Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 2
 • Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun
  konuları arasında yer alır?

  A) İşçinin sendikaya üye olma koşulları
  B) Iş sözleşmesinin feshi
  C) İşçinin özenle iş görme borcu
  D) İşverenin ücret ödeme borcu
  E) İşverenin işçinin kişiliğini koruma borcu
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 5

 • İş Kanunu kapsamında işçiye ödenecek
  kıdem tazminatının yıllık miktarının tavanı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Işçinin son aldığı aylık brüt ücret
  B) İşçiye yıl içinde ödenen primler
  C) İşçinin 12 aylık ücreti
  D) Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek
  devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen
  azami emeklilik ikramiyesi
  E) İşyerindeki en kıdemli işçinin brüt ücreti
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 7
 • Bildirim önellerine uygun davranmadan
  sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa, bildirim
  önellerine ilişkin ücret tutarında ————-—- ödemek
  zorundadır.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerl
  aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
  tamamlar?

  A) manevi tazminat
  B) ihbar tazminatı
  C) kötüniyet tazminatı
  D) sendikal tazminat
  E) kıdem tazminatı
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 8
 • Aşağıdakilerden hangisi geçerli fesih
  nedenlerinden biri değildir?

  A) lşçide öğrenme ve kendini yetiştirme
  yetersizliği
  B) Işçinin ortalama olarak benzer işi
  görenlerden daha az verimli çalışması
  C) İşçinin, işyerinde rahatsızlık yaratacak
  şekilde çalışma arkadaşlarından borç para
  istemesi
  D) Işçinin işin akışını durduracak şekilde uzun
  telefon görüşmeleri yapması
  E) Işçinin işyeri sendika temsilciliği yapması
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 10
 • Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı
  almaya hak kazanamaz?

  A) Iş sözleşmesi emeklilik nedeniyle feshedilen
  işçi
  B) Iş sözleşmesi işveren tarafından ahlâk ve iyi
  niyet kurallarına aykırı hareketi nedeniyle
  feshedilen işçi
  C) Iş sözleşmesi muvazzaf askerlik sebebiyle
  feshedilen işçi
  D) Iş sözleşmesi Iş Kanunu 25/l'de belirtilen
  sağlık sebepleri nedeniyle işverence
  feshedilen işçi
  E) Iş sözleşmesi ölüm nedeniyle sona eren işçi
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 16
 • 1 Telafi çalışması lle ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?

  A) Telafi çalışması için işçinin önceden
  muvafakatinin alınması gerekir.
  B) Telafi çalışması günde 3 saatten fazla
  yapılamaz.
  C) Telafi çalışması fazla çalışma olarak kabul
  edilir.
  D) Telafı çalışması yapılacak zamanı belirleme
  yetkisi işçiye aittir.
  E) Telafı çalışması tatil günlerine rastlatılabilir.
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 18
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden
  sayılan hallerden biri değildir?

  A) Yer veya su altına iniş ve çıkışlarda geçen
  süreler
  B) İşçinin işe hazır hâlde beklediği süreler
  C) Işin niteliğinden doğmayıp, işveren
  tarafından sırf sosyal yardım amacıyla
  işyerine götürüp getirilme esnasında
  araçlarda geçen süreler
  D) Emzirme izni sırasında geçen süreler
  E) İşçinin işverenin buyruğu altında asıl işini
  yapmaksızın geçirdiği süreler
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 20
 • 20. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli
  ve eski hükümlüleri -—--- aracılığıyla sağlarlar.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
  aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
  tamamlar?

  A) İl Özel İdareleri

  B) Valilik

  C) Türkiye Iş Kurumu

  D) Belediyeler

  E) Sosyal Dayanışma Vakfı
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz

AOF Bireysel İş Hukuku test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Bireysel İş Hukuku dersiAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku dersi test çözmeAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı