Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 1
 • 
  Sosyal düzen kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Bir davranışın aynı anda birden çok sosyal düzen kuralını ihlal etmesi mümkündür.
  B. Sosyal düzen kuralları zaman içinde değişiklik gösterebilir.
  C. Sosyal düzen kurallarının ayırt edici özelliği maddi yaptırıma sahip olmalarıdır.
  D. Sosyal düzen kuralları süreklilik arz eder.
  E. Sosyal düzen kuralları genel nitelik taşır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 4

 • Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?
  A. Kısmi hükümsüzlük
  B. Yokluk
  C. Tek taraflı bağlamazlık
  D. Kesin hükümsüzlük
  E. İptal edilebilirlik
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 9

 • TBMM ------- bakımından, Bakanlar Kurulu ------- bakımından, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ise------- bakımından yaratıcı kaynak niteliğindedir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?
  A. Kanunlar - yönetmelikler A) - tüzükler
  B. Kanunlar - kanun hükmünde kararnameler - tüzükler
  C. Kanunlar - tüzükler - yönetmelikler
  D. Anayasa - kanunlar - yönetmelikler
  E. Uluslararası anlaşmalar - genelgeler - kanunlar
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 15
 • 1
  İngiliz Hukukunda parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemeleri kapsayan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Equity (hakkaniyet)
  B. Codification (tedvin)
  C. Mahkeme içtihatları
  D. Common law (ortak hukuk)
  E. Statute law (yasa hukuku)
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 19
 • 1
  Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Sayıştay
  B. Danıştay
  C. Yargıtay
  D. Anayasa mahkemesi
  E. Uyuşmazlık mahkemesi
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz

AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Hukukun Temel Kavramları dersiAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları dersi test çözmeAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı