Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • [Bu mektuplar] bizim Yeni Cami’deki mektupçulara bedel
  Avrupa’da ‘ecrivain public’ (akriven publik) dedikleri
  mektupçuların hazır litografya ile tab ettirmiş oldukları on
  paralık mektuplardan idi ki yalnız isim yerleri açık olduğu
  hâlde onları doldurup irsal ederler. Bu mektuplardan babalara
  ve validelere olanların mealleri yalnız temin-i sıhhat
  ve afiyetten ibaret olup sevdalılara gönderilenlerde
  ömrünün son gününe kadar sevdadan ayrılmayacağına
  ve asla hıyanet etmeyeceğine dair teminat dahi vardır.
  Olabilir ki nefer hastaneden mektup gönderir de yine anasına
  ve babasına sıhhat ve afiyetini temin eder.
  Letaif-i Rivayet’ten alınmış bu metin türü ve ait olduğu
  tarihsel dönem aşağıdakilerin hangisinde doğru
  verilmiştir?
  A) Deneme - Millî edebiyat
  B) Hikâye - Tanzimat edebiyatı
  C) Hatıra (Anı) - Servetifünun dönemi
  D) Münşeat (Mektup) - divan edebiyatı
  E) Roman - Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • – Hizmetin büyüktür! Sen burçları yakmasaydın, Akkâ
  mutaassıpların eline düşecekti. Akkâ düşünce, biz İslâmlar,
  Suriye’de tutunamayacaktık. Kudüs’ü bile bırakıp çöle
  çekilmeye mecbur olacaktık. Sen hepimizi bu âkıbetten
  kurtardın. Yalnız bizi değil, belki bütün İslâm’ı kurtardın.
  Bu mükâfata lâyıksın. Kabul et!.. İhtiyar, kafasını yukarı
  kaldırdı:
  – Ben bu hizmeti hasbetenlillâh yaptım. Ecrimi ancak Allah’tan
  isterim, dedi.
  Bu parçanın üslubuyla ilgili,
  I. Diyaloglara yer verilmiştir.
  II. Anlaşılır, sade bir dil kullanılmıştır.
  III. Kişiler kendi ağız özellikleriyle konuşturulmuştur.
  çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Muhsin elebi, ekinmeden, sklmadan, ezilip bzlmeden
  gayet tabii bir hareketle kendine gsterilen ilteye
  oturdu. Sadrazam hl ellerinde tuttuu kvrk ktlara
  bakarak iinden, "Ne biim adam? Acaba deli mi?" diyordu.
  Hlbuki Hayr. Bu elebi gayet akll bir insand.
  Merde, namerde muhta olmayacak kadar bir serveti
  vard. amlca'daki ormann arkasnda byk mandra ile
  byk iftliini iletir, namusuyla yaar, kimseye eyvallah
  etmezdi. Fukaraya, zayflara gariplere bakar, sofrasnda
  hi misafir eksik etmezdi. Dindard. Ama mutaassp deildi.
  Din, millet, padiah akn kalbinde duyanlardand.
  Devletin bykln, kutsiliini anlard. Yegne mefkresi
  Allahtan baka kimseye secde etmemek, kula kul
  olmamakt. lmi, kemali herkese malumdu
  Aadakilerden hangisi bu parada tantlan hikye
  kahramannn zellikleri arasnda saylamaz?
  A) Sabrl B) Cmert
  C) Bilgili D) Ahlakl
  E) Konuksever
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Hacet yok! Sana söyledim, eğer evlenmek istiyorsan işte
  amcamın kerimesi (kızı). Hem de sana ben teklif ediyorum.
  – Teşekkür ederim. Lakin hararetten yüreği yanan bir teşneye
  (susamışa) sudan başkası def-i ihtiyaç eder mi (ihtiyacını
  giderir mi)?
  – Evet, bu sözün doğrudur. Fakat ben de böyle derim.
  Paşa amcan bizden haber beklerken başkasını alıp onu
  kıralım, demesiyle artık bu hususta pederle uyuşulamayacağını
  anlayarak dedim:
  – Efendim, anlaşılan, muradınız (isteğiniz) paşa biraderinizin
  (kardeşinizin) memnuniyetine beni alet etmektir.
  Fakat mazurum (üzgünüm). Affınıza sığınıyorum, diyerek
  kalkıp dışarı çıktım.
  Bu parçadaki çatışma aşağıdakilerin hangisinden
  kaynaklanmaktadır?
  A) Kölelikten
  B) Ahlaki düşkünlükten
  C) Batılılaşmayı yanlış anlamaktan
  D) Geleneklere uygun hareket etmemekten
  E) Zoraki evlilikten
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • – Hayrola, Hüseyin Gazi… Herhâlde mühim bir müjde aldın.
  Bari söyle, biz de sevinelim, dedi.
  Hüseyin Gazi, evvela Bey’in ve sonra orada bulunanların
  ömür ve afiyetlerine dua etti:
  – Nice zamandır bir erkek evlat hasreti çekerdim. Cenabıhakk’ın
  izin ve keremiyle bir evladım dünyaya gelmiş,
  diye cevap verdi.
  Orada bulunanlar da sevindiler. Hüseyin Gazi’nin meserretine
  ortak oldular.
  – Var, git, gör. Oğlun nasıldır? Bize de haber getir, dediler.
  Hüseyin Gazi, Ömer Bey’in askerlerine kumanda ederdi.
  Bütün hudut boyunda kahramanlığı ve pehlivanlığı ile
  büyük bir şöhret elde etmişti. Malatya Kalesi’ne yakın
  kalelerde bulunan Rum ve Ermeni beylerini sindirmişti.
  Dostları ona ne derece hürmet ederlerse düşmanları da o
  derece onun korkusunu çekerlerdi.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden
  hangisi kullanılmıştır?
  A) Açıklayıcı B) Betimleyici C) Öyküleyici
  D) Tartışmacı E) Öğretici
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • I. Artık yolculuğum, görev yerime yaklaştıkça rüyalaşıyor,
  hız kazanıyor gibiydi. Preveze’den, Yanya’dan
  geçtim. Telgrafhaneye geldim. Burası güzel bir yerdi.
  Bağlık, bahçelik…
  II. Etrafına bakındı. Yerlerde çimenler yeşermiş, sıska
  erik dalları bembeyaz çiçeklerle örtülmüştü. Hoşuna
  gitti. Sola eğri çarpık burnunu yukarı kaldırdı. Derin
  derin havayı kokladı.
  III. Kamaranın alt salonunda yemekten sonra bizden
  başka kimse kalmamıştı. Altı zabittik. İçimizden hiçbiri
  şimdiye kadar Anadolu’yu görmemişti. Rus hududundaki
  yeni alaylarımıza gidiyorduk.
  IV. Oturduğu eşikten kalktı. Artık tamamıyla gece olmuştu.
  Ellerini cebine soktu. Soğuktan titriyordu. Belinin
  ağrısından doğrulamıyor, kambur kambur yürüyordu.
  Deniz tarafına saptı.
  V. “Acaba rüyada mıyım?” kuşkusuna kapıldı. Uyanıkken
  rüya görülür mü? İyice inanabilmek amacıyla elini
  ısırdı. Yerden bir taş parçası aldı. Alnına vurdu. Evet,
  işte hissediyordu. Uyanıktı.
  Numaralanmış parçaların hangilerinde kahraman anlatıcı
  bakış açısı kullanılmıştır?
  A) I ve II. B) I ve III. C) II ve V.
  D) III ve IV. E) IV ve V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Sanki birdenbire vicdanının karanlıklarında sıcak bir güneş
  doğdu. Deminden insanların hıyaneti hakkında düşündüklerine
  pişman oldu. İşte hayat onun zannettiği gibi
  değildi. “Hak” diye bir mefhum tanıyan, aç bir sefile acıyarak
  iş gösteren insanlar da vardı. Fazilet, iyilik, merhamet,
  şefkat bir hayal değildi. Buna şahit, elinde tuttuğu iki buçuk
  liralık kâğıttı. Gülümsedi. Kaybettiği imanına kavuşan
  bir günahkâr gibi sevinerek döndü. Yukarıya, caddeye
  doğru yürüdü. İhtimal, orada açık bir bakkal dükkânı bulacaktı.
  İki gündür bir şey yememişti. Midesinin acısı ona
  belinin, ellerinin, ayaklarının sızılarını duyurmuyordu.
  Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi
  kullanılmıştır?
  A) Lirik B) Destansı C) Açıklayıcı
  D) Öyküleyici E) Betimleyici
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • I. Gönen’de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba,
  düşümde artık bir serap gibiydi. Birçok yeri unutulan,
  eski uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir
  yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz
  Çarşı Camii’ni, karşısındaki küçük, harap şadırvanı,
  içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciği, bazen
  yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin
  havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Ama beyaz
  bir unutuş dumanı önüme yığılır.
  II. 28 Şubat 1884 tarihinde Balıkesir’in Gönen ilçesinde
  doğdu. Asker çocuğu olduğu için Kuleli Askeri Lisesine
  yazıldı. İzmir ve Rumeli’de bir süre görev yaptı.
  Askerlikten ayrılıp Selanik’te Genç Kalemler dergisinde
  yazmaya başladı. Balkan Savaşı’nda tekrar subay
  olarak orduya döndü. Savaş sonrasında ordudan
  ikinci kez ayrıldı. Ölümüne kadar Kabataş Lisesinde
  edebiyat öğretmenliği yaptı.
  Bir yazarın hikâye ve biyografisinden alınan bu iki
  parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Yazarların üsluplarının, yazdıkları eserlere yansıdığına
  B) Sanat eserlerinde yazarların, söz sanatlarına yer verdiğine
  C) Yazarların, eserleriyle okurun bilgi dağarcığını geliştirdiğine
  D) Edebî eserlerde yazarların hayatından izler bulunabileceğine
  E) Yazarların, eserlerinde duygu ve hayale önem verdiklerine
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir