.
  Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Filozof
  B) Erdem
  C) Hikmet
  D) Ahlak
  E) Metafizik
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • • İbn’i Sina’ya göre felsefenin veya hikmetin amacı nesnelerin
  hakikatlerini bir insanın ulaşabileceği kadar bilmesidir.
  • Gazali’ye göre hikmet, insani aklın elde edebileceği bilginin
  kesin ve gerçek delillerle ilahi kaynağa dayandırılarak
  elde edilmesidir.
  • El Kindi’ye göre hikmet, değer ve mertebe yönünden
  sanatların en üstünüdür. Felsefe, varlığın hakikatini insanın
  akıl gücü ölçüsünde bilmesidir.
  Düşünceleri verilen bu filozoflarla ilgili aşağıdaki
  yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Hikmet sahibi olabilmek için felsefe yapmak gerektiği
  düşüncesini savunurlar.
  B) Bazı filozoflar hikmetin ilahi kaynaklı olduğunu iddia
  etmiştir.
  C) Felsefeden çok hikmet kavramına önem verdikleri
  söylenebilir.
  D) Hikmeti, insanın elde edebileceği en üst mertebe olarak
  değerlendirirler.
  E) Felsefenin insan aklının bir ürünü olduğunu savunurlar.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Felsefe köken olarak bilgiyi ve bilgeliği sevmek anlamına
  gelir, özgür düşünce ve eleştiriyle rasyonel bilgilere ulaşıp
  sorunları çözmeyi ve yaşamı buna göre düzenlemeyi
  amaçlar.
  Buna göre felsefenin anlamı ile ilgili en kapsamlı
  ifade aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır.
  B) Felsefe, belirli konularda araştırma yapmaktır.
  C) Felsefe gerçeği arama çabasının bir ürünüdür.
  D) Felsefe evren hakkında belirli bir görüş elde etme faaliyetidir.
  E) Felsefe, sorunların çözümü için sistemli ve tutarlı düşünme
  etkinliğidir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?