Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 4
 • Algıda alt eşik kavramı ile ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Bir uyarıcının belli belirsiz almaya başlandığı
  en yüksek şiddettir.
  B) Bir uyarıcıdan almanın sonlandığı en yüksek
  şiddettir.
  C) Bir uyarıcının belli belirsiz almaya başlandığı
  en düşük şiddettir.
  D) Bir uyarıcının ortaya çıkardığı ilk duygu
  durumudur.
  E) Bir uyarıcının başka bir uyarıcı ile olan en
  basit ilişkisidir.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 5
 • Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi fotoğrafın
  dijitalleşmesinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Fotoğraf daha fazla müdahale edilebilir
  olmuştur.
  B) Fotoğraf amatör kullanımlardan daha fazla
  uzaklaşmıştır.
  C) Fotoğraf daha fazla manipüle edilebilir
  olmuştur.
  D) Fotoğraf daha fazla deforme edilebilir
  olmuştur.
  E) Fotoğraf daha fazla yeniden yapılandırılabilir
  olmuştur.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 6
 • Şekillerin tamamını görmemize gerek
  kalmadan, zihnimizin eksik kalan kısımlarını
  tamamladığını öne süren kuram
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Köhler Kuramı
  B) Kamera Göz Kuramı
  C) Yanılsama Kuramı
  D) Tamamlama Kuramı
  E) Gestalt Kuramı
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 9
 • Sanatın "söylenmiş en güzel ve en doğru
  yalan" olarak adlandırılması, sanat eserinin
  hangi niteliğine bağlanır?
  A) Kurmaca olması
  B) İletisinin olması
  C) Otantik olması
  D) Biricik (özgün) olması
  E) Organik bütünlük taşıması
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 11
 • Aşağıdakilerden hangisi yüzey üzerine
  resmetmeyi sağlayan teknolojiler açısından
  insanlık tarihi için bir zaman dizini oluşturan
  dönemlerden biri değildir?
  A) Elektronik dönemi
  B) Makinelerin dönemi
  C) El-kol gücü dönemi
  D) Bilgisayar ortamı dönemi
  E) Karma ortam dönemi
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 13
 • Asla kuşku duyamayacağımız bilginin
  “düşünüyorum öyleyse varım” yargısı
  olduğunu savunan; kuşkuyu yalnızca bir
  yöntem olarak kullanan düşünür
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Protagoras
  B) Descartes
  C) Kant
  D) John Locke
  E) Henri Bergson
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 15
 • Zanaattan (genel anlamda sanat) farklı olarak
  özel anlamda "sanatı" belirleyen niteliğe
  ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
  doğrudur?
  A) Özgün ve yenidir.
  B) Talep kaygısıyla üretilir.
  C) Taklitteki başarı belirleyicidir.
  D) Durağandır, gelişime açık değildir.
  E) Renkler ve zevkler tartışılmaz ilkesine
  dayanır.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 19
 • Bilgi kuramında gerçekçi anlayışa karşıt
  olarak, doğru ve kesin mutlak anlamda bir
  bilginin mümkün olmadığını savunan görüş
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Realizm
  B) Gerçeklik
  C) Septisizm
  D) Doğruluk
  E) Gerçeküstücülük
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz

AOF Görsel Estetik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Görsel Estetik dersiAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik dersi test çözmeAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı